M
19/11/2020 17:44

Ký kết phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Chiều 18/11, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã giai đoạn 2020 – 2025; Gặp mặt các nhà giáo nhân ngày 20/11… Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã tới dự.

Thị xã Sơn Tây có kết quả giảm nghèo ấn tượng Thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Góc nhìn từ những địa phương ngoại thành

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã giai đoạn 2017 – 2020, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Đỗ Thị Thủy cho biết: Bám sát nhiệm vụ chính trị của thị xã, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngay từ giai đoạn đầu năm 2017, Liên đoàn Lao động cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã xây dựng và triển khai chương trình phối hợp công tác, triển khai chương trình tới 100% các nhà trường.

Ký kết phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Giang Nam

Nhờ sự chủ động này, các công tác phối hợp như: Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao… về cơ bản hiệu quả và phù hợp với kế hoạch đề ra.

Qua đây cũng cho thấy, công tác chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường có những bước phát triển tiến bộ, đi vào thực chất, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, tiến bộ.

Ngoài ra, thực hiện chương trình phối hợp công tác 2 đơn vị trong giai đoạn 2017-2020, Công đoàn cơ sở các trường học đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua. Chẳng hạn, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các trường học triển khai sâu rộng đạt hiệu quả tốt, toàn ngành có 735 sáng kiến kinh nghiệm được Ủy ban nhân dân thị xã xếp loại. Hằng năm 68-72 công đoàn cơ sở trường học xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 20% công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.

Ký kết phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây

Đại diện Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã ký kết chương trình phối hợp công tác. Ảnh: Giang Nam

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu ghi nhận, biểu dương kết quả phối hợp hoạt động của các cấp công đoàn ngành giáo dục đào tạo thị xã. Nhất trí với những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã đề ra.

Trong đó, đồng chí đề nghị Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, chú trọng nắm bắt thật chặt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành Giáo dục đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng thi đua vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong các nhà trường, quan tâm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho nhà giáo…

Ký kết phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Giang Nam

Dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức gặp mặt các nhà giáo nhân ngày 20/11. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương đã gửi đến các nhà giáo những lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng thời khẳng định trong giai đoạn 2020 – 2025 việc phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã sẽ ngày càng hiệu quả.

Giang Nam

Nguồn :