M
08/01/2021 20:02

Kiểm tra Quy chế dân chủ tại các đơn vị, trường học huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Vừa qua, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Sóc Sơn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại 4 đơn vị, trường học gồm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Sóc Sơn, Trường Trung học cơ sở Phù Linh, Tiểu học Tiên Dược A và Mầm non Thị trấn.

Bế mạc chương trình tập huấn giám sát, trọng tài các giải ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2021 Thông tin đầy đủ, chính xác cho người dân về thị trường, giá cả dịp Tết Nguyên đán

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, các đơn vị, trường học cho biết, trong năm học 2019-2020, Ban giám hiệu các nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học.

Lãnh đạo các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành và quản lý các mặt công tác của nhà trường. Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường về các vấn đề như: Kế hoạch trường, lớp, công tác cán bộ,… được thực hiện đúng quy trình theo quy định, hướng dẫn của cấp trên đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ và phát huy được khả năng của mỗi cá nhân.

Kiểm tra Quy chế dân chủ tại các đơn vị, trường học huyện Sóc Sơn
Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Sóc Sơn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị, trường học.

Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Việc sử dụng ngân sách Nhà nước tiết kiệm, đúng mục đích. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu các nhà trường luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản ánh, tham gia góp ý của cán bộ, giáo viên và phụ huynh, học sinh. Các thắc mắc và đơn thư kiến nghị được lãnh đạo nhà trường giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng quy định. Ban Thanh tra nhân dân được thành lập và kiện toàn, có kế hoạch hoạt động từng năm học và thực hiện báo cáo kết quả hoạt động trước hội nghị cán bộ viên chức.

Kiểm tra Quy chế dân chủ tại các đơn vị, trường học huyện Sóc Sơn
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà - trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Quy chế dân chủ tại 4 đơn vị, trường học. Đồng thời khẳng định cấp ủy chi bộ các trường đều gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các đơn vị, nhà trường cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị định 04/2015/NĐ-CP Chính phủ về “thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với nhiệm vụ chính trị của trường, xã và huyện, cụ thể hóa và hoàn thiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để vận dụng phù hợp trong thực tế… Đảng viên, giáo viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị trên toàn huyện.

Đ.Hương - P.Ngân

Nguồn :