M
02/04/2021 14:59

Hơn 2.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã được cập nhật

(LĐTĐ) Thống kê sơ bộ về Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên Cổng trực tuyến địa chỉ: https://congdoanvietnam.org, đến nay, đã có hơn 2.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã được cập nhật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải vì sao chọn "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” Viettel khởi động chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” Khởi động 40 ngày cao điểm phát huy sáng kiến vượt khó, phát triển

Nằm trong chuỗi các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân, Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” được khởi động từ tháng 2/2021.

Hơn 2.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã được cập nhật
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến

Bà Vũ Thị Giáng Hương, Quyền Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Từ khi phát động đến nay, Chương trình đã thu hút được nhiều sự hưởng ứng tham gia của các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước.

Kết thúc 20 ngày của chiến dịch 40 ngày cao điểm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật đã có hơn 46.000 sáng kiến của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; 18 Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được cập nhật trên Cổng trực tuyến https://congdoanvietnam.org.

Tiêu biểu có các đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang có 8.518 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có 6.838 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa có 3.767 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai có 2.567 sáng kiến; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có hơn 2.000 sáng kiến…

Bà Vũ Thị Giáng Hương cho biết: Kết thúc 40 ngày cao điểm (20/4), các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc gửi hồ sơ (tờ trình, bảng tóm tắt sáng kiến...) về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ ngày 22/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức xét chọn và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc.

Bà Vũ Thị Giáng Hương cũng lưu ý, các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng ở cả 4 cấp công đoàn phải được cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin trực tuyến. Riêng đối với các sáng kiến thuộc bí mật công nghệ chỉ cần cập nhật tên sáng kiến, tóm tắt hiệu quả và khen thưởng (nếu có).

B.D

Nguồn :