Hà Nam tăng cường liên kết tạo động lực phát triển

(LĐTĐ) Là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Hà Nam, có vị trí quan trọng trong phát triển Vùng Thủ đô. Nhân dịp năm mới 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những chủ trương, kế hoạch, giải pháp của tỉnh nhằm góp phần phát triển Vùng Thủ đô. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam 150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam "chia lửa" cùng huyện Ứng Hòa

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội và những lợi thế tiềm năng của mình, tỉnh Hà Nam có chủ trương, kế hoạch như thế nào để góp phần thực hiện quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội?

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng: Tỉnh Hà Nam có diện tích 900km2, dân số hơn 86 vạn người. Được xác định là một tỉnh thuộc Vùng Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, vì vậy, trong xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Nam luôn tuân thủ chặt chẽ định hướng phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong các quy hoạch Vùng.

Hà Nam tăng cường liên kết  tạo động lực phát triển
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Để thực hiện quy hoạch Vùng Thủ đô, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã đưa ra nhiều chủ trương, kế hoạch triển khai. Cụ thể, tỉnh đang xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, xác định quan điểm phát triển của tỉnh là Quy hoạch tỉnh phải phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đảm bảo thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia; phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Đồng thời xác định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh dựa vào khai thác các vị thế về vị trí địa lý của tỉnh liền kề với thành phố Hà Nội, nằm trong Vùng Thủ đô Hà Nội để Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện. Trong đó, tập trung phát triển 4 động lực tăng trưởng quan trọng: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; đô thị; dịch vụ (du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế) và nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Mục tiêu chung đặt ra là đến năm 2025 xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,7%; duy trì khoảng 12%/năm giai đoạn 2026-2030…

Thời gian tới, để vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xác định phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo; triển khai nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phóng viên: Trong Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ định hướng phát triển không gian Vùng, trong đó xác định tỉnh Hà Nam phát triển về y tế và giáo dục đào tạo, du lịch quốc gia, dịch vụ trung chuyển hàng hóa; phát triển thành phố Phủ Lý trở thành Trung tâm cấp Vùng về y tế và giáo dục đào tạo phía Nam của Vùng Thủ đô Hà Nội. Xin đồng chí cho biết, tỉnh Hà Nam có những giải pháp gì để thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg? Đồng thời, tỉnh có kiến nghị gì để góp phần thực hiện thành công Vùng Thủ đô Hà Nội đúng kế hoạch?

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng: Để thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg, góp phần xây dựng thành công Vùng Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hà Nam đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường liên kết Vùng, coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững.

Hà Nam tăng cường liên kết  tạo động lực phát triển
Một góc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thứ hai, phát triển các dịch vụ công nghiệp - đô thị kết nối trung tâm Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa ngõ kinh tế biển; phát triển khu công nghệ cao, các khu công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics, trung tâm thương mại; củng cố, tăng cường mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối Hà Nam với các tỉnh trong Vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng; khai thác hiệu quả năng lực cụm cảng Yên Lệnh; thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giữa tỉnh Hà Nam với các địa phương trong Vùng, đặc biệt là thành phố Hà Nội.

Thứ ba, phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, bảo đảm môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng liên kết, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất công nghiệp nội Vùng và liên Vùng; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phối hợp, tạo điều kiện để các bệnh viện Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, các trường đại học, trường đào tạo nghề có thương hiệu triển khai đầu tư, đi vào hoạt động; huy động tối đa các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ, đặc biệt là Khu Đại học Nam Cao, Khu du lịch Tam Chúc, Khu trung tâm Y tế chất lượng cao...; từng bước đưa Hà Nam trở thành trung tâm cấp vùng về đào tạo nguồn nhân lực và du lịch.

Thứ tư, tập trung phát triển đô thị, tạo động lực cho Vùng, góp phần thu hút, tăng dân số cơ học của tỉnh; trong đó, phấn đấu xây dựng huyện Kim Bảng là đô thị loại IV và thành lập thị xã Kim Bảng trước năm 2025; thành phố Phủ Lý là đô thị loại I, thị xã Duy Tiên đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2030.

Thứ năm, xây dựng chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp chế biến; phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong xây dựng và triển khai các phương án kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - Đáy…

Để giúp tỉnh triển khai có hiệu quả các giải pháp trên, chúng tôi mong muốn được Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực để sớm hoàn thành một số tuyến đường giao thông liên kết Vùng theo quy hoạch; quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài chính và công nghệ tiên tiến vào đầu tư tại tỉnh; chỉ đạo các địa phương liên quan thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

Dịch bệnh Covid-19 đang đặt ra rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam sẽ cố gắng, nỗ lực để cùng với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô cùng nhau xây dựng nên một Vùng Thủ đô phát triển bền vững, tạo động lực, tác động lan tỏa liên Vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

HẢI LÝ (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

(LĐTĐ) Là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố Hà Nội, trong suốt 3 thập kỷ qua, báo Lao động Thủ đô không chỉ thực hiện ...
Người bạn đồng hành vì công lý

Người bạn đồng hành vì công lý

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, tôi may mắn được làm về mảng pháp luật đã ngót nghét 20 năm, kể từ ngày bắt đầu làm phóng viên. Phóng viên phụ trách ...
Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

(LĐTĐ) Trong suốt hành trình phát triển, báo Lao động Thủ đô đã đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, ...
Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Là cơ quan của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội - tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), ngay ...
Bạn đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động

Bạn đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm với mục tiêu bền bỉ: “Vì bạn đọc thân yêu, vì người lao động”, báo Lao động Thủ đô đã từng bước ...
Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những người lao động không may rơi vào hoàn cảnh ...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

(LĐTĐ) Sáng 1/4, trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; ...

Tin khác

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

(LĐTĐ) Là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố Hà Nội, trong suốt 3 thập kỷ qua, báo Lao động Thủ đô không chỉ thực hiện tốt tôn chỉ mục đích chính trị của mình mà còn là bạn đồng hành của người lao động, các cấp chính quyền. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày báo Lao động Thủ đô phát hành số đầu tiên, xin gửi tới quý bạn đọc một số cảm nhận của lãnh đạo chính quyền các cấp.
Người bạn đồng hành vì công lý

Người bạn đồng hành vì công lý

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, tôi may mắn được làm về mảng pháp luật đã ngót nghét 20 năm, kể từ ngày bắt đầu làm phóng viên. Phóng viên phụ trách về pháp luật gặp rất nhiều chuyện vui, buồn trong quá trình tác nghiệp. Đọng lại trong tôi vẫn là những niềm vui khi góp phần bảo vệ bạn đọc bị oan; khi vướng vào vòng lao lý; hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm... Và có được thành công đó phải kể đến vai trò của luật sư, những người bạn đồng hành vì công lý.
Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

(LĐTĐ) Trong suốt hành trình phát triển, báo Lao động Thủ đô đã đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thành phố. Đặc biệt, từ nơi gần dân nhất, các thông tin về hoạt động ở phường, xã, tổ dân phố luôn được đưa tin kịp thời và rất đáng tin cậy.
Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những người lao động không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, việc làm bị ảnh hưởng, gia đình không thuận hòa.
Làm báo trong kỷ nguyên số

Làm báo trong kỷ nguyên số

(LĐTĐ) Báo chí đang thay đổi mạnh mẽ. Trong một thập kỷ rưỡi qua, sự thống trị của những “gã khổng lồ công nghệ” cùng với sự phổ biến của các thuật toán độc giả, mạng xã hội, điện thoại thông minh đã thúc đẩy những cách làm báo mới. Kỹ thuật số đã trở nên quá quan trọng, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), Internet vạn vật (IoT)… dường như đang xóa nhòa đi ranh giới của báo chí với công nghệ. Chuyển đổi số rõ ràng đang là con đường mà báo chí cần phải mạnh dạn bước lên…
Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

(LĐTĐ) Vừa đấu tranh với tiêu cực, phản ánh mặt trái của xã hội nhưng vẫn không quên sứ mệnh truyền tải những thông điệp, việc làm tử tế để thực hiện phương châm “lấy cái tốt át cái xấu” là tôn chỉ suốt 30 năm qua báo Lao động Thủ đô luôn kiên trì, bền bỉ thực hiện.
Tự hào góp phần vì Thủ đô bình yên

Tự hào góp phần vì Thủ đô bình yên

(LĐTĐ) Trên hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, báo Lao động Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội trong công tác tuyên truyền, chính sách pháp luật của Nhà nước, lực lượng Công an về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; phản ánh những gương điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để góp phần gìn giữ bình yên cho Thủ đô.
Cụm Thi đua số 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội ký kết Giao ước thi đua

Cụm Thi đua số 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội ký kết Giao ước thi đua

(LĐTĐ) Sáng nay (31/3), tại huyện Thanh Trì, Cụm Thi đua số 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội ký kết Giao ước thi đua năm 2023. Với khẩu hiệu hành động xuyên suốt “Hành động để thành công, sáng tạo để phát triển, khác biệt để tỏa sáng”, các cấp Hội toàn cụm đã tập trung đăng ký, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu thi đua năm 2023.
Sôi nổi hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi

Sôi nổi hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức hội thi “Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi phường Phú Thượng năm 2023”.
Thanh Trì: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

Thanh Trì: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

(LĐTĐ) Sáng nay (28/3), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.
Xem thêm
Phiên bản di động