M
08/06/2021 12:24

Huyện Phú Xuyên: Đoàn viên công đoàn học tập, làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Công đoàn huyện Phú Xuyên luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm và hành động của mình, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tìm tòi, nghiên cứu các tư liệu về Bác, xem đây là điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để học tập, noi gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

Minh Phương

Nguồn :