Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội:

Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến với người lao động, người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã khẩn trương quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp, chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tổ chức, thực hiện để các đối tượng được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất, kịp thời nhất, đảm bảo đúng các quy định.
Tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách Không được phát sinh thêm thủ tục hành chính nào khi triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ Ngừng việc, nghỉ việc do Covid-19, người lao động được hỗ trợ thế nào?

Tạo thuận lợi để các đối tượng được nhận hỗ trợ sớm nhất

Ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy trình nghiệp vụ, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 100% viên chức trực tiếp làm công tác này để mỗi viên chức tiếp thu tinh thần, cũng như các giải pháp triển khai cụ thể.

Hà Nội: Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19
Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ sớm nhất, kịp thời nhất mà vẫn đảm bảo đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng đã kịp thời ban hành Quyết định số 1786/QĐ-BHXH ngày 16/7/2021 thành lập Tổ Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Tổ Chỉ đạo giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chỉ đạo, điều hành việc phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Tổ chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra; đôn đốc; báo cáo kết quả: Việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Đồng thời, Tổ Chỉ đạo đề xuất báo cáo cơ quan cấp trên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể, phân quyền và trách nhiệm rõ ràng cho các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã trong toàn hệ thống. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn số số 1988/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg mới đây, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn và Công văn số 1988/BHXH-TST đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, điều kiện trong thực hiện chính sách hỗ trợ.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố giao Văn phòng, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ưu tiên, thuận tiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đối với các trường hợp người lao động và đơn vị nộp hồ sơ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Công văn số 1988/BHXH-TST.

Đặc biệt, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động chuyển đến, viên chức phải giải quyết với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp kịp thời, linh hoạt, nhịp nhàng giữa các bộ phận, giảm thời gian tối đa để người lao động và người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất, kịp thời mà vẫn đảm bảo đúng quy trình, quy định, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố cần chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại, đề nghị bổ sung hoặc hồ sơ không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

“Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tổ chức, thực hiện để người lao động và người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất, kịp thời nhất mà vẫn đảm bảo đúng quy định, góp phần giúp người lao động và người sử dụng lao động vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế’’, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Nguyễn Đức Hòa khẳng định.

Đã sẵn sàng chi hỗ trợ tới đối tượng thụ hưởng

Để hỗ trợ kịp thời người lao động và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ dữ liệu quản lý Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế rà soát đối tượng, điều chỉnh ngay mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Hà Nội: Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19
Bảo hiểm xã hội Thành phố chỉ đạo: Ciệc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động chuyển đến, viên chức phải giải quyết với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Chia sẻ thêm về gói hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động, bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành, có hiệu lực từ 7/7/2021, người lao động và người sử dụng lao động thuôc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, với các điều kiện: Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021.

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm: Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị; số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm tại khoản 1 Điều này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2021.

Về thủ tục, người sử dụng lao động sẽ lập hồ sơ theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội, có thể gửi qua giao dịch điện tử, cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Còn đối với những đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội, có thể giao dịch trực tiếp tới cơ quan Bảo hiểm xã hội. Thời gian nhận và xử lý hồ sơ giấy, không quá 4 ngày theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thông tin thêm về việc giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bà Dương Thị Minh Châu cho biết: Theo quy định Chương 1, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, mức đóng vào Quỹ sẽ được giảm về 0%.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, mức tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 0,5% hoặc 0,3% trên tổng số mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp sẽ được dành cho chủ sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Về thời gian áp dụng là 12 tháng, từ ngày 1/7/2021 đến 30/6/2022. Về thủ tục hồ sơ, người lao động và người sử dụng lao động không phải thực hiện mà do cơ quan Bảo hiểm xã hội hằng tháng căn cứ vào dữ liệu đang quản lý sẽ điều chỉnh mức đóng từ 0,5% hoặc 0,3% xuống 0%. Và sẽ có thông báo đến cho cơ quan bảo hiểm xã hội về số tiền người ta được hỗ trợ là bao nhiêu.

Bày tỏ niềm vui khi đón nhận chủ trương hỗ trợ từ Chính phủ, ngành Bảo hiểm xã hội đến với người lao động, anh Nguyễn Hồng Phúc ở Sóc Sơn (Hà Nội) băn khoăn khi mình thuộc đối tượng tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, vậỵ, có được hưởng chế độ không và thủ tục sẽ tiến hành như nào?

Về việc này, bà Dương Thị Minh Châu cho biết rõ thêm: Lao động được hỗ trợ phải tạm hoãn hợp đồng từ 15 ngày trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021. Thời điểm tạm hoãn hợp đồng lao động phải nằm trong khoảng thời gian trên, đồng thời người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm bạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng, hoặc nghỉ việc không hưởng lương; đơn vị của người lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống dịch Covid-19. Như vậy, mới đủ điều kiện hưởng. Về thủ tục hồ sơ, người lao động không phải làm mà sẽ do đơn vị sử dụng lao động thực hiện.

Cũng theo bà Dương Thị Minh Châu, người lao động, người sử dụng lao động nếu có băn khoăn, cần được hỗ trợ, có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

1.439.694 lao động sẽ được hỗ trợ hơn 643 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, đến ngày 18/7/2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến 87.563 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố (đạt 100% số đơn vị) để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, số lao động được giảm mức đóng là 1.439.694 lao động; tổng số tiền (tạm tính) được giảm mức đóng 12 tháng từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022 là 643.320.480.238 đồng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 26/11, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Trung tâm thương mại MM Mega ...
Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, nhưng tình trạng vi phạm Luật ...
Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

(LĐTĐ) Lợi dụng sự sơ hở của đồng nghiệp trong việc quản lý kho tiền, Trần Đình Đạt đã nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao ...
Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có mức độ ngày càng gia tăng, trong tuần qua, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của ...
Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã phát động phong trào thi đua ...
“Vua Hồ Tiêu” Phan Minh Thông kể về những mánh khóe trong kinh doanh

“Vua Hồ Tiêu” Phan Minh Thông kể về những mánh khóe trong kinh doanh

(LĐTĐ) Ấn phẩm thứ hai “Vượt lên, những con đường kinh doanh” của doanh nhân Phan Minh Thông đã được ra mắt với bạn đọc sau nhiều ngày ấp ủ. Nội ...
Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

(LĐTĐ) Hoạt động có hiệu quả của Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã góp phần vào sự thành công của phong trào công nhân, viên ...

Tin khác

Người lao động cần lưu ý về hạn nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động cần lưu ý về hạn nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngày 20/12/2021 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Khai mạc ASSA lần thứ 38 với chủ đề "Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế "

Khai mạc ASSA lần thứ 38 với chủ đề "Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế "

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (Hội nghị ASSA) lần thứ 38 với chủ đề “Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế” đã chính thức khai mạc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến, cùng với sự tham dự từ 25 điểm cầu.
Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho trên 5 triệu lượt đối tượng khó khăn

Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho trên 5 triệu lượt đối tượng khó khăn

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7/2021 đến chiều ngày 25/11, toàn thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay 5,073 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với tổng kinh phí trên 5.908 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách là trên 5.504 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là trên 403,4 tỷ đồng.
Hà Nội: Hơn 1,57 triệu người lao động đã nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Hơn 1,57 triệu người lao động đã nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) BHXH Hà Nội cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính đến ngày 22/11, BHXH Thành phố đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 1.576.591 lao động với tổng số tiền 3.939 tỷ đồng, trong đó số đang tham gia BHTN là 1.492.783 lao động, người đã dừng tham gia BHTN là 83.808 lao động.
Rút bảo hiểm xã hội một lần cần cân nhắc kỹ

Rút bảo hiểm xã hội một lần cần cân nhắc kỹ

(LĐTĐ) Đời sống khó khăn do dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người lao động (NLĐ) đã đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần để có một khoản tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, với số lượng NLĐ đăng ký hưởng BHXH một lần có xu hướng gia tăng gần đây không chỉ khiến NLĐ thiệt thòi về quyền lợi trước mắt và lâu dài, mà còn đặt ra những thách thức rất lớn đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.
Cần sửa Luật để tăng cường phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT

Cần sửa Luật để tăng cường phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT

(LĐTĐ) Những chuyển biến rõ rệt trong công tác thu, giảm nợ đọng, nhất là giảm thiểu tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thời gian qua cho thấy, việc quy định giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho cơ quan BHXH là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần sửa Luật để tăng cường phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT.
Thời gian hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp chậm nhất vào 31/12/2021

Thời gian hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp chậm nhất vào 31/12/2021

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết: Quá trình chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tới các đối tượng trên địa bàn Thủ đô đang được BHXH Thành phố đẩy nhanh tiến độ.
Hà Nội: Trên 5.500 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng khó khăn

Hà Nội: Trên 5.500 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng khó khăn

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7/2021 đến hết ngày 15/11, toàn thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay trên 4,91 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với tổng kinh phí trên 5.524 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách là trên 5.1115 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là trên 408,6 tỷ đồng.
Xuất hiện thêm nhiều đầu số lừa đảo người dân về việc nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xuất hiện thêm nhiều đầu số lừa đảo người dân về việc nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 15/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin, sau khi ngành triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, một số đối tượng lợi dụng thông tin chính sách này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động.
Hà Nội: Trên 5.300 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng khó khăn

Hà Nội: Trên 5.300 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng khó khăn

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7/2021 đến hết ngày 12/11, toàn thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay trên 4,82 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với tổng kinh phí trên 5.312 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách là hơn 4.904 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là trên 408,6 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động