Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Sơn Tây

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn toàn thị xã.
Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Phát huy vai trò của Công đoàn trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Sơn Tây Sơn Tây nhiều chuyển biến trong phong trào thể thao, phổ cập giáo dục

Nâng cao năng suất, hiệu quả lao động

Thời gian qua, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô được các cấp Công đoàn triển khai một cách thường xuyên, liên tục và có sự tiếp nối. Ðiểm nhấn của các phong trào là đã chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở, động viên khen thưởng những nhà quản lý, nhà khoa học và CNVCLĐ trực tiếp có sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Sơn Tây
Thông qua việc biểu dương, khen thưởng kịp thời đã góp phần tích cực để CNVCLĐ trên địa bàn thị xã Sơn Tây tham gia hưởng ứng sâu rộng các phong trào do Công đoàn phát động. (Ảnh: Giang Nam)

Tại Công đoàn thị xã Sơn Tây cũng vậy, các phong trào thi đua được lựa chọn phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Đáng chú ý, LĐLĐ thị xã đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức phát động nhiều đợt thi đua cao điểm tới 100% Công đoàn cơ sở. Nhờ vậy, nhiều phong trào tiêu biểu như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"… được đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn tích cực hưởng ứng tham gia.

Qua đánh giá, trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đã phát hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tích cực, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phát huy tốt sức mạnh tập thể, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ như: Công đoàn cơ quan Dân Đảng; Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã; cơ quan Ủy ban nhân dân các xã, phường; Trường Mầm non Sơn Ca; Trường Tiểu học Trần Phú; Trường Trung học cơ sở Trung Sơn Trầm; Trường Trung học cơ sở Thanh Mỹ; Cơ sở sau cai nghiện ma túy số 7; Công ty CP K.I.P Việt Nam; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây; Công ty TNHH Một thành viên Lâm Ký…

LĐLĐ thị xã cũng chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trong thị xã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn kết với các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, xây dựng chương trình, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị… từ đó góp phần động viên CNVCLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chẳng hạn, với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", trong năm qua, toàn thị xã có 982 Công nhân giỏi cấp cơ sở, 891 sáng kiến cải tiến cấp cơ sở được áp dụng vào sản xuất và công tác, trong đó khối giáo dục có 712 sáng kiến, khối sản xuất kinh doanh có 179 sáng kiến làm lợi gần 10 tỷ đồng.

Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của CNVCLĐ thị xã đã có 2 đồng chí đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp Thành phố; 8 đề tài sáng kiến đạt loại B, C cấp Thành phố.

Thông qua các đợt tổng kết, bình chọn điển hình tiên tiến trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã động viên, khích lệ CNVCLĐ, đồng thời tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng những kinh nghiệm, biện pháp để phong trào ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Tương tự, với phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nữ CNVCLĐ thị xã đã tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao thể hiện trên tất cả các lĩnh vực.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Sơn Tây
LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức các hoạt động trao hỗ trợ, động viên thiết thực đến người lao động trên địa bàn. (Ảnh: Giang Nam)

Theo thống kê của LĐLĐ thị xã Sơn Tây, qua các phong trào thi đua năm 2021, đã có gần 1.000 cá nhân nữ CNVCLĐ được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp; 694 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 186 chiến sĩ thi đua cơ sở; 3.428 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; 47 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 54 nữ CNVCLĐ được khen thưởng trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Tiếp tục chú trọng công tác đổi mới

Thực tế cho thấy, qua các phong trào thi đua, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp của CNVCLĐ được nâng lên. Tại LĐLĐ thị xã Sơn Tây, tầm quan trọng của công tác này được xác định rõ thông qua việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào.

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, trong năm 2021, Công đoàn thị xã luôn nỗ lực đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây… Ngoài ra, công tác tổ chức các phong trào và công tác thi đua khen thưởng tổ chức thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng ngành, địa phương, đơn vị; gắn phong trào thi đua trong CNVCLĐ với việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Lấy ví dụ từ phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Công đoàn thị xã, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ, qua thực tiễn tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã rút ra bài học kinh nghiệm là cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các cơ quan chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức phong trào thi đua.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và CNVCLĐ nâng cao nhận thức, vai trò to lớn của phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được thể hiện trong hiệu quả công tác và sản xuất kinh doanh, trong tinh thần và đời sống CNVCLĐ.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Sơn Tây
Các phong trào, hội thi do LĐLĐ thị xã Sơn Tây phát động luôn nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo CNVCLĐ trên địa bàn thị xã. (Ảnh: Giang Nam)

Đề ra nội dung, mục tiêu thi đua sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, từng ngành; phải nuôi dưỡng, thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra đôn đốc phong trào, hướng dẫn, giúp đỡ việc thử nghiệm, áp dụng phù hợp, hiệu quả những ý tưởng sáng tạo.

Đặc biệt, cần thường xuyên chú ý phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để phong trào phát triển bền vững, hiệu quả;

Gắn hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một biện pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, là nội dung, chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, là một trong các tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm, nhất là đối với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua".

Công tác sơ kết, tổng kết phong trào; biểu dương khen thường phải được thực hiện kịp thời, công khai, dân chủ. Cán bộ Công đoàn các cấp phải là người tâm huyết với phong trào, có khả năng vận động, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của CNVCLĐ.

Tại hội nghị biểu dương "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và biểu dương "Gia đình CNVCLĐ thị xã tiêu biểu" năm 2021, bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận những kết quả LĐLĐ thị xã Sơn Tây đạt được trong triển khai hoạt động phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền trong triển khai hoạt động nữ công, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"…

Để phong trào ngày càng hiệu quả và có tác dụng sâu rộng, bà Đặng Thị Phương Hoa đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tiếp tục phát huy hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Công đoàn thị xã cần tiếp tục đổi mới các hoạt động, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

World Cup 2022: Nếu hòa Tây Ban Nha, Nhật Bản vẫn có nguy cơ lớn bị loại sớm

World Cup 2022: Nếu hòa Tây Ban Nha, Nhật Bản vẫn có nguy cơ lớn bị loại sớm

(LĐTĐ) Với việc để thua trước Costa Rica và Đức giành được 1 điểm trước Tây Ban Nha, Nhật Bản đang bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua giành vé ...
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2022 ngày 28/11

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2022 ngày 28/11

(LĐTĐ) Ngày thi đấu hôm nay (28/11), Brazil và Bồ Đào Nha sẽ ra sân lượt trận thứ 2, lần lượt gặp Thụy Sĩ và Uruguay. Đây là cơ hội để ...
Thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản

Thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản

Với thế mạnh về di sản, gồm 5.922 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể và 1.350 làng nghề, Hà Nội coi di sản là nguồn tài ...
Thế giới tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của Việt Nam

Thế giới tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của Việt Nam

Tại các sự kiện quốc tế lớn diễn ra trong tuần qua ở Hà Nội, các chuyên gia, tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư đã chia sẻ nhận ...
Israel: Ông Netanyahu tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ mới

Israel: Ông Netanyahu tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ mới

Mặc dù ông Benjamin Netanyahu hôm 24/11 đã đạt được thỏa thuận với đảng Otzma Yehudit, song đến nay những cuộc đàm phán với các đảng phái khác vẫn đang ...
Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất: Xác định 2 đội bóng bị loại

Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất: Xác định 2 đội bóng bị loại

Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất, tính đến thời điểm này, BTC đã xác định 2 đội bóng bị loại là Qatar và Canada.
Tây Ban Nha 1-1 Đức: 1 điểm quý hơn vàng

Tây Ban Nha 1-1 Đức: 1 điểm quý hơn vàng

(LĐTĐ) Bàn gỡ của cầu thủ vào sân thay người Fullkrug giúp tuyển Đức giành 1 điểm quý giá, qua đó thắp lên hy vọng đi tiếp ở bảng E World ...

Tin khác

"Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

"Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và với chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ đoàn viên, người lao động, ngày 27/11, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động (TVPL&HTNLĐ) Công đoàn Hà Nội đã tổ chức chuyến “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đầu tiên, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.
Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

(LĐTĐ) Để kịp thời động viên đoàn viên, người lao động đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ người lao động đang làm việc trực tiếp tại hiện trường.
Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

(LĐTĐ) Sáng 26/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức Hội thảo khoa học tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2018-2023 và dự báo tình hình, yếu tố tác động giai đoạn 2023-2028. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội thảo.
Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện cho các doanh nghiệp - công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết”.
Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng

Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng; công bố quyết định thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên công đoàn, chỉ định Ban chấp hành CĐCS lâm thời Công ty.
Công đoàn cần khẳng định vai trò trong đối thoại, thương lượng tập thể và bảo vệ người lao động

Công đoàn cần khẳng định vai trò trong đối thoại, thương lượng tập thể và bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về "Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội thảo.
Tập trung triển khai tốt các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán

Tập trung triển khai tốt các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 22, khóa 13 nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; đồng thời kiện toàn Ban Chấp hành khóa 13.
Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Quý Mão

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Quý Mão

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã có Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, có ít nhất 10% tổng số đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện sẽ được thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết.
Công đoàn Urenco Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm Chi nhánh Hoàn Kiếm

Công đoàn Urenco Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm Chi nhánh Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Công đoàn Chi nhánh Hoàn Kiếm đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Chi nhánh nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là Đại hội được Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) lựa chọn là Đại hội Công đoàn điểm.
Đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết

Đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết

(LĐTĐ) Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn ngành Y tế Thủ đô triển khai tổ chức từ cấp ngành tới cấp cơ sở. Trong đó, tập trung vào tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm về vấn đề này.
Xem thêm
Phiên bản di động