M
06/10/2020 12:52

Tiên phong trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

(LĐTĐ) Hà Nội là một trong những địa phương có số thu và số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lớn nhất cả nước. Tiên phong trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố đã đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, tập trung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực cấp sổ, thẻ bảo hiểm y tế.

Cải cách hành chính: Nâng cao hiệu quả từ cấp cơ sở Đổi mới cổng thông tin để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính Cổng Dịch vụ Quốc gia: Cải cách hành chính trên môi trường mạng
Tiên phong trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin
Bảo hiểm xã hội Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Ảnh: B.D

Đẩy mạnh mô hình giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết: Hà Nội là nơi có số đơn vị và đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách lớn, thường xuyên biến động, đối tượng thụ hưởng chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hết sức đa dạng. Hà Nội cũng là nơi có nhiều cán bộ cấp cao, cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội, công an... nghỉ hưu; nơi tập trung nhiều bệnh viện đầu ngành của cả nước với trang thiết bị hiện đại, số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn, tăng nhanh.

Để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội thành phố đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ từ Bảo hiểm xã hội thành phố đến Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội thành phố là đơn vị đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam lựa chọn để nhân rộng toàn quốc nhiều mô hình (hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; hệ thống kết nối với Ngân hàng triển khai dịch vụ công mức độ 4 về kê khai, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị, doanh nghiệp;

Liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa điện tử” của Bảo hiểm xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát thanh toán ốm đau, thai sản; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo Thông tư liên tịch số 05 về khai sinh - khai tử, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi).

Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được duy trì thực hiện hiệu quả theo 3 hình thức: Giao dịch trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” cơ quan Bảo hiểm xã hội, giao dịch hồ sơ điện tử (file điện tử và chữ ký số, đơn vị có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần) và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích (đơn vị không phải trả phí).

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình giao dịch điện tử trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, tập trung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực cấp sổ, thẻ bảo hiểm y tế. Đến nay, số đơn vị sử dụng lao động giao dịch hồ sơ điện tử đạt 98,25%.

Hằng tháng, Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng tại bộ phận “một cửa” của Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã. Kết quả, chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống Bảo hiểm xã hội Thành phố (SIPAS) được tốt lên: Chỉ số SIPAS năm 2017 đạt 86,71% đến hết tháng 9/2020 đạt 90,38% (tăng 3,67% so với năm 2017).

Cắt giảm từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội thành phố hiện đang quản lý trên 85 ngàn đơn vị, doanh nghiệp với hơn 7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ năm 2016 đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, giải pháp đồng bộ, hiệu quả đem lại thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Số thủ tục hành chính và số lượng hồ sơ, chỉ tiêu trên tờ khai mẫu biểu được cắt giảm từ 115 thủ tục cuối năm 2014, đến nay còn 28 thủ tục (trong đó có 1 thủ tục liên thông với hệ thống chính quyền điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố “khai sinh - khai tử, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”);

Tiên phong trong cải cách hành chính

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội Nguyễn Đức Hòa (thứ ba từ trái sang) nhận Bằng khen của Thành ủy về những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 08-Ctr/TU

Triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26/4/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Với những thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình số 08-Ctr/TU,Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và cá nhân đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đã vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Bằng khen.

Giảm số giờ thực hiện các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp từ 335 giờ năm 2014 xuống còn 51 giờ năm 2017 và giảm số giờ giao dịch bảo hiểm xã hội xuống còn 45 giờ năm 2019. Số đơn vị giao dịch hồ sơ điện tử năm 2016 đạt 61%; năm 2019 đạt 97%, 8 tháng đầu năm 2020 đạt 98,25% (tăng 37,25% so với năm 2016). Số hồ sơ Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp nhận tăng nhanh qua các năm: Năm 2016 là 4.528.606 hồ sơ, năm 2019 là 7.466.796 hồ sơ (tăng 64,9% so với năm 2016), 8 tháng đầu năm 2020 tiếp nhận 7.215.903 hồ sơ.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp, ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến làm việc, giao dịch.

Nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với mục tiêu “Trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”./.

B.D

Nguồn :