Tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách

(LĐTĐ) Nhấn mạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, do đó, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nhanh chóng, kịp thời triển khai chính sách tới cơ sở, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo Quyết định và văn bản hướng dẫn của ngành.
Infographic: Điều kiện, thủ tục để người lao động nhận tiền hỗ trợ Covid-19 Kịp thời triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 Infographic: Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đơn giản hóa quy trình, thủ tục

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động.

Cụ thể, ngày 8/7/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST để thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn trong toàn ngành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách
Người lao động đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Ảnh: T.V

Tại văn bản này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể, chi tiết các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các quy trình sau: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo; Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

Xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Danh sách người lao động ngừng việc; Danh sách lao động; Giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Để thực hiện các quy trình này, các đơn vị có thể nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy (trường hợp chưa giao dịch điện tử).

Theo đó, với quy trình thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, yêu cầu thời hạn giải quyết là không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Với việc xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo, thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Với việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu xử lý ngay trong ngày nhận được Quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

Việc xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Danh sách người lao động ngừng việc; Danh sách lao động theo Chương IV, Chương V, Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết: Để thực hiện, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương xây dựng và đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy trình, hồ sơ thủ tục có liên quan đến cơ quan Bảo hiểm xã hội. Về cơ bản, quy trình, thủ tục được xây dựng theo tinh thần đơn giản thủ tục hành chính, không phát sinh thêm thủ tục. Đơn vị kê khai và tự chịu trách nhiệm; cơ quan Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm đối chiếu cơ sở dữ liệu có sẵn, không yêu cầu, phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng

Để triển khai kịp thời hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nhanh chóng vào cuộc, triển khai thực hiện.

Ông Trần Đình Liệu cho biết, để kịp thời triển khai hỗ trợ tới các đối tượng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể, phân cấp, phần quyền và trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong toàn hệ thống. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Nhấn mạnh đến trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong việc đôn đốc, triển khai thực hiện, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu: Quá trình giải quyết các hồ sơ, thủ tục phải đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, theo đúng quy trình, các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội… thường xuyên tiếp nhận thông tin phản hồi, lắng nghe và xử lý những vướng mắc, kiến nghị một cách kịp thời.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin nỗ lực, cố gắng nâng cấp các tính năng phần mềm, kết nối dữ liệu với các đơn vị liên quan để đảm bảo quy trình thực hiện thông suốt với doanh nghiệp cũng như các đơn vị phối hợp thực hiện. Khuyến khích các đơn vị chủ động kết nối, thực hiện giao dịch điện tử, với hình thức thuận tiện nhất.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị, nhiệm vụ trước mắt của toàn ngành là các địa phương cần tăng cường truyền thông, hướng dẫn để doanh nghiệp, người lao động nắm được chính sách để thực hiện kịp thời.

Quá trình triển khai hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và công văn hướng dẫn của ngành. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại đề nghị bổ sung.

Nhấn mạnh tính kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sẽ chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, nếu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có vướng mắc, khó khăn, cần phải trao đổi ngay với ban nghiệp vụ, kịp thời có hướng xử lý triệt để, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người lao động được thụ hưởng chính sách./.

Tại Hà Nội, triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1988/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan quản lý đối tượng; đơn vị sử dụng lao động; đại lý thu; các cơ sở y tế, giáo dục và người dân trên địa bàn các quy định của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của các cơ quan có thẩm quyền các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu: Cán bộ, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội phải làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, đảm bảo kịp thời đúng quy trình và quy định; đồng thời phải chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận, đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời và đúng các quy trình, quy định. Trường hợp để xảy ra vi phạm pháp luật lạm dụng, trục lợi về các chính sách gây thất thoát tiền ngân sách thì người đứng đầu các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(LĐTĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 3058/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim "Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân ...
Nhà hát Múa rối Thăng Long dựng vở diễn kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch

Nhà hát Múa rối Thăng Long dựng vở diễn kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Hai tác phẩm “Thế giới cổ tích phòng Covid” và “Quê em chống dịch” của Nhà hát Múa rối Thăng Long dàn dựng tham gia chương trình “Bình chọn các ...
Vietjet công bố các đường bay thẳng đến Nga từ giữa năm 2022

Vietjet công bố các đường bay thẳng đến Nga từ giữa năm 2022

(LĐTĐ) Vietjet hôm nay công bố các đường bay thẳng đầu tiên đến châu Âu, chính thức khởi động mạng bay quốc tế đón đầu nhu cầu di chuyển bật tăng ...
Lũ lụt tại miền Trung khiến 13 người thiệt mạng

Lũ lụt tại miền Trung khiến 13 người thiệt mạng

Lũ lụt tại miền Trung trong mấy ngày qua đã khiến 13 người bị thiệt mạng, 4 người bị mất tích, nhiều tài sản, công trình bị thiệt hại do ...
Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có văn bản yêu cầu Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng, Thanh tra Bộ ...
Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày ...
Công bố nhà tài trợ kim cương cho SEA Games 31 tại Việt Nam

Công bố nhà tài trợ kim cương cho SEA Games 31 tại Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Ban tổ chức SEA Games 31 đã công bố thương hiệu Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ...

Tin khác

Trên 12,3 triệu lao động đã nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Trên 12,3 triệu lao động đã nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tính đến 29/11, ngành đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 12.321.604 lao động, với tổng số tiền hỗ trợ là 28,192 nghìn tỷ đồng.
Đảm bảo an sinh xã hội cho lái xe công nghệ

Đảm bảo an sinh xã hội cho lái xe công nghệ

(LĐTĐ) Từ thực trạng việc làm, đời sống và các nghiên cứu về lái xe công nghệ Grab, các chuyên gia trong lĩnh vực Lao động - việc làm khuyến nghị: Cần có nghiên cứu sâu và rộng để tìm hiểu rõ về điều kiện việc làm, nhu cầu, trở ngại để tăng cường sự tham gia của các lái xe công nghệ vào các chương trình an sinh xã hội.
Nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Cẩn trọng để tránh bị lừa!

Nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Cẩn trọng để tránh bị lừa!

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin rõ tới người lao động, theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, thời gian nhận hồ sơ hỗ trợ tiền từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là đến ngày 20/12/2021. Vì vậy, người lao động tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào, nếu không sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hack tài khoản chiếm đoạt tiền.
Hà Nội: Trên 6.000 tỷ đồng hỗ trợ an sinh cho các đối tượng khó khăn

Hà Nội: Trên 6.000 tỷ đồng hỗ trợ an sinh cho các đối tượng khó khăn

(LĐTĐ) Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, nguồn kinh phí các cơ quan chức năng đã phê duyệt để hỗ trợ cho người dân, người lao động, chủ cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã lên tới 6.012 tỷ đồng. Số tiền này đến với hơn 5,12 triệu lượt người, hộ gia đình, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.
Cơ hội nào cho lái xe công nghệ Grab tiếp cận với chính sách an sinh xã hội

Cơ hội nào cho lái xe công nghệ Grab tiếp cận với chính sách an sinh xã hội

(LĐTĐ) Chiều nay (30/11), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Trung tâm tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng tổ chức Tọa đàm về Báo cáo khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm.
Chương Mỹ: Ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chương Mỹ: Ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 4916/KHLN-BHXHHN-BĐHN của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội và Bưu điện Hà Nội, ngày 27/11, tại Bưu điện thị trấn Xuân Mai, BHXH huyện Chương Mỹ phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện.
Hà Nội: Ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hà Nội: Ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐTĐ) Ngày 27/11, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Bưu điện Thành phố tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, với chủ đề truyền thông “BHXH tự nguyện chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do".
Người lao động cần lưu ý về hạn nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động cần lưu ý về hạn nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngày 20/12/2021 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Khai mạc ASSA lần thứ 38 với chủ đề "Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế "

Khai mạc ASSA lần thứ 38 với chủ đề "Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế "

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (Hội nghị ASSA) lần thứ 38 với chủ đề “Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế” đã chính thức khai mạc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến, cùng với sự tham dự từ 25 điểm cầu.
Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho trên 5 triệu lượt đối tượng khó khăn

Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho trên 5 triệu lượt đối tượng khó khăn

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7/2021 đến chiều ngày 25/11, toàn thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay 5,073 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với tổng kinh phí trên 5.908 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách là trên 5.504 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là trên 403,4 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động