M
17/11/2020 17:36

Thị xã Sơn Tây có kết quả giảm nghèo ấn tượng

(LĐTĐ) Trong năm 2020, công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo được thị xã Sơn Tây tập trung thực hiện; nhờ vậy đã đạt được kết quả ấn tượng. Toàn thị xã đã giảm được 93/167 hộ nghèo, đạt 465% kế hoạch Thành phố giao và 175,5% kế hoạch thị xã phấn đấu, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Sơn Tây còn 0,2%.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm việc thiếu nhà văn hóa thôn Tinh gọn bộ máy hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Quận Tây Hồ thu ngân sách ước đạt 132% kế hoạch

Chiều 17/11, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng thông tin tại hội nghị
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng thông tin tại hội nghị

Theo đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất của thị xã ước đạt 9,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, cụ thể: Ngành dịch vụ chiếm 45,3%; công nghiệp – xây dựng chiếm 44,4% và nông, lâm, thủy sản chiếm 10,3%.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 441 tỷ đồng, đạt 101,4% dự toán Thành phố giao, đạt 88,1% dự toán thị xã phấn đấu và bằng 77,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi ngân sách cả năm ước thực hiện trên 1.141 tỷ đồng, đạt 133,3% dự toán Thành phố giao. Thu nhập bình quân đầu người của thị xã Sơn Tây ước đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Theo ông Thăng, trong năm qua công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo được thị xã tập trung thực hiện, nhờ vậy đã đạt được kết quả ấn tượng. Toàn thị xã đã giảm được 93/167 hộ nghèo, đạt 465% kế hoạch Thành phố giao và 175,5% kế hoạch thị xã phấn đấu, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Sơn Tây còn 0,2%.

"Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến cuối năm 2019 Sơn Tây đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 6/6 xã; ngày 14/11 vừa qua, thị xã Sơn Tây đã đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới", ông Thăng thông tin.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, trong năm 2020, các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Thị xã đã triển khai dự án “Đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường thị xã Sơn Tây năm 2020”; xây dựng kế hoạch và triển khai phương án vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường cho vùng ảnh hưởng xung quanh Khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

"Chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tại 15 xã, phường về việc thay thế và loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong, kết quả bước đầu đã giảm được 176/551 bếp, tới đây sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, tiến tới chấm dứt việc sử dụng bếp than tổ ong", ông Thăng nói.

Theo Phó Chủ tịch Lê Đại Thăng, trong năm 2021, thị xã Sơn Tây đã đề ra 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đáng chú ý như: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất đạt 10,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/năm trở lên; hoàn thành các chỉ tiêu thu – chi ngân sách; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,5%; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%; phấn đấu không còn hộ nghèo...

"Để thực hiện được các mục tiêu trên, Sơn Tây đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới nâng cao và khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và các mô hình sản xuất theo hướng liên kết giữa kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ…", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây thông tin.

Hoàng Phúc

Nguồn :