M
11/08/2020 17:17

Huyện Thường Tín: Chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế

(LĐTĐ) Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động phát triển nhanh, bền vững… là những giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế của huyện Thường Tín trong giai đoạn 2020 – 2025.    

Đảng bộ huyện Thường Tín quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Đảng bộ huyện Thường Tín ghi dấu ấn một nhiệm kỳ
Huyện Thường Tín kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư để xây dựng và phát triển hạ tầng; quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững cũng là một trong những khâu mà huyện Thường Tín đưa vào định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn 5 năm tới.

Theo ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, các nhiệm vụ được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực. Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện chú trọng phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp và các làng nghề. Kêu gọi đầu tư, phấn đấu đưa các cụm công nghiệp đã được quy hoạch vào hoạt động đạt 100% và kêu gọi đầu tư 02 khu công nghiệp theo quy hoạch; tạo điều kiện mặt bằng sản xuất để phát triển làng nghề, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề;

Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến, khôi phục sản phẩm làng nghề truyền thống đang bị mai một. Tiếp tục đầu tư hỗ trợ đào tạo nhân cấy và nâng cao tay nghề cho các lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức: tạo điều kiến về vốn, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, cơ sở sản xuất giữ vững và phát huy các thương hiệu sản phám đã có. Xây dựng thương hiệu tập thể cho một số làng nghề và hàng năm tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống.

4540 117380464 965217237239309 1180253378128661908 n
Huyện Thường Tín tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 2020 - 2025

Về lĩnh vực dịch vụ - thương mại, huyện xác định nâng cấp cải tạo, xây dựng mới các chợ trên địa bàn theo hướng văn minh, hiện đại, Tăng cường quản lý hoạt động của các chợ đâu mối, thực hiện chuyển đổi hình thức quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại. Chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; coi trọng quảng bá sản phẩm xúc tiến thương mại; tiếp tục triển khai chương trình OCOP.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ phát triển nông nghiệp bền vững, thực hiện tốt quy hoạch vùng sản xuất theo nguyên tắc phát huy lợi thế của từng địa phương, khuyên khích các tổ chức, cá nhân đầu tư lĩnh vực sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản. Tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất, có giải pháp khắc phục tình trạng nông dân bỏ hoang ruộng không canh tác, khuyến khích tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh chuyền đối cơ cầu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tiếp tục phát triển sản xuất vụ đông, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuỗi liên kết; chú trọng sản xuất hàng hóa nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm nông sản sạch gắn với tăng cường xây dựng các dịch vụ tiêu thụ nông sản;

Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung, xa khu dân cư gắn với chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi. Tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 55% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tấng khu vực nội đồng, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai. Phối hợp với sở, ban, ngành kiểm tra, tu bổ, nạo vét các công trình thủy lợi, để điều. Tăng cường kiểm tra, giải tỏa các vi phạm Luật để điều, Luật thủy lợi. Đổi mới công tác quản lý và mở rộng các khẩu dịch vụ phục vụ sản xuất như cơ giới hóa, bảo quản nông sản.…; đổi mới, phát triển hoạt động dịch vụ của hợp tác xã theo nguyên tắc bình đăng, tự nguyện và cơ chế thị trường; đào tạo, bôi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã;

Tập trung triển khai đầu tư cho các mô hình chủ lực phù hợp với điều kiện địa phương mang lại hiệu quả cao, có tính nhân rộng, đồng thời gắn với chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phầm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, môi trường: sử dụng chế phẩm sinh học, sản phâm hữu cơ, thảo mộc trong sản xuất nông nghiệp, vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường ao nuôi thủy sản, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong làng nghề, cụm công nghiệp sử dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh.

Bảo Thoa

Nguồn :