M
01/04/2021 16:57

Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ 18 nhiệm kỳ 2016-2021

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 18 khóa 19, Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức đã tổ chức đánh giá hoạt động nhiệm kỳ đã qua đồng thời thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phân bổ ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Hoài Đức: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn Hoài Đức: Nghiêm túc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy Huyện Hoài Đức tăng cường khai báo y tế điện tử tại các cơ quan, đơn vị

Tại kỳ họp thứ 18, các đại biểu đã thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và bổ sung có mục tiêu kinh phí thanh quyết toán các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng; dự thảo Nghị quyết về chấp thuận mục tiêu đầu tư và phương án sử dụng ngân sách huyện đầu tư dự án: bổ sung đèn tín hiệu giao thông và đèn cảnh báo nguy hiểm trên một số tuyến đường huyện Hoài Đức; dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư đối với 3 dự án gồm Trung tâm văn hóa xã Minh Khai, sân vận động miền Minh Hòa xã Minh Khai do không phù hợp với quy hoạch nông thôn mới sau điều chỉnh; dự án sân thể thao xã Lại Yên do không được chấp thuận vị trí.

Các dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới giai đoạn 2021-2025 gồm 26 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 336.582 triệu đồng, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Sơn Đồng, An Thượng, điều chỉnh thời gian sang giai đoạn 2021-2025 cũng đã được thông qua tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ 18 nhiệm kỳ 2016-2021
Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, Hoài Đức có 6 tập thể và 26 cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân huyện. Theo đó trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân huyện, các ban của Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong toàn huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó 6 kỳ họp chuyên đề. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được thực hiện chu đáo. Tại các kỳ họp, thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã có nhiều đổi mới trong tổ chức, điều hành; thời dành cho hoạt động chất vấn và thảo luận được bố trí hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Qua các kỳ họp đã có 151 ý kiến thảo luận tại tổ và 71 ý kiến chất vấn, thảo luận tại hội trường của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chuyên môn.

Hội đồng nhân dân đã ban hành 117 Nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện trong đó 38 Nghị quyết thường kỳ, 56 Nghị quyết chên đề và 23 Nghị quyết về nhân sự. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ 18 nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoạt động giám sát được tăng cường, đã đi vào chiều sâu. Cùng với giám sát thường xuyên qua báo cáo, giám sát tại các kỳ họp, trong 5 năm, Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 120 cuộc, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiến hành 39 cuộc giám sát chuyên đề tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề lớn, bức xúc trong nhân dân như công tác quản lý và sử dụng đất đai; giao đất dịch vụ cho các hộ dân theo Nghị định 17 của Chính phủ; công tác thu, chi ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm của huyện...

Sau giám sát, thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân huyện đều có kết luận với địa phương, đơn vị nơi đoàn đến giám sát; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan chức năng đối với những kiến nghị của địa phương, đơn vị chịu giám sát. Các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân được Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân trong việc lắng nghe, phản ánh những nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến thường trực Hội đồng nhân dân cũng như cơ quan chức năng.

Là cơ quan điều hành, Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn luôn bám sát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp để xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khá ổn định, bình quân đạt 10,8%/năm, vượt 0,8% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng thương mạic-dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 62 triệu đồng/người/năm. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn xuân dựng Nông thôn mới, được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì và đã đạt những kết quả quan trọng trong thực hiện đề án xây xây dựng huyện thành quận.

Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ 18 nhiệm kỳ 2016-2021
Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện khen thưởng 25 tập thể và 82 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ qua.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Đại, Bí thư Huyện ủy thay mặt lãnh đạo huyện ghi nhận và cảm ơn những đóng góp, nỗ lực, cống hiến của các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX đối với quá trình xây dựng và phát triển của huyện Hoài Đức trong thời gian qua. Những kết quả trong công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, sự điều hành của Ủy ban nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên cũng như bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ mới tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đặc biệt trước mắt tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến trình thực hiện đề án xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận.

Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, Hoài Đức có 6 tập thể và 26 cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong đó Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện được tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện khen thưởng 25 tập thể và 82 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ qua.

TT

Nguồn :