M
18/03/2021 19:14

Hoài Đức: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn

(LĐTĐ) Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, mới đây huyện Hoài Đức đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hoài Đức: Nghiêm túc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy Huyện Hoài Đức tăng cường khai báo y tế điện tử tại các cơ quan, đơn vị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri hai huyện Đan Phượng và Hoài Đức

Tại các buổi làm việc, đoàn đã nghe Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn báo cáo về công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, ngay sau khi được thành lập, Ủy ban bầu cử của xã đã triển khai họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Các đơn vị cũng đã tập trung thành lập các tiểu ban về thông tin, tuyên truyền; nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đến nay, kết quả hiệp thương lần thứ nhất đã cơ bản đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoài Đức: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn
Đoàn công tác của huyện Hoài Đức làm việc tại thị trấn Trạm Trôi về công tác bầu cử.

Căn cứ báo cáo của các xã, thị trấn, đoàn công tác cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận, kiểm tra, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, số lượng đại biểu được bầu; việc lập danh sách cử tri; công bố các đơn vị bầu cử và số đạị biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tiến độ triển khai công tác bầu cử, công tác tổ chức tuyên truyền bầu cử.

Qua kiểm tra, nhìn chung các xã, thị trấn đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Các đơn vị đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất với đầy đủ cơ cấu, thành phần và đang tiến hành các bước tiếp theo theo Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, các thành viên đoàn giám sát cũng đã đưa ra một số ý kiến đóng góp cho từng địa phương qua đó tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Luật bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đề ra; đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử để đạt kết quả tốt, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Đặc biệt, các địa phương cần duy trì chế độ thông tin báo cáo 2 chiều, rà soát cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch chi tiết trong việc chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu, phiếu, danh sách cử tri để đảm bảo tốt cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công.

Anh Tuấn

Nguồn :