Hà Nam tăng cường liên kết tạo động lực phát triển

(LĐTĐ) Là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Hà Nam, có vị trí quan trọng trong phát triển Vùng Thủ đô. Nhân dịp năm mới 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những chủ trương, kế hoạch, giải pháp của tỉnh nhằm góp phần phát triển Vùng Thủ đô. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam 150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam "chia lửa" cùng huyện Ứng Hòa

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội và những lợi thế tiềm năng của mình, tỉnh Hà Nam có chủ trương, kế hoạch như thế nào để góp phần thực hiện quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội?

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng: Tỉnh Hà Nam có diện tích 900km2, dân số hơn 86 vạn người. Được xác định là một tỉnh thuộc Vùng Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, vì vậy, trong xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Nam luôn tuân thủ chặt chẽ định hướng phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong các quy hoạch Vùng.

Hà Nam tăng cường liên kết  tạo động lực phát triển
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Để thực hiện quy hoạch Vùng Thủ đô, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã đưa ra nhiều chủ trương, kế hoạch triển khai. Cụ thể, tỉnh đang xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, xác định quan điểm phát triển của tỉnh là Quy hoạch tỉnh phải phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đảm bảo thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia; phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Đồng thời xác định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh dựa vào khai thác các vị thế về vị trí địa lý của tỉnh liền kề với thành phố Hà Nội, nằm trong Vùng Thủ đô Hà Nội để Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện. Trong đó, tập trung phát triển 4 động lực tăng trưởng quan trọng: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; đô thị; dịch vụ (du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế) và nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Mục tiêu chung đặt ra là đến năm 2025 xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,7%; duy trì khoảng 12%/năm giai đoạn 2026-2030…

Thời gian tới, để vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xác định phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo; triển khai nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phóng viên: Trong Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ định hướng phát triển không gian Vùng, trong đó xác định tỉnh Hà Nam phát triển về y tế và giáo dục đào tạo, du lịch quốc gia, dịch vụ trung chuyển hàng hóa; phát triển thành phố Phủ Lý trở thành Trung tâm cấp Vùng về y tế và giáo dục đào tạo phía Nam của Vùng Thủ đô Hà Nội. Xin đồng chí cho biết, tỉnh Hà Nam có những giải pháp gì để thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg? Đồng thời, tỉnh có kiến nghị gì để góp phần thực hiện thành công Vùng Thủ đô Hà Nội đúng kế hoạch?

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng: Để thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg, góp phần xây dựng thành công Vùng Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hà Nam đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường liên kết Vùng, coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững.

Hà Nam tăng cường liên kết  tạo động lực phát triển
Một góc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thứ hai, phát triển các dịch vụ công nghiệp - đô thị kết nối trung tâm Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa ngõ kinh tế biển; phát triển khu công nghệ cao, các khu công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics, trung tâm thương mại; củng cố, tăng cường mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối Hà Nam với các tỉnh trong Vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng; khai thác hiệu quả năng lực cụm cảng Yên Lệnh; thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giữa tỉnh Hà Nam với các địa phương trong Vùng, đặc biệt là thành phố Hà Nội.

Thứ ba, phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, bảo đảm môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng liên kết, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất công nghiệp nội Vùng và liên Vùng; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phối hợp, tạo điều kiện để các bệnh viện Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, các trường đại học, trường đào tạo nghề có thương hiệu triển khai đầu tư, đi vào hoạt động; huy động tối đa các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ, đặc biệt là Khu Đại học Nam Cao, Khu du lịch Tam Chúc, Khu trung tâm Y tế chất lượng cao...; từng bước đưa Hà Nam trở thành trung tâm cấp vùng về đào tạo nguồn nhân lực và du lịch.

Thứ tư, tập trung phát triển đô thị, tạo động lực cho Vùng, góp phần thu hút, tăng dân số cơ học của tỉnh; trong đó, phấn đấu xây dựng huyện Kim Bảng là đô thị loại IV và thành lập thị xã Kim Bảng trước năm 2025; thành phố Phủ Lý là đô thị loại I, thị xã Duy Tiên đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2030.

Thứ năm, xây dựng chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp chế biến; phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong xây dựng và triển khai các phương án kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - Đáy…

Để giúp tỉnh triển khai có hiệu quả các giải pháp trên, chúng tôi mong muốn được Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực để sớm hoàn thành một số tuyến đường giao thông liên kết Vùng theo quy hoạch; quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài chính và công nghệ tiên tiến vào đầu tư tại tỉnh; chỉ đạo các địa phương liên quan thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

Dịch bệnh Covid-19 đang đặt ra rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam sẽ cố gắng, nỗ lực để cùng với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô cùng nhau xây dựng nên một Vùng Thủ đô phát triển bền vững, tạo động lực, tác động lan tỏa liên Vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

HẢI LÝ (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hợp tác thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

Hợp tác thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển ...
Hà Tĩnh: 'Bà hỏa' ghé thăm, 2 nhà dân bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: 'Bà hỏa' ghé thăm, 2 nhà dân bị thiêu rụi

(LĐTĐ) Chiều 27/5, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra ...
Thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở

Thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở

(LĐTĐ) Chiều nay (27/5), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội thảo bàn giải pháp thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của ...
Bổ nhiệm ông Anil Wadhwani giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential

Bổ nhiệm ông Anil Wadhwani giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential

(LĐTĐ) Tập đoàn Prudential vừa thông báo bổ nhiệm ông Anil Wadhwani đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ tháng 2 năm 2023, khi Tập đoàn tiếp ...
Trao hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại LĐLĐ huyện Sóc Sơn

Trao hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại LĐLĐ huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Chiều 27/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình các đoàn viên có ...
Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Chiều 27/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tại ...
Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Công an xã Văn Tự (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kiến ...

Tin khác

Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Công an xã Văn Tự (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho gần 300 em học sinh xã Văn Tự.
Ấn tượng nhà nông huyện Thanh Trì đua tài

Ấn tượng nhà nông huyện Thanh Trì đua tài

(LĐTĐ) Những ngày qua, nông dân trên khắp các xã, thị trấn của huyện Thanh Trì náo nức “đua tài”. Từ vòng thi cấp xã, thị trấn đến vòng thi “Nhà nông đua tài” toàn huyện, những gương mặt nhà nông tài năng, nắm vững kiến thức nông nghiệp đã dần xuất hiện. Họ là những nhà nông đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam hiện đại.
Phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và triển khai các hoạt động hè năm 2022

Phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và triển khai các hoạt động hè năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Điện Biên (quận Ba Đình) tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em”, triển khai các hoạt động hè năm 2022, tặng quà cho trẻ em nhân dịp 1/6, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chung tay xây dựng phường Điện Biên kỷ cương - văn minh đô thị.
Tiếp tục truyền niềm tin, cảm hứng cho thể thao Hà Nội thành công hơn nữa

Tiếp tục truyền niềm tin, cảm hứng cho thể thao Hà Nội thành công hơn nữa

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Phụ nữ quận Tây Hồ tập huấn nữ công cho cán bộ, hội viên

Phụ nữ quận Tây Hồ tập huấn nữ công cho cán bộ, hội viên

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2022, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức khai mạc lớp tập huấn nữ công cho cán bộ, hội viên phụ nữ phường Nhật Tân và phường Quảng An.
Quận Đống Đa khen thưởng 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quận Đống Đa khen thưởng 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng nay (27/5), Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổng kết trao giải cuộc thi viết về "Những tấm gương điển hình tiêu biểu làm theo Bác”. Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dự hội nghị.
Thống nhất đề xuất Thành phố giao quận Tây Hồ quản lý và khai thác Hồ Tây

Thống nhất đề xuất Thành phố giao quận Tây Hồ quản lý và khai thác Hồ Tây

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ vừa có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố giao quận Tây Hồ quản lý và khai thác Hồ Tây.
Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 26/5 Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở.
Hà Nội: Để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn

Hà Nội: Để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn

(LĐTĐ) Ngày 26/5, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội dự buổi lễ.
Hơn 300 suất ăn miễn phí đến với bệnh nhân nghèo

Hơn 300 suất ăn miễn phí đến với bệnh nhân nghèo

(LĐTĐ) Nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo đang điều trị, Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức chương trình “Tặng bữa ăn miễn phí” cho hơn 200 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện.
Xem thêm
Phiên bản di động