Hà Nội: Triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao năng lực quản trị hành chính công, thời gian qua, Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa thủ tục hành chính, tiết giảm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp.
Tinh gọn bộ máy hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hiện đại hóa nền hành chính phục vụ Tiên phong trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Độc đáo trong tuyên truyền

Để đưa công tác cải cách hành chính đi vào chiều sâu, trong năm qua, Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch và triển khai quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách và tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn.

Đơn cử như để tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển kinh tế, Hà Nội đã ban hành một số quy định liên quan phát triển kinh tế, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nhằm mục đích xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo sự đột phá về thu hút đầu tư, cả trong nước và đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, Thành phố cũng có chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mạng lưới tư vấn viên; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, khởi nghiệp sáng tạo

Hà Nội: Triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội được triển khai với phương châm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong bối cảnh dịch Covid-19 giai đoạn mới. Theo đó, thành phố đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố Hà Nội; thi “Tìm hiểu trực tuyến pháp luật phòng, chống tham nhũng gắn với quy tắc ứng xử trong trường học và quy tắc ứng xử nơi công cộng”.

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các kênh truyền thống thì việc đẩy mạnh tuyên truyền trên báo điện tử, các trạng mạng xã hội là một hướng đi mới, thu được nhiều kết quả. Tính đến nay, Thành phố đã tuyên truyền, phổ biên 4.800 tin, bài; 695.000 sách, tờ gấp. Thành phố đã nâng cấp Trang thông tin điện tử http://pbgdpl.hanoi.gov.vn vào hoạt động với nhiều chuyên mục độc đáo là một hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới, hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phỏ biến giáo dục pháp luật của Thành phố

Một số cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đã chủ động tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính. Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền nộp thuế điện tử mức độ 3, 4. Sở Văn hóa và Thể thao với tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội" năm 2020, thu hút hàng nghìn công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tham dự. Sở Y tế, Sở giáo dục và Đào tạo; các quận, huyện: Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hoài Đức… đã triển khai Chính quyền điện tử của đơn vị mạng xã hội nhằm giúp người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận thông tin các thủ tục hành chính của đơn vị cung cấp.

Tiếp tục mở rộng phạm vi

Tính đến 30/11/2020, Tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố là 1.685 thủ tục hành chính; tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Thành phố đang cung cấp cho người dân và doanh nghiệp là: 1.685/1.685 thủ tục hành chính. Đạt tỉ lệ 100%, trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: 1.217 thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là: 468 thủ tục hành chính. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế).

Hà Nội: Triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính
Việc Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn sử dụng dịch vụ bưu chính để giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận tiện cho người dân, tổ chức trong thời gian dãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh.

Thời gian vừa qua, thành phố tiếp tục thực hiện thoả thuận hợp tác với Bưu điện Thành phố về sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến nay đã có 25 đơn vị (16 quận, huyện và 08 Sở, cơ quan tương đương Sở) đăng ký thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong Thành phố. Số dịch vụ công trực tuyến do Thành phố triển khai mức độ 4 được tiếp nhận và gửi, trả qua dịch vụ bưu chính công ích (VN post) là 279 dịch vụ công trực tuyến. Việc Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn sử dụng dịch vụ bưu chính để giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận tiện cho người dân, tổ chức trong thời gian dãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh.

Nhìn chung, các đơn vị chức năng của thành phố đều đã và đang đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tổ chức “cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” tại cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được các cơ quan, đơn vị thực hiện khá nghiêm túc từ các Sở, ban, ngành Thành phố đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Một số cơ quan, đơn vị có phương pháp công khai, khoa học khá hợp lý như: xã Liên Hồng huyện Đan Phượng, xã Yên Mỹ huyện Thanh Trì, phường Cát Linh quận Đống Đa, phường Việt Hưng quận Long Biên.

Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Thanh niên cử đoàn viên hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo cho công dân được tiếp nhận hồ sơ thuận lợi, không phải đi lại nhiều lần, giảm áp lực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Quận Hà Đông triển khai giải pháp Nhận diện khuôn mặt trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa của Quận. Huyện Thanh Oai thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nơi ở.

Các cơ quan, đơn vị của Thành phố đã tổ chức tổ chức, đối thoại với người dân, tổ chức về thủ tục hành chính, đảm bảo ít nhất một năm 2 lần. Một số cơ quan đã sớm tổ chức triển khai, đối thoại với người dân, tổ chức: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Hà Đông, quận Thanh Xuân. Quận Cầu Giấy tổ chức toạ đàm trực tuyến đồng thời ra mắt trang thông tin tọa đàm trực tuyến nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người dân, tổ chức về về đối thoại thủ tục hành chính. Nội dung đối thoại với người dân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị tập trung ở vào các vấn đề về ô nhiêm môi trường, nguồn nước, đền bù thu hồi đất, giải phải phóng mặt bằng, giáo dục, y tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với giải quyết thủ tục hành chính do Thành phố tổ chức khảo sát năm 2019 (công bố năm 2020) khối Sở là 89,57%; khối quận, huyện, thị xã đạt 95,75%. Năm 2020 đã có 9 đơn vị đăng ký sáng kiến cấp Thành phố trong cải cách thủ tục hành chính.

Bước sang năm 2021, Hà Nội tiếp tục đặt tiêu rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình phối hợp, quy trình liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư, lao động thương binh và xã hội.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện ca mắc Covid-19, Bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp bệnh nhân

Phát hiện ca mắc Covid-19, Bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp bệnh nhân

(LĐTĐ) Tối 25/7, bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, Bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi phát hiện 14 trường hợp ...
Phố cổ Hà Nội vắng lặng trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội

Phố cổ Hà Nội vắng lặng trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Có lẽ, không ai có thể hình dung một tối Chủ nhật vắng lặng đến thế ở phố cổ Hà Nội - trung tâm mua bán sầm uất nhất Thủ ...
Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh

Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô đã áp dụng nhiều cách làm hay, ...
Lãnh đạo thành phố Hà Nội thị sát chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thị sát chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 25/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ...
Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

(LĐTĐ) Bắt đầu từ tối 26/7, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không ra đường sau 18h. Tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và theo ...
Chuyên gia dịch tễ: Nên làm thêm xét nghiệm kháng thể

Chuyên gia dịch tễ: Nên làm thêm xét nghiệm kháng thể

(LĐTĐ) Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Việt Nam nên làm thêm xét nghiệm kháng thể bên cạnh xét nghiệm Covid-19, vì nếu người bình thường không tiêm vắc xin nhưng ...
Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra, động viên bà con tiểu thương tại huyện Thanh Oai và Chương Mỹ

Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra, động viên bà con tiểu thương tại huyện Thanh Oai và Chương Mỹ

(LĐTĐ) Chiều 25/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cung ứng ...

Tin khác

Cần có cơ chế đặc biệt

Cần có cơ chế đặc biệt

(LĐTĐ) Một học kỳ đặc biệt, học kỳ diễn ra khi đại dịch Covid-19 đang rất phức tạp, nhiều phụ huynh học sinh đặt vấn đề, nên chăng đối với học sinh khối tiểu học chỉ lấy kết quả học tập kỳ một và kết quả các bài kiểm tra giữa học kỳ hai làm cơ sở để xét các cháu học sinh lên lớp.
Hãy vì Thủ đô bình yên!

Hãy vì Thủ đô bình yên!

(LĐTĐ) Trước hết phải khẳng định, Công điện của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành ngày 18/7 với mục tiêu duy nhất là để “bảo vệ” Thủ đô được bình yên trước làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19, chứ không phải “hành chính hóa” để gây khó dễ cho người dân như một số thế lực trên mạng xã hội rêu rao.
Để Thủ đô bình yên, mỗi người dân hãy tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch

Để Thủ đô bình yên, mỗi người dân hãy tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Để Thủ đô bình yên trước làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19, bên cạnh sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, dứt khoát của Thành ủy; sự điều hành năng động, quyết liệt của Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp chính quyền, của toàn hệ thống chính trị, thì cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch”.
Vì Hà Nội bình yên

Vì Hà Nội bình yên

(LĐTĐ) Là một trong hai đô thị lớn nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19, nếu Thủ đô Hà Nội không gữ vững được thành quả để Covid-19 bùng phát trở lại thì thiệt hại không chỉ cho Thành phố mà còn cho cả nước là vô cùng lớn.
Đừng bình luận thiếu tính xây dựng

Đừng bình luận thiếu tính xây dựng

(LĐTĐ) Một số tỉnh thành phía Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng những tuần qua đang phải căng mình chống dịch Covid-19. Sự ảnh hưởng của dịch đến đời sống kinh tế - xã hội là rất nặng nề. Vì nghĩa đồng bào cả nước lại đang hướng về miền Nam ruột thịt, về “Sài Gòn - thành đồng của Tổ quốc”, mong dịch sớm qua đi để cuộc sống được trở lại bình thường.
Để lại ngư trường truyền thống

Để lại ngư trường truyền thống

(LĐTĐ) Ngư trường truyền thống (khu vực tập kết tàu, thuyền cả mặt nước lẫn trên cạn) không chỉ là nơi để người dân ra khơi đánh bắt thủy sản làm kế sinh nhai mà còn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia.
Thích nghi với hoàn cảnh mới

Thích nghi với hoàn cảnh mới

(LĐTĐ) Trong bối cảnh chúng ta đang đẩy nhanh việc tiếp cận nguồn vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho nhân dân hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng; trong bối cảnh vi rút SARS-CoV-2 liên tục biến chủng với tốc độ lây nhiễm ngày càng cao, kể cả tiêm vắc xin nhiều người vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Bởi thế, hơn lúc nào hết, chúng ta phải học cách sống an toàn để thích nghi với điều kiện mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

(LĐTĐ) Bác Hồ kính yêu không chỉ là lãnh tụ của dân tộc, danh nhân văn hóa của nhân loại mà còn là người sáng lập và chỉ đạo báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, theo dòng chảy của cách mạng, của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tình yêu dân tộc chỉ có một!

Tình yêu dân tộc chỉ có một!

(LĐTĐ) Những ngày này dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song người dân cả nước đang sống trong cảm xúc lâng lâng với tình yêu bóng đá. Không phải Vòng chung kết EURO mà chính là những chiến thắng của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Sao nỡ vội cười chê!

Sao nỡ vội cười chê!

(LĐTĐ) Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 với những biến chủng mới đang phủ bóng đen lên nhiều quốc gia, Việt Nam đang trải qua hơn một tháng với đại dịch này đến nay có thể khẳng định công tác phòng, chống dịch đang mang lại hiệu quả cao. Trong lúc nhiều quốc gia chưa tiếp cận được nhiều vắc xin phòng Covid-19, chỉ trong vòng 1 tháng, Việt Nam đã đàm phán mua 170 triệu liều vắc xin. Ấy vậy lại vẫn “trên mạng”, nhiều ý kiến chê bai và phê phán công tác chống dịch!
Xem thêm
Phiên bản di động