Hà Nội: Triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao năng lực quản trị hành chính công, thời gian qua, Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa thủ tục hành chính, tiết giảm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp.
Tinh gọn bộ máy hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hiện đại hóa nền hành chính phục vụ Tiên phong trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Độc đáo trong tuyên truyền

Để đưa công tác cải cách hành chính đi vào chiều sâu, trong năm qua, Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch và triển khai quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách và tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn.

Đơn cử như để tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển kinh tế, Hà Nội đã ban hành một số quy định liên quan phát triển kinh tế, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nhằm mục đích xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo sự đột phá về thu hút đầu tư, cả trong nước và đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, Thành phố cũng có chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mạng lưới tư vấn viên; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, khởi nghiệp sáng tạo

Hà Nội: Triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội được triển khai với phương châm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong bối cảnh dịch Covid-19 giai đoạn mới. Theo đó, thành phố đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố Hà Nội; thi “Tìm hiểu trực tuyến pháp luật phòng, chống tham nhũng gắn với quy tắc ứng xử trong trường học và quy tắc ứng xử nơi công cộng”.

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các kênh truyền thống thì việc đẩy mạnh tuyên truyền trên báo điện tử, các trạng mạng xã hội là một hướng đi mới, thu được nhiều kết quả. Tính đến nay, Thành phố đã tuyên truyền, phổ biên 4.800 tin, bài; 695.000 sách, tờ gấp. Thành phố đã nâng cấp Trang thông tin điện tử http://pbgdpl.hanoi.gov.vn vào hoạt động với nhiều chuyên mục độc đáo là một hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới, hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phỏ biến giáo dục pháp luật của Thành phố

Một số cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đã chủ động tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính. Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền nộp thuế điện tử mức độ 3, 4. Sở Văn hóa và Thể thao với tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội" năm 2020, thu hút hàng nghìn công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tham dự. Sở Y tế, Sở giáo dục và Đào tạo; các quận, huyện: Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hoài Đức… đã triển khai Chính quyền điện tử của đơn vị mạng xã hội nhằm giúp người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận thông tin các thủ tục hành chính của đơn vị cung cấp.

Tiếp tục mở rộng phạm vi

Tính đến 30/11/2020, Tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố là 1.685 thủ tục hành chính; tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Thành phố đang cung cấp cho người dân và doanh nghiệp là: 1.685/1.685 thủ tục hành chính. Đạt tỉ lệ 100%, trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: 1.217 thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là: 468 thủ tục hành chính. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế).

Hà Nội: Triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính
Việc Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn sử dụng dịch vụ bưu chính để giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận tiện cho người dân, tổ chức trong thời gian dãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh.

Thời gian vừa qua, thành phố tiếp tục thực hiện thoả thuận hợp tác với Bưu điện Thành phố về sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến nay đã có 25 đơn vị (16 quận, huyện và 08 Sở, cơ quan tương đương Sở) đăng ký thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong Thành phố. Số dịch vụ công trực tuyến do Thành phố triển khai mức độ 4 được tiếp nhận và gửi, trả qua dịch vụ bưu chính công ích (VN post) là 279 dịch vụ công trực tuyến. Việc Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn sử dụng dịch vụ bưu chính để giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận tiện cho người dân, tổ chức trong thời gian dãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh.

Nhìn chung, các đơn vị chức năng của thành phố đều đã và đang đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tổ chức “cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” tại cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được các cơ quan, đơn vị thực hiện khá nghiêm túc từ các Sở, ban, ngành Thành phố đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Một số cơ quan, đơn vị có phương pháp công khai, khoa học khá hợp lý như: xã Liên Hồng huyện Đan Phượng, xã Yên Mỹ huyện Thanh Trì, phường Cát Linh quận Đống Đa, phường Việt Hưng quận Long Biên.

Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Thanh niên cử đoàn viên hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo cho công dân được tiếp nhận hồ sơ thuận lợi, không phải đi lại nhiều lần, giảm áp lực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Quận Hà Đông triển khai giải pháp Nhận diện khuôn mặt trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa của Quận. Huyện Thanh Oai thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nơi ở.

Các cơ quan, đơn vị của Thành phố đã tổ chức tổ chức, đối thoại với người dân, tổ chức về thủ tục hành chính, đảm bảo ít nhất một năm 2 lần. Một số cơ quan đã sớm tổ chức triển khai, đối thoại với người dân, tổ chức: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Hà Đông, quận Thanh Xuân. Quận Cầu Giấy tổ chức toạ đàm trực tuyến đồng thời ra mắt trang thông tin tọa đàm trực tuyến nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người dân, tổ chức về về đối thoại thủ tục hành chính. Nội dung đối thoại với người dân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị tập trung ở vào các vấn đề về ô nhiêm môi trường, nguồn nước, đền bù thu hồi đất, giải phải phóng mặt bằng, giáo dục, y tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với giải quyết thủ tục hành chính do Thành phố tổ chức khảo sát năm 2019 (công bố năm 2020) khối Sở là 89,57%; khối quận, huyện, thị xã đạt 95,75%. Năm 2020 đã có 9 đơn vị đăng ký sáng kiến cấp Thành phố trong cải cách thủ tục hành chính.

Bước sang năm 2021, Hà Nội tiếp tục đặt tiêu rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình phối hợp, quy trình liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư, lao động thương binh và xã hội.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 112,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

(LĐTĐ) Chữa trị cho người bệnh, đặc biệt bệnh nặng, bệnh nan y vốn đã khó và mệt, song điều trị cho một người mắc bệnh tâm thần còn khó khăn gấp nhiều lần. Có tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng mà các y, bác sĩ đang ngày đêm đối diện với "không gian" lẫn "thời gian" tại các bệnh viện chuyên ngành, tại các khoa liên quan đến tâm thần mới cảm thấy ngưỡng mộ về sự hy sinh thầm lặng của những bác sĩ có "thần kinh thép" đến nhường nào!
Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Đám cháy phát ra từ một xưởng sản xuất thiết bị điện có kết cấu khung thép, lợp mái tôn ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới hiện trường nhanh chóng khoanh vùng, khống chế đám cháy không để lây lan.
Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Với 676 doanh nghiệp, nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỷ đồng (tính đến đầu năm 2023), doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được xác định có vị trí then chốt và là một lực lượng quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sôi nổi cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa” lần thứ 2

Sôi nổi cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa” lần thứ 2

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024. Hội thi đã thu hút đông đảo Công đoàn cơ sở hưởng ứng giam gia.
Oản Việt chạm tới trái tim bạn bè quốc tế

Oản Việt chạm tới trái tim bạn bè quốc tế

(LĐTĐ) Tại không gian trưng bày văn hóa, sản phẩm sáng tạo khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều du khách nước ngoài chen nhau “check-in” tại gian hàng của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân bởi sự hấp dẫn của gian hàng và cũng bởi câu chuyện lạ sau những “biểu tượng” bằng oản nghệ thuật đặc sắc này.
Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tin khác

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước

Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước

(LĐTĐ) Khi nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều biến số khó lường, những căng thẳng địa chính trị khiến thương mại và đầu tư suy giảm thì Việt Nam với nền kinh tế có độ mở lớn cũng không tránh khỏi xu hướng bị tác động. Dẫu vậy, Việt Nam đã kiên cường, vững vàng vượt sóng gió để khép lại một năm khó khăn bằng những thành tựu đáng tự hào; tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 tăng 5,05%, gấp 1,68 lần mức tăng chung của kinh tế thế giới, trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tích cực, ấn tượng…
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân

Quốc hội hành động, đổi mới vì dân

(LĐTĐ) Đổi mới tư duy, chủ động vào cuộc “từ sớm, từ xa” là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Từ sự chủ động, vào cuộc “từ sớm, từ xa” đó, năm 2023, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật cả trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng bước vào năm 2024 - năm bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!

Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!

(LĐTĐ) Cách đây hơn 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung làm quan dưới thời hậu Lê đã nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao; nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Tiếp bước cha ông, về vấn đề cán bộ, đúc kết những tinh hoa của dân tộc và thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc của Đảng”.
Phát huy lòng tự tôn dân tộc để xây dựng đất nước

Phát huy lòng tự tôn dân tộc để xây dựng đất nước

(LĐTĐ) Năm 2023 tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động đón chào sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tại phiên khai mạc diễn ra sáng ngày 2/12, Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Những nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư sẽ được tổ chức Công đoàn các cấp cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ căn cốt của Tổ chức.
Áp dụng phụ cấp lao động ngành Y cao nhất là hợp lý

Áp dụng phụ cấp lao động ngành Y cao nhất là hợp lý

(LĐTĐ) Mỗi ngành, nghề trong xã hội đều có vao trò, vị trí và đặc thù riêng, song phải nhìn nhận khách quan, ngành Y, trong đó cụ thể là đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng tại hệ thống bệnh viện là một trong những ngành vất vả nhất. Do đó, cùng với việc điều chỉnh lương, áp dụng mức phụ cấp cao nhất đối với họ là hoàn toàn hợp lý.
Kỳ vọng tạo những đột phá mới!

Kỳ vọng tạo những đột phá mới!

(LĐTĐ) Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 15/1 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18/1, trong đó có dự kiến xem xét, thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Xem thêm
Phiên bản di động