M
30/08/2020 17:11

Kiến nghị truy thu hơn 2 tỷ đồng cho ngân sách công đoàn

(LĐTĐ) Qua thực hiện kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và cấp dưới, từ đầu năm đến nay, Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố đã kiến nghị truy thu 2.476 triệu đồng cho ngân sách công đoàn.

Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn
Chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Ông Lương Quang Thành,- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố đã tích cực thực hiện kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát được 1.669 cuộc ở nội dung này (kiểm tra đồng cấp 1.210 cuộc, cấp dưới 459 cuộc). Trong đó: Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức kiểm tra đồng cấp 01 cuộc, kiểm tra 08 cuộc tại Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành và các đơn vị hành chính, doanh nghiệp trực thuộc; Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 75 cuộc; Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở đã kiểm tra 1.585 cuộc. Qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã kiến nghị truy thu 2.476 triệu đồng kinh phí công đoàn và đã truy thu được 2.325 triệu đồng.

Theo ông Lương Quang Thanh, qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn và giao dự toán cho Công đoàn cấp dưới theo tinh thần Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 08/02/2017 về điều chỉnh giảm tỷ trọng 10% chi quản lý hành chính, 10% chi hoạt động phong trào.

2014 tay hy kiym tra
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác kế toán, tài chính Công đoàn tại công đoàn cơ sở. Ảnh minh họa.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc và có nhiều hình thức, giải pháp thu kinh phí công đoàn, đặc biệt là thu kinh phí công đoàn ở khối ngoài Nhà nước và các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank. 100% Công đoàn cấp trên cơ sở đã ký chương trình phối hợp với cơ quan thuế cùng cấp nên kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động.

Trong chi tiêu tài chính Công đoàn, các cấp Công đoàn tích cực thực hành tiết kiệm chi hành chính, mua sắm tài sản công, dành kinh phí để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chi cho công đoàn cơ sở. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, số liệu phản ánh rõ ràng, chi tiết. Việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ xã hội Công đoàn ở các cấp thực hiện có hiệu quả, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ đúng quy định.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn ở một số đơn vị vẫn còn thiếu sót, hạn chế như: số đơn vị khai báo thông tin và thực hiện nộp kinh phí qua một tài khoản Vietinbank theo quy định của Tổng Liên đoàn còn thấp; vẫn còn đơn vị chưa thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng theo quy định, tồn quỹ tiền mặt một số tháng còn cao so với quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Việc áp dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở còn hạn chế, việc hạch toán kế toán có nơi còn chưa đúng quy định. Công tác thu quỹ xã hội còn có đơn vị chưa đạt chỉ tiêu Thành phố giao.

Có đơn vị chưa giao dự toán thu, chi tới công đoàn cơ sở, hoặc giao dự toán ch­ưa sát với số thực phải thu; vẫn còn một số lớn công đoàn cơ sở không báo cáo quyết toán, báo cáo chậm so với quy định; công tác thu kinh phí công đoàn doanh nhiệp chưa có tổ chức Công đoàn, tình trạng thất thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn, nhất là khu vực ngoài Nhà nư­ớc vẫn còn tồn tại...

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, coi trọng công tác tự kiểm tra; hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/11/2020; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

Nguồn :