M
28/01/2020 20:36

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2020, LĐLĐ Thành phố tiếp tục tổ chức và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp dưới tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ UBKT nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho cán bộ UBKT công đoàn các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

nang cao nghiep vu cho can bo uy ban kiem tra cong doan Tập huấn nghiệp vụ Uỷ ban kiểm tra, thanh tra nhân dân công đoàn cơ sở
nang cao nghiep vu cho can bo uy ban kiem tra cong doan Tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019
nang cao nghiep vu cho can bo uy ban kiem tra cong doan Liên đoàn lao động huyện Phú Xuyên: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã tham mưu giúp Ban thường vụ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới, cán bộ tham gia lần đầu, đảm bảo 100% cán bộ làm công tác kiểm tra được tập huấn nâng cao nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, UBKT Công đoàn các cấp thành phố đã tổ chức 80 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn; cho 14.320 đồng chí ủy viên UBKT và cán bộ UBKT. Trong đó UBKT LĐLĐ Thành phố tổ chức 01 lớp; UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 79 lớp.

nang cao nghiep vu cho can bo uy ban kiem tra cong doan
Hội nghị tập huấn công tác tài chính và công tác kiểm tra công đoàn năm 2019 do LĐLĐ Thành phố tổ chức

Nội dung tập huấn chủ yếu hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kiểm tra giám sát và các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ, quyền hạn mới được bổ sung của UBKT, các nhiệm vụ trong tâm công tác kiểm tra năm 2019; công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; tập huấn về giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...

Các lớp tập huấn cũng tập trung quán triệt Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban hành Quy định Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Nghị quyết 6b của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn đến các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn.

Ngoài ra, tại các lớp tập huấn, cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp còn được cấp phát tài liệu hướng dẫn về phương pháp, quy trình khi thực hiện tổ chức một cuộc kiểm tra Điều lệ, tài chính công đoàn, quy trình giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của công đoàn, nguyên tắc giám sát của tổ chức Công đoàn. Theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố, thông qua tập huấn, các đồng chí Ủy viên UBKT Công đoàn các cấp nắm chắc được nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, LĐLĐ Thành phố tiếp tục tổ chức và chỉ đạo UBKT cấp dưới tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ UBKT nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho cán bộ UBKT công đoàn các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phạm Diệp

Nguồn :