Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến với người lao động, người sử dụng lao động, Bảo hiểm ...
Giải quyết mới cho hơn 9.500 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Giải quyết mới cho hơn 9.500 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động