Khi đời sống tinh thần được quan tâm

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia. Qua đó, từng bước đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao quần chúng trong các cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống, tinh thần cho người lao động.
Hơn 2.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã được cập nhật Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Làm tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Theo báo cáo tổng kết phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hội khỏe, hội thao, giải thể thao, ngày hội văn hóa thể thao, phong trào văn hóa văn nghệ, liên hoan, hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước phù hợp theo tình hình dịch bệnh.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và khảo sát một số đơn vị có đủ điều kiện tiến hành các thủ tục thành lập Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; chỉ đạo các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền đồng cấp duy trì tổ chức các hoạt động Cụm văn hóa thể thao.

Khi đời sống tinh thần được quan tâm
Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động (Ảnh: Mai Quý)

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng biểu diễn ở sân khấu ngoài trời, nơi công cộng, khu dân cư, khu có nhiều công nhân lao động. Các cấp Công đoàn đã tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng với những nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, đã có 33/44 Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức 68 buổi giao lưu, hội diễn và liên hoan văn nghệ với tổng số 1.960 tiết mục, thu hút 45.843 lượt công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Nhằm tạo điều kiện để người lao động được cập nhật thông tin, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, năm 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục tới các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành lập thêm 04 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, nâng tổng số Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trên địa bàn Thành phố lên 47 điểm.

Đồng thời củng cố và duy trì hoạt động 35 Cụm văn hóa thể thao, 92 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia, góp phần cải thiện, nâng cao hiểu biết về pháp luật, xã hội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong công nhân, viên chức, lao động cũng được các cấp Công đoàn Thủ đô duy trì và phát triển gắn với thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu có trên 95% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức Công đoàn được cung cấp, phổ biến thông tin, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn.

Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, nghị quyết nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Có 70% trở lên công nhân, viên chức, lao động đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên tổng số các đơn vị đăng ký.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đặt chỉ tiêu vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố. Phấn đấu thành lập mới 04 điểm sinh hoạt văn hoá công nhân; tổ chức lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở; thực hiện tốt các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ, chiếu phim phục vụ công nhân lao động theo yêu cầu của cơ sở;

100% các cấp Công đoàn Thành phố tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, các dịp kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và của tổ chức Công đoàn; 100% các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến, để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Liên đoàn Lao động Thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống dân tộc, giai cấp.

Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động. Cùng với đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.

Chú trọng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các giải thể thao quần chúng trong các cấp Công đoàn để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, chào mừng 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Thủ đô Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VII - năm 2021.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Cụm văn hoá thể thao, Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân. Rà soát đầu tư bổ sung trang thiết bị văn hóa, thể thao tại các Điểm đã thành lập tạo điều kiện thu hút công nhân lao động, nhằm đa dạng hóa sân chơi, tạo điều kiện cho đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia, góp phần đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Tiếp tục đầu tư trang bị bổ sung đầu sách, tủ sách pháp luật tại các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân và các Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân.

Cùng với các giải pháp đã nêu, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”; Xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025; tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt - Xô và các cấp Công đoàn triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, chiếu phim, tuyên truyền an toàn giao thông… phục vụ công nhân, viên chức, lao động./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trả Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông qua đường bưu điện

Trả Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông qua đường bưu điện

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn cho nhà trường và học sinh, việc trả Học bạ, Giấy ...
Ưu tiên vắc xin cho thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh có nhiều khu công nghiệp

Ưu tiên vắc xin cho thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh có nhiều khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngoài các lực lượng tuyến đầu, tình nguyện, các tổ Covid-19 cộng đồng, người cao tuổi, những người tham gia vào các chuỗi cung ứng sản xuất, Thủ tướng tán ...
Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá ...
Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp các tỉnh đưa người dân có nguyện vọng về quê

Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp các tỉnh đưa người dân có nguyện vọng về quê

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản đề nghị các sở ngành, quận huyện phối hợp cùng các địa phương tổ chức hỗ trợ ...
Huyện Thạch Thất: Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống Covid 19

Huyện Thạch Thất: Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống Covid 19

(LĐTĐ) Ngày 31/7, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản xử lý 2 cơ sở kinh doanh ...
Đảm bảo xử lý rác thải tại khu cách ly, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Đảm bảo xử lý rác thải tại khu cách ly, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại, bên cạnh việc giãn cách xã hội, kiểm soát nguồn lây, công tác thu gom rác thải ...
Thủ tướng Chính phủ: Dứt khoát không để khủng hoảng y tế và kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ: Dứt khoát không để khủng hoảng y tế và kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để thực hiện ngay các giải pháp cấp ...

Tin khác

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Kịp thời chia sẻ với người lao động bị cách ly, phong tỏa

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Kịp thời chia sẻ với người lao động bị cách ly, phong tỏa

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, cùng với sự quan tâm của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tích cực vào cuộc, nỗ lực cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất và động viên tinh thần người lao động, nhất là lao động thuộc diện cách ly, phong tỏa.
Trao 600 suất quà cho công nhân lao động ngành Công Thương Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Trao 600 suất quà cho công nhân lao động ngành Công Thương Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động đang bị cách ly, phong tỏa, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; sáng ngày 30/7, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã trao 600 suất quà cho 600 công nhân lao động trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng.
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp và Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp và Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp và Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân thôn Xuân Bách (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn).
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với đoàn viên, người lao động Thủ đô bị cách ly, phong tỏa

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với đoàn viên, người lao động Thủ đô bị cách ly, phong tỏa

(LĐTĐ) Tiếp tục hành trình của những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” được triển khai từ 26/7, hôm nay (30/7), chuyến xe buýt tiếp tục mang những món quà ân tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đến với đoàn viên, người lao động đang bị cách ly, phong tỏa, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, hiện sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm.
Lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động là trung tâm

Lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động là trung tâm

(LĐTĐ) Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn luôn lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động làm trung tâm trong hoạt động của mình. Chính nhờ xác định phương hướng này mà Công đoàn quận Bắc Từ Liêm luôn là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang hơn 800 suất quà đến với người lao động tại huyện Mê Linh và ngành Xây dựng Hà Nội

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang hơn 800 suất quà đến với người lao động tại huyện Mê Linh và ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 29/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang hơn 800 suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu tới hỗ trợ người lao động thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng người lao động vượt qua đại dịch

Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng người lao động vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống, đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn trong mùa dịch.
Chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, song song với việc triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh cũng đã chú trọng triển khai công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Động viên lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch

Động viên lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Thiết thực hướng về những cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang ngày đêm bám chốt, nỗ lực tối đa để giám sát, loại bỏ những nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; mới đây, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đến và trao tặng quà tới lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội - đơn vị được giao phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 nơi cửa ngõ.
Phấn đấu “ở đâu có doanh nghiệp, ở đó có Công đoàn”

Phấn đấu “ở đâu có doanh nghiệp, ở đó có Công đoàn”

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” và phát huy phương châm “ở đâu có doanh nghiệp, ở đó có Công đoàn”, những năm qua, Công đoàn Thủ đô luôn là lá cờ đầu trong việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động