Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Sơn Tây

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn toàn thị xã.
Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Phát huy vai trò của Công đoàn trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Sơn Tây Sơn Tây nhiều chuyển biến trong phong trào thể thao, phổ cập giáo dục

Nâng cao năng suất, hiệu quả lao động

Thời gian qua, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô được các cấp Công đoàn triển khai một cách thường xuyên, liên tục và có sự tiếp nối. Ðiểm nhấn của các phong trào là đã chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở, động viên khen thưởng những nhà quản lý, nhà khoa học và CNVCLĐ trực tiếp có sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Sơn Tây
Thông qua việc biểu dương, khen thưởng kịp thời đã góp phần tích cực để CNVCLĐ trên địa bàn thị xã Sơn Tây tham gia hưởng ứng sâu rộng các phong trào do Công đoàn phát động. (Ảnh: Giang Nam)

Tại Công đoàn thị xã Sơn Tây cũng vậy, các phong trào thi đua được lựa chọn phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Đáng chú ý, LĐLĐ thị xã đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức phát động nhiều đợt thi đua cao điểm tới 100% Công đoàn cơ sở. Nhờ vậy, nhiều phong trào tiêu biểu như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"… được đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn tích cực hưởng ứng tham gia.

Qua đánh giá, trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đã phát hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tích cực, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phát huy tốt sức mạnh tập thể, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ như: Công đoàn cơ quan Dân Đảng; Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã; cơ quan Ủy ban nhân dân các xã, phường; Trường Mầm non Sơn Ca; Trường Tiểu học Trần Phú; Trường Trung học cơ sở Trung Sơn Trầm; Trường Trung học cơ sở Thanh Mỹ; Cơ sở sau cai nghiện ma túy số 7; Công ty CP K.I.P Việt Nam; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây; Công ty TNHH Một thành viên Lâm Ký…

LĐLĐ thị xã cũng chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trong thị xã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn kết với các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, xây dựng chương trình, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị… từ đó góp phần động viên CNVCLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chẳng hạn, với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", trong năm qua, toàn thị xã có 982 Công nhân giỏi cấp cơ sở, 891 sáng kiến cải tiến cấp cơ sở được áp dụng vào sản xuất và công tác, trong đó khối giáo dục có 712 sáng kiến, khối sản xuất kinh doanh có 179 sáng kiến làm lợi gần 10 tỷ đồng.

Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của CNVCLĐ thị xã đã có 2 đồng chí đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp Thành phố; 8 đề tài sáng kiến đạt loại B, C cấp Thành phố.

Thông qua các đợt tổng kết, bình chọn điển hình tiên tiến trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã động viên, khích lệ CNVCLĐ, đồng thời tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng những kinh nghiệm, biện pháp để phong trào ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Tương tự, với phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nữ CNVCLĐ thị xã đã tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao thể hiện trên tất cả các lĩnh vực.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Sơn Tây
LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức các hoạt động trao hỗ trợ, động viên thiết thực đến người lao động trên địa bàn. (Ảnh: Giang Nam)

Theo thống kê của LĐLĐ thị xã Sơn Tây, qua các phong trào thi đua năm 2021, đã có gần 1.000 cá nhân nữ CNVCLĐ được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp; 694 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 186 chiến sĩ thi đua cơ sở; 3.428 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; 47 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 54 nữ CNVCLĐ được khen thưởng trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Tiếp tục chú trọng công tác đổi mới

Thực tế cho thấy, qua các phong trào thi đua, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp của CNVCLĐ được nâng lên. Tại LĐLĐ thị xã Sơn Tây, tầm quan trọng của công tác này được xác định rõ thông qua việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào.

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, trong năm 2021, Công đoàn thị xã luôn nỗ lực đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây… Ngoài ra, công tác tổ chức các phong trào và công tác thi đua khen thưởng tổ chức thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng ngành, địa phương, đơn vị; gắn phong trào thi đua trong CNVCLĐ với việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Lấy ví dụ từ phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Công đoàn thị xã, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ, qua thực tiễn tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã rút ra bài học kinh nghiệm là cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các cơ quan chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức phong trào thi đua.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và CNVCLĐ nâng cao nhận thức, vai trò to lớn của phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được thể hiện trong hiệu quả công tác và sản xuất kinh doanh, trong tinh thần và đời sống CNVCLĐ.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Sơn Tây
Các phong trào, hội thi do LĐLĐ thị xã Sơn Tây phát động luôn nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo CNVCLĐ trên địa bàn thị xã. (Ảnh: Giang Nam)

Đề ra nội dung, mục tiêu thi đua sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, từng ngành; phải nuôi dưỡng, thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra đôn đốc phong trào, hướng dẫn, giúp đỡ việc thử nghiệm, áp dụng phù hợp, hiệu quả những ý tưởng sáng tạo.

Đặc biệt, cần thường xuyên chú ý phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để phong trào phát triển bền vững, hiệu quả;

Gắn hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một biện pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, là nội dung, chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, là một trong các tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm, nhất là đối với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua".

Công tác sơ kết, tổng kết phong trào; biểu dương khen thường phải được thực hiện kịp thời, công khai, dân chủ. Cán bộ Công đoàn các cấp phải là người tâm huyết với phong trào, có khả năng vận động, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của CNVCLĐ.

Tại hội nghị biểu dương "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và biểu dương "Gia đình CNVCLĐ thị xã tiêu biểu" năm 2021, bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận những kết quả LĐLĐ thị xã Sơn Tây đạt được trong triển khai hoạt động phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền trong triển khai hoạt động nữ công, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"…

Để phong trào ngày càng hiệu quả và có tác dụng sâu rộng, bà Đặng Thị Phương Hoa đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tiếp tục phát huy hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Công đoàn thị xã cần tiếp tục đổi mới các hoạt động, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

(LĐTĐ) Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong năm 2021, LĐLĐ huyện Mê Linh đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo ...
Nhiều khuyến mại "khủng" tại chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng thành phố Hà Nội

Nhiều khuyến mại "khủng" tại chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Tối qua 26/11, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động chuỗi sự kiện kích cầu trên địa bàn Thành phố bao gồm các chương trình: Hà ...
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 27, 28/11

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 27, 28/11

(LĐTĐ) Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi các trận bóng mà mình yêu thích, báo Lao động Thủ đô xin đăng tải lịch thi đấu những trận đấu tại ...
Quyền lợi chủ xe được hưởng khi mua bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc

Quyền lợi chủ xe được hưởng khi mua bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc

Bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc hay còn gọi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe khi tham gia giao thông. Sản phẩm này có ý ...
Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ ký kết Chương ...
Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

Sắp kết thúc kỳ 1 của năm học 2021-2022, nhưng học sinh tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội vẫn chưa thể trở lại trường học trực tiếp. Trước thực ...
Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 26/11, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Trung tâm thương mại MM Mega ...

Tin khác

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho lao động nữ

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho lao động nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, góp phần giúp lao động nữ yên tâm làm việc, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ

Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ

(LĐTĐ) Tham luận tại Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức trong 2 ngày 24, 25/11 vừa qua, bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội khóa XVI, khẳng định trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, đồng thời đề xuất 4 giải pháp thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho lao động nữ.
Chủ tịch huyện Hoài Đức đối thoại với CNVCLĐ và doanh nghiệp trên địa bàn

Chủ tịch huyện Hoài Đức đối thoại với CNVCLĐ và doanh nghiệp trên địa bàn

(LĐTĐ) Sáng 25/11, UBND và LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với công nhân, viên chức, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2021.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt  chức năng đại diện

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt chức năng đại diện

(LĐTĐ) Không ngừng nỗ lực, đổi mới, hướng về cơ sở, sát người lao động, đến thời điểm này, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã sớm “cán đích” mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, nhất là trong thực hiện chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã chia sẻ cụ thể với phóng viên Lao động Thủ đô về kết quả này.
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” cho người lao động tại Gia Lâm và Công đoàn ngành Công thương Hà Nội

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” cho người lao động tại Gia Lâm và Công đoàn ngành Công thương Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 23/11, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” năm 2021 cho người lao động trực thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.
Thăm và trao quà hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc trong khu vực cách ly y tế

Thăm và trao quà hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc trong khu vực cách ly y tế

(LĐTĐ) Sáng 22/11, nhiều phần quà đã được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội gửi đến các đoàn viên, người lao động hiện đang bám địa bàn, giữ vệ sinh môi trường tại các khu vực cách ly y tế phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”

Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ về hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2022, trong đó quy định rõ đối tượng, điều kiện và hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”.
LĐLĐ quận Tây Hồ gặp mặt cán bộ Công đoàn khối trường học nhân ngày 20/11

LĐLĐ quận Tây Hồ gặp mặt cán bộ Công đoàn khối trường học nhân ngày 20/11

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 17/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, giáo viên làm công tác Công đoàn tại các trường học trên địa bàn quận.
LĐLĐ huyện Thanh Trì thăm hỏi, tặng quà cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

LĐLĐ huyện Thanh Trì thăm hỏi, tặng quà cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

(LĐTĐ) Sáng 17/11, trước thềm ngày Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ giáo viên, nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nan y trên địa bàn.
Infographic: Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn từ năm 2022

Infographic: Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn từ năm 2022

(LĐTĐ) Theo Quyết định 3226/QĐ-TLĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế Quyết định số 1439/HD-TLĐ ngày 14/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy định cụ thể chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn theo mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).
Xem thêm
Phiên bản di động