M
23/03/2021 13:38

Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Trong năm 2021, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua, kịp thời nêu gương, nhân rộng điển hình, mô hình tiên tiến, qua đó động viên, khích lệ tinh thần làm việc, sự chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong Cụm.

Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố ký giao ước thi đua năm 2021 Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố: Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động Thành phố ký giao ước thi đua năm 2021

Nhằm tăng cường sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên, góp phần hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, mới đây, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (gồm Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Công đoàn Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, Công đoàn Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2021.

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2021 (Ảnh: Mai Quý)

Ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 cho biết, về kế hoạch hoạt động năm 2021, các đơn vị trong Cụm thi đua sẽ tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, kế hoạch tổ chức các hoạt động và Chương trình thi đua năm 2021 của tổ chức Công đoàn, đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021.

Các đơn vị trong Cụm thi đua cũng tập trung triển khai thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là những đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động là đối tượng hoạt động.

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm hành động, sáng tạo, phát triển” phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở”.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm thi đua chú trọng tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách sâu rộng, gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng ngành nghề, cơ quan, đơn vị và yêu cầu của tổ chức Công đoàn nhằm đạt kết quả thực chất; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong hoạt động Công đoàn” góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị và là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Theo ông Trịnh Tố Tâm, các đơn vị trong Cụm thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2021 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, đơn vị và của Thành phố với các mục tiêu, nội dung cụ thể: Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn các cấp phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2021. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”;

Thực hiện tốt Kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực”; thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành năm 2017. Phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu của tổ chức Công đoàn trong năm 2021, với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp.

Các đơn vị trong Cụm thi đua ngoài triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động còn chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua mang tính đặc thù ngành nghề góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, cơ quan, đơn vị.

Đơn cử như với ngành Y tế sẽ tổ chức phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức phong trào “Hai tốt”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Sáng kiến Thủ đô”…

Ngoài ra, các đơn vị trọng Cụm thi đua cũng tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tổ chức các Hội thao, Hội thi gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các ngành nghề như: Hội thi “Tuyên truyền đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”, “Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch”, “Hội thao sáng tạo tuổi trẻ” ngành Y tế, Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” của ngành Giáo dục...

Tích cực tham gia các hoạt động do Cụm thi đua và Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai. Tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Song song với việc triển khai các phong trào thi đua, các đơn vị trong Cụm thi đua cũng tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động...; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, chăm lo phúc lợi đoàn viên Công đoàn; nâng cao chất lượng thương lượng, thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

Mai Quý

Nguồn :