M
20/08/2020 11:49

Huyện Mê Linh triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025

(LĐTĐ) Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện, bền vững, Huyện ủy Mê Linh sẽ triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá trong giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Mê Linh
Tận dụng các nguồn lực đưa Mê Linh thành đô thị dịch vụ phía Tây Bắc Thủ đô
Nhiều hoạt động chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động

Để đưa huyện Mê Linh trở thành điểm sáng phía Tây Bắc của Thủ đô, Huyện ủy Mê Linh đã đặt ra mục tiêu tổng quát từ nay cho đến năm 2025. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là chú trọng xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

huyen me linh trien khai nhieu nhiem vu trong tam giai doan 2020 2025
Huyện ủy Mê Linh triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá trong 5 năm tiếp theo. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Cùng đó, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững, định hướng phát triển thành vùng đô thị dịch vụ sinh thái; văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao...

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, Huyện ủy Mê Linh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong giai đoạn 2020-2025. Cụ thể: Tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của huyện, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các làng nghề, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đảm bảo kinh tế của huyện phát triển nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển nhanh, mạnh các ngành nghề thương mại- dịch vụ, du lịch giá trị kinh tế cao.

Huyện cũng sẽ làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, nông thôn; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, gắn với quản lý tốt tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường; xây dựng môi trường sinh thái xanh, sạch.

Tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh, thực hiện đồng bộ, công bằng xã hội. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Huyện đề ra mục tiêu giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ huyện. Nâng cao tiềm lực, vị thế của huyện trong sự phát triển chung của Thủ đô. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đản viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Mê Linh cũng nhấn mạnh 2 khâu đột phá cần thực hiện trong 5 năm tiếp theo. Được biết, Huyện ủy sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng hoạt động của chi bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới.

Huyện ủy cũng đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phát triển nhanh kết cấu hạ tầng khung, đô thị và nông thôn theo hướng sinh thái, đồng bộ, hiện đại.

Lương Hằng

Nguồn :