Tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách

(LĐTĐ) Nhấn mạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, do đó, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nhanh chóng, kịp thời triển khai chính sách tới cơ sở, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo Quyết định và văn bản hướng dẫn của ngành.
Infographic: Điều kiện, thủ tục để người lao động nhận tiền hỗ trợ Covid-19 Kịp thời triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 Infographic: Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đơn giản hóa quy trình, thủ tục

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động.

Cụ thể, ngày 8/7/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST để thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn trong toàn ngành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách
Người lao động đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Ảnh: T.V

Tại văn bản này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể, chi tiết các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các quy trình sau: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo; Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

Xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Danh sách người lao động ngừng việc; Danh sách lao động; Giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Để thực hiện các quy trình này, các đơn vị có thể nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy (trường hợp chưa giao dịch điện tử).

Theo đó, với quy trình thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, yêu cầu thời hạn giải quyết là không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Với việc xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo, thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Với việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu xử lý ngay trong ngày nhận được Quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

Việc xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Danh sách người lao động ngừng việc; Danh sách lao động theo Chương IV, Chương V, Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết: Để thực hiện, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương xây dựng và đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy trình, hồ sơ thủ tục có liên quan đến cơ quan Bảo hiểm xã hội. Về cơ bản, quy trình, thủ tục được xây dựng theo tinh thần đơn giản thủ tục hành chính, không phát sinh thêm thủ tục. Đơn vị kê khai và tự chịu trách nhiệm; cơ quan Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm đối chiếu cơ sở dữ liệu có sẵn, không yêu cầu, phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng

Để triển khai kịp thời hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nhanh chóng vào cuộc, triển khai thực hiện.

Ông Trần Đình Liệu cho biết, để kịp thời triển khai hỗ trợ tới các đối tượng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể, phân cấp, phần quyền và trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong toàn hệ thống. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Nhấn mạnh đến trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong việc đôn đốc, triển khai thực hiện, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu: Quá trình giải quyết các hồ sơ, thủ tục phải đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, theo đúng quy trình, các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội… thường xuyên tiếp nhận thông tin phản hồi, lắng nghe và xử lý những vướng mắc, kiến nghị một cách kịp thời.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin nỗ lực, cố gắng nâng cấp các tính năng phần mềm, kết nối dữ liệu với các đơn vị liên quan để đảm bảo quy trình thực hiện thông suốt với doanh nghiệp cũng như các đơn vị phối hợp thực hiện. Khuyến khích các đơn vị chủ động kết nối, thực hiện giao dịch điện tử, với hình thức thuận tiện nhất.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị, nhiệm vụ trước mắt của toàn ngành là các địa phương cần tăng cường truyền thông, hướng dẫn để doanh nghiệp, người lao động nắm được chính sách để thực hiện kịp thời.

Quá trình triển khai hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và công văn hướng dẫn của ngành. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại đề nghị bổ sung.

Nhấn mạnh tính kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sẽ chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, nếu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có vướng mắc, khó khăn, cần phải trao đổi ngay với ban nghiệp vụ, kịp thời có hướng xử lý triệt để, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người lao động được thụ hưởng chính sách./.

Tại Hà Nội, triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1988/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan quản lý đối tượng; đơn vị sử dụng lao động; đại lý thu; các cơ sở y tế, giáo dục và người dân trên địa bàn các quy định của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của các cơ quan có thẩm quyền các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu: Cán bộ, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội phải làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, đảm bảo kịp thời đúng quy trình và quy định; đồng thời phải chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận, đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời và đúng các quy trình, quy định. Trường hợp để xảy ra vi phạm pháp luật lạm dụng, trục lợi về các chính sách gây thất thoát tiền ngân sách thì người đứng đầu các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt ...
Giành ngôi đầu, Tây Ban Nha tiễn Argentina về nước

Giành ngôi đầu, Tây Ban Nha tiễn Argentina về nước

(LĐTĐ) Trận hòa 1-1 ở trận đấu cuối vòng bảng là vừa đủ giúp Tây Ban Nha chiếm vị trí đầu bảng C và nó cũng vừa đủ tiễn luôn đối ...
Chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh Covid-19

Chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh Covid-19

(LĐTĐ) “Hà Nội đã chủ động, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện một số chính sách ...
Khen thưởng 4 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Khen thưởng 4 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế

(LĐTĐ) Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định số 3716/QĐ-UBND ...
Việt Nam và Campuchia trao đổi về công tác biên giới trên đất liền

Việt Nam và Campuchia trao đổi về công tác biên giới trên đất liền

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt ...
“Pháo đài” chống dịch tại xã An Thượng

“Pháo đài” chống dịch tại xã An Thượng

(LĐTĐ) Đúng như tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo Đảng ủy, ...
Nghiên cứu áp dụng khung bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Nghiên cứu áp dụng khung bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 5104/VPCP-CN ngày 27/07/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về kiến nghị của Ủy ban ...

Tin khác

Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho doanh nghiệp không quá 1 ngày làm việc

Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho doanh nghiệp không quá 1 ngày làm việc

(LĐTĐ) Với nỗ lực cao nhất nhằm khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động và người sử dụng lao động, ngày 26/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị phải thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc.
Đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng bảo hiểm xã hội trong bối cảnh giãn cách xã hội

Đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng bảo hiểm xã hội trong bối cảnh giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”; tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; tiến hành chi trả lương tháng 8 đối với người hưởng mới qua ATM và tại nhà… Đó là những giải pháp chủ động, linh hoạt của Bảo hiểm xã hội Thành phố, góp phần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” không thể thiếu của mỗi gia đình

Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” không thể thiếu của mỗi gia đình

(LĐTĐ) Với số tiền chữa bệnh hơn 2 tỷ đồng/năm, vượt quá sức chi trả của bản thân và gia đình, anh Tuyên (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) chia sẻ: "May nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, tôi đã được hưởng 100% chi phí điều trị. Bảo hiểm y tế chính là “ân nhân” giúp tôi tiếp tục được sống”. Với những ý nghĩa thiết thực, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định là chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta, được Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội hết sức coi trọng.
Gần 150 ngàn lao động Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

Gần 150 ngàn lao động Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm thì việc giảm mức đóng bảo hiểm là một tin vui cho người lao động. Việc giảm mức đóng bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng nhằm thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Toàn ngành Bảo hiểm xã hội tập trung hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19

Toàn ngành Bảo hiểm xã hội tập trung hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19

(LĐTĐ) Để tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giảm bớt khó khăn, cùng chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả”, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu toàn ngành tập trung cao điểm, kịp thời giải quyết các vướng mắc hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19.
Tại sao học sinh lại không được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình?

Tại sao học sinh lại không được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình?

(LĐTĐ) Anh Trần Mạnh Hưng (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) hỏi: Xin cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tôi biết: Con tôi là học sinh, tại sao không được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình? Điều này có quy định cụ thể tại văn bản nào không?
Trên 375.000 doanh nghiệp với 11,2 triệu người lao động đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Trên 375.000 doanh nghiệp với 11,2 triệu người lao động đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Tính đến hết ngày 16/7, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 11.238.437 lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) khoảng 4.322 tỷ đồng.
Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến với người lao động, người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã khẩn trương quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp, chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tổ chức, thực hiện để các đối tượng được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất, kịp thời nhất, đảm bảo đúng các quy định.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực triển khai chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực triển khai chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số.
Tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách

Tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách

(LĐTĐ) Nhấn mạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, do đó, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nhanh chóng, kịp thời triển khai chính sách tới cơ sở, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo Quyết định và văn bản hướng dẫn của ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động