M
27/01/2021 17:21

Góp phần tạo niềm tin, yên tâm công tác cho người lao động

(LĐTĐ) Trong bối cảnh khó khăn chung của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động trọng tâm của năm, góp phần thể hiện rõ nét vai trò, chức năng của Công đoàn.

Người lao động gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng Những món quà Tết ấm nghĩa tình Ấm lòng người lao động ngành Xây dựng Hà Nội khi Tết đến

Năm 2020, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, người lao động trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tích cực sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh doanh, xúc tiến đầu tư thương mại; xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Góp phần tạo niềm tin, yên tâm công tác cho người lao động
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm 2020 cho Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức

Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng văn bản liên tịch số 01-HD/UBND-LĐLĐ ngày 26/11/2019 về việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện cũng tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020.

Qua Hội nghị đầu năm, các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Nghị định 149/CP, Nghị định 04/CP của Chính phủ. Hội nghị đảm bảo nội dung, đúng quy trình hướng dẫn, thiết thực, dân chủ, hướng dẫn các đơn vị xây dựng sửa đổi, bổ sung các nội dung, quy chế của đơn vị, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động.

Đồng thời, hướng dẫn công đoàn cơ sở ký thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng và các điều khoản có lợi cho người lao động như: thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng; đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách lao động nữ; đảm bảo bữa ăn ca của công nhân lao động...

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015-2020 giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện, Liên đoàn Lao động huyện với các ngành; ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo thực thi pháp luật lao động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho chủ sử dụng lao động và người lao động.

Các cấp Công đoàn cũng chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành kiểm tra pháp luật lao động tại 13 doanh nghiệp, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở; quy định về tiền lương, tiền thưởng.

Cũng trong năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã tổ chức tập huấn Bộ Luật lao động năm 2019, công tác an toàn vệ sinh lao động, chính sách pháp luật cho 350 cán bộ công đoàn cơ sở. Tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 đến 100% Công đoàn cơ sở. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng sửa đổi nội quy, quy chế quản lý An toàn vệ sinh lao động, tham gia kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại 9 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

Ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, cho biết, trong năm tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; đồng thời tăng cường các hoạt động xã hội của Công đoàn.

Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện nhấn mạnh việc tổ chức cho đoàn viên và người lao động tham gia ý kiến vào các dự án Luật, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động. Đặc biệt, nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, người lao động kịp thời và cùng với đơn vị, các cơ quan chức năng giải quyết tốt những nguyện vọng chính đáng, phù hợp với chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

K.Tiến

Nguồn :