Hà Nam tăng cường liên kết tạo động lực phát triển

(LĐTĐ) Là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Hà Nam, có vị trí quan trọng trong phát triển Vùng Thủ đô. Nhân dịp năm mới 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những chủ trương, kế hoạch, giải pháp của tỉnh nhằm góp phần phát triển Vùng Thủ đô. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam 150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam "chia lửa" cùng huyện Ứng Hòa

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội và những lợi thế tiềm năng của mình, tỉnh Hà Nam có chủ trương, kế hoạch như thế nào để góp phần thực hiện quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội?

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng: Tỉnh Hà Nam có diện tích 900km2, dân số hơn 86 vạn người. Được xác định là một tỉnh thuộc Vùng Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, vì vậy, trong xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Nam luôn tuân thủ chặt chẽ định hướng phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong các quy hoạch Vùng.

Hà Nam tăng cường liên kết  tạo động lực phát triển
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Để thực hiện quy hoạch Vùng Thủ đô, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã đưa ra nhiều chủ trương, kế hoạch triển khai. Cụ thể, tỉnh đang xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, xác định quan điểm phát triển của tỉnh là Quy hoạch tỉnh phải phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đảm bảo thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia; phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Đồng thời xác định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh dựa vào khai thác các vị thế về vị trí địa lý của tỉnh liền kề với thành phố Hà Nội, nằm trong Vùng Thủ đô Hà Nội để Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện. Trong đó, tập trung phát triển 4 động lực tăng trưởng quan trọng: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; đô thị; dịch vụ (du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế) và nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Mục tiêu chung đặt ra là đến năm 2025 xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,7%; duy trì khoảng 12%/năm giai đoạn 2026-2030…

Thời gian tới, để vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xác định phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo; triển khai nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phóng viên: Trong Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ định hướng phát triển không gian Vùng, trong đó xác định tỉnh Hà Nam phát triển về y tế và giáo dục đào tạo, du lịch quốc gia, dịch vụ trung chuyển hàng hóa; phát triển thành phố Phủ Lý trở thành Trung tâm cấp Vùng về y tế và giáo dục đào tạo phía Nam của Vùng Thủ đô Hà Nội. Xin đồng chí cho biết, tỉnh Hà Nam có những giải pháp gì để thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg? Đồng thời, tỉnh có kiến nghị gì để góp phần thực hiện thành công Vùng Thủ đô Hà Nội đúng kế hoạch?

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng: Để thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg, góp phần xây dựng thành công Vùng Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hà Nam đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường liên kết Vùng, coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững.

Hà Nam tăng cường liên kết  tạo động lực phát triển
Một góc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thứ hai, phát triển các dịch vụ công nghiệp - đô thị kết nối trung tâm Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa ngõ kinh tế biển; phát triển khu công nghệ cao, các khu công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics, trung tâm thương mại; củng cố, tăng cường mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối Hà Nam với các tỉnh trong Vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng; khai thác hiệu quả năng lực cụm cảng Yên Lệnh; thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giữa tỉnh Hà Nam với các địa phương trong Vùng, đặc biệt là thành phố Hà Nội.

Thứ ba, phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, bảo đảm môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng liên kết, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất công nghiệp nội Vùng và liên Vùng; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phối hợp, tạo điều kiện để các bệnh viện Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, các trường đại học, trường đào tạo nghề có thương hiệu triển khai đầu tư, đi vào hoạt động; huy động tối đa các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ, đặc biệt là Khu Đại học Nam Cao, Khu du lịch Tam Chúc, Khu trung tâm Y tế chất lượng cao...; từng bước đưa Hà Nam trở thành trung tâm cấp vùng về đào tạo nguồn nhân lực và du lịch.

Thứ tư, tập trung phát triển đô thị, tạo động lực cho Vùng, góp phần thu hút, tăng dân số cơ học của tỉnh; trong đó, phấn đấu xây dựng huyện Kim Bảng là đô thị loại IV và thành lập thị xã Kim Bảng trước năm 2025; thành phố Phủ Lý là đô thị loại I, thị xã Duy Tiên đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2030.

Thứ năm, xây dựng chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp chế biến; phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong xây dựng và triển khai các phương án kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - Đáy…

Để giúp tỉnh triển khai có hiệu quả các giải pháp trên, chúng tôi mong muốn được Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực để sớm hoàn thành một số tuyến đường giao thông liên kết Vùng theo quy hoạch; quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài chính và công nghệ tiên tiến vào đầu tư tại tỉnh; chỉ đạo các địa phương liên quan thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

Dịch bệnh Covid-19 đang đặt ra rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam sẽ cố gắng, nỗ lực để cùng với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô cùng nhau xây dựng nên một Vùng Thủ đô phát triển bền vững, tạo động lực, tác động lan tỏa liên Vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

HẢI LÝ (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia lưu trữ tài liệu

Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia lưu trữ tài liệu

(LĐTĐ) Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác lưu trữ tài liệu là một trong những nội dung được các đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Hãi hùng với những xe gắn máy chở hàng "siêu" cồng kềnh trên phố

Hãi hùng với những xe gắn máy chở hàng "siêu" cồng kềnh trên phố

(LĐTĐ) Phía trước là chiếc xe máy cũ kỹ gắn phía sau xe tự chế chất đầy hàng hóa giống như một container di động vừa mất mỹ quan, vừa mất an toàn nhưng vẫn dễ dàng lưu thông trên phố. Đã đến lúc phải xử lý triệt để vấn nạn này!
Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được ban hành

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được ban hành

(LĐTĐ) Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị nắm bắt và phản ánh kịp thời ý kiến của nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành.
Để văn hóa giao thông là "cuốn sách mở" về người Hà Nội văn minh

Để văn hóa giao thông là "cuốn sách mở" về người Hà Nội văn minh

(LĐTĐ) Đại thi hào Huy gô từng nói: "Thành phố là cuốn sách mở". Vì vậy, để du khách cảm nhận được nét văn hóa Việt Nam nói chung, về Hà Nội hào hoa, văn minh nói riêng, ngoài kiến trúc đô thị hãy bắt đầu bằng văn hóa giao thông.
Xanh màu tháng Giêng

Xanh màu tháng Giêng

(LĐTĐ) Tháng Giêng bắt đầu bằng những cơn mưa xuân nhẹ nhàng, nhưng gieo vào lòng người bao sự trẻ trung phơi phới, thôi thúc con người bước tiếp đến tương lai với những khát vọng và đam mê cháy bỏng.
Để lễ hội chùa Hương thực sự ấn tượng trong lòng du khách

Để lễ hội chùa Hương thực sự ấn tượng trong lòng du khách

(LĐTĐ) Lễ hội chùa Hương năm 2024, huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tổ chức với nhiều tín hiệu tích cực, tạo không gian an toàn, văn minh và thân thiện cho du khách.
Thắng đậm Luton, Liverpool vững vàng trên đỉnh Premier League

Thắng đậm Luton, Liverpool vững vàng trên đỉnh Premier League

(LĐTĐ) Thắng đậm Luton Town với tỷ số 4-1 trong trận đấu sớm rạng sáng 22/2, Liverpool vững vàng trên đỉnh Premier League.

Tin khác

Để lễ hội chùa Hương thực sự ấn tượng trong lòng du khách

Để lễ hội chùa Hương thực sự ấn tượng trong lòng du khách

(LĐTĐ) Lễ hội chùa Hương năm 2024, huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tổ chức với nhiều tín hiệu tích cực, tạo không gian an toàn, văn minh và thân thiện cho du khách.
Mỗi người dân phải là "chiến sĩ" trên mặt trận văn hóa

Mỗi người dân phải là "chiến sĩ" trên mặt trận văn hóa

(LĐTĐ) Mỗi người dân phải là "chiến sĩ" trên mặt trận văn hóa để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
“Dân vận khéo” trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

“Dân vận khéo” trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Ngày 19/2/2024, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy đảng quận Thanh Xuân đã triển khai thực hiện khối lượng rất lớn về công tác xây dựng Đảng, đạt kết quả tốt và có chất lượng.
Bí thư huyện ủy Thạch Thất thăm, động viên các cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu năm

Bí thư huyện ủy Thạch Thất thăm, động viên các cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu năm

(LĐTĐ) Nhân dịp đầu xuân mới, Đoàn công tác của huyện Thạch Thất (Hà Nội) do đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên Công ty TNHH Khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc (xóm Dục, thôn 1, xã Yên Bình) và Cơ sở sản xuất Chè kho Bằng An tại ( khu Dộc Vạo, xã Đại Đồng).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên nhân dân Mê Linh ra quân sản xuất đầu năm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên nhân dân Mê Linh ra quân sản xuất đầu năm

(LĐTĐ) Ngày 19/2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, động viên nhân dân ra quân sản xuất đầu năm tại huyện Mê Linh.
Mê Linh: Phấn đấu trồng mới 26.000 cây xanh

Mê Linh: Phấn đấu trồng mới 26.000 cây xanh

(LĐTĐ) Ngày 19/2, huyện Mê Linh đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024.
Quận Đống Đa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Quận Đống Đa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(LĐTĐ) Ngày 19/2, quận Đống Đa đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Xuân Giáp Thìn 2024, tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội dự và tham gia trồng cây.
Quận Nam Từ Liêm phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn

Quận Nam Từ Liêm phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn

(LĐTĐ) Sáng 19/2, trong không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu Xuân mới Giáp Thìn năm 2024, hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đi vào hoạt động chính thức quận Nam Từ Liêm, Thành đoàn Hà Nội và quận Nam Từ Liêm phối hợp tổ chức chương trình “Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024” tại Công viên Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Chuyện những người “di dời” đất

Chuyện những người “di dời” đất

(LĐTĐ) Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội. Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích mà dự án mang lại, nhiều người dân đã tự nguyện di dời để chủ đầu tư thực hiện dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động