M
27/10/2020 18:47

Huyện Ba Vì triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

(LĐTĐ) Ngày 27/10, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ, tham gia công an nhân dân năm 2021.

Nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ba Vì được hiện thực hóa giấc mơ an cư Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Vì Chủ tịch huyện Ba Vì: Có thể mua nước sạch từ Vĩnh Phúc để phục vụ nhân dân

Theo kế hoạch, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ công dân thực hiện nghĩa vụ, tham gia Công an nhân dân năm 2021 trên địa bàn huyện Ba Vì tăng 15-20% với mức so với năm 2020.

Trong đó, ưu tiên những nam công dân có trình độ Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học và những công dân có đủ tiêu chí để tạo nguồn phát triển Đảng trong quân đội. Để nâng cao chất lượng tuyển chọn và và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ, tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Huyện Ba Vì triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Đạt

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân, nhất là các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh Luật nghĩa vụ quân sự. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc. Phấn đấu tuyển chọn được nam công dân nào chắc nam công dân đó.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chia sẻ với những khó khăn của các địa phương trong dịp cuối năm triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và huyện.

Tuy nhiên nhiệm vụ tuyển quân là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, vì vậy, đồng chí đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn bám sát vào kế hoạch của huyện để triển khai kịp thời và khách quan việc phân loại công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám sơ tuyển tại địa phương.

Các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức theo dõi, giám sát và giúp đỡ các địa phương được phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ, tham gia công an nhân dân năm 2021, đảm bảo đủ quân số và chỉ tiêu giao quân theo đúng quy định. Bên cạnh đó là việc tránh để xảy ra tiêu cực trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Hồng Đạt

Nguồn :