M
12/09/2020 09:02

Hà Nội yêu cầu cấp trưởng các đơn vị trực tiếp kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch Covid -19

Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch ủỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn không ngồi ở phòng làm việc chỉ đạo, thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại từng tuyến phố, từng địa bàn để kiểm soát tình hình, có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả.

Phòng chống dịch Covid -19: Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền đến 300.000 đồng
Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid -19

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid -19, vừa tập trung phục hồi, bứt tốc, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của ngành, lĩnh vực.

0529nco6400 1
Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch Covid -19

Cụ thể Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, các mục tiêu, kế hoạch tháng 9 và các tháng cuối năm 2020. Các đơn vị phải rà soát, sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước các cấp đảm bảo hoạt động tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Đặc biệt các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố, tuyệt đối không chủ quan, coi thường dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2020, dần hình thành nếp sống phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh.

Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch ủỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn không ngồi ở phòng làm việc chỉ đạo, thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại từng tuyến phố, từng địa bàn để kiểm soát tình hình, có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả.

Về nhiệm vụ cụ thể trong phòng chống dịch, Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Sở Y tế chủ trì thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid -19 gắn với việc chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh khác trên địa bàn Thành phố. Chủ trì, phối hợp với uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý vụ việc liên quan các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới (đơn vị sản xuất sản phẩm Pate Minh Chay) gây ngộ độc cho người tiêu dùng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19 thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ. Đôn đốc khẩn trương hoàn thành chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định.

T.Vũ

Nguồn :