M
16/02/2021 08:47

Hà Nội: Căn cứ diễn biến Covid-19 để tổ chức tổng kết công tác an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Hà Nội yêu cầu người về từ vùng dịch Hải Dương phải chủ động cách ly Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác ứng trực Tết

Theo đó, nội dung tổng kết gồm: Công tác phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản, đặc biệt là việc xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một nhà hàng ở quận Cầu Giấy. (Ảnh minh họa)
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một nhà hàng ở quận Cầu Giấy. (Ảnh minh họa)

Đánh giá nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng đối với công tác an toàn thực phẩm; đánh giá những kết quả đạt được theo các nội dung của 3 nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện;

Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08-CT/TW và Kết luận 11-KL/TW trong thời gian tới. Đồng thời, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ, tùy thuộc vào điều kiện thực tế tình hình dịch Covid-19, các địa phương, đơn vị chủ động quyết định hình thức tổ chức hội nghị như tổ chức riêng một hội nghị hay có thể tổ chức lồng ghép với các hội nghị khác có nội dung liên quan hoặc không tổ chức hội nghị tổng kết.

Hoàng Phúc

Nguồn :