Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt

(LĐTĐ) Nhằm xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có những biện pháp chỉ đạo sát sao đối với công tác tài chính công đoàn, nhờ đó, công tác tài chính công đoàn đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt, trước hết là ở việc thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn. Từ nguồn thu đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần “ở đâu khó, ở đó có Công đoàn”.
Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ căn cốt Tập trung cao độ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn

Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời

Xác định tầm quan trọng của công tác tài chính công đoàn trong việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn, Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; thực hiện Chương trình 04/CtrLĐLĐ ngày 18/9/2018 về “Tăng cường công tác quản lý tài chính công đoàn, trọng tâm là nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn nhằm tạo nguồn lực nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn giai đoạn 2018 - 2023”.

Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho công nhân lao động.

Đối với thu kinh phí công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện bằng nhiều giải pháp như: Thu qua Kho bạc đối với các đơn vị hành chính, thu qua tài khoản Công đoàn Việt Nam đối với doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong công tác thanh kiểm tra chế độ chính sách đối với người lao động và đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn. Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tăng cường tuyên truyền quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp kinh phí công đoàn tới các đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với cơ quan, ban, ngành chức năng cùng cấp thành lập đoàn kiểm tra hoặc tham gia đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, trong đó có thực hiện đóng kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp, tập trung kiểm tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn để truy thu kinh phí những năm trước do doanh nghiệp chưa đóng, từ đó tăng số đơn vị thực hiện đóng kinh phí công đoàn…

Đối với thu đoàn phí công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Trong mấy năm gần đây, mặc dù hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng cùng với sự chỉ đạo, đôn đốc sát sao của các cấp Công đoàn, sự tham gia tích cực của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nên chỉ tiêu thu đoàn phí công đoàn luôn hoàn thành vượt kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam giao.

Để đạt được những kết quả trên cũng phải kể đến sự nỗ lực của các Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc thường xuyên đôn đốc các Công đoàn cơ sở nộp đúng, đủ, kịp thời. Điển hình như tại LĐLĐ quận Nam Từ Liêm.Trong nhiệm kỳ qua, 100% các chỉ tiêu về công tác tài chính công đoàn của quận đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là chỉ tiêu thu tài chính công đoàn, cụ thể: Thu kinh phí công đoàn tại đơn vị đã có tổ chức Công đoàn đạt 125%, đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn đạt 142%, thu đoàn phí công đoàn đạt 123%, LĐLĐ quận luôn chủ động nộp kinh phí công đoàn về LĐLĐ Thành phố đạt 110% kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao. LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng là đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm trên toàn quốc về thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản, trên cơ sở đó triển khai đại trà toàn quốc.

Quản lý chặt chẽ, phân bổ hợp lý

Cùng với việc thực hiện tốt công tác thu tài chính công đoàn, công tác quản lý chi tài chính công đoàn của các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, phân phối theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Theo đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai phân cấp thu kinh phí và giao mức nộp cho tất cả các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; thực hiện giao dự toán chi tài chính công đoàn đảm bảo các cấp Công đoàn Thủ đô nguồn kinh phí hoạt động và có dự phòng.

Các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện phân phối kinh phí cho Công đoàn cơ sở theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc tăng tỷ lệ kinh phí cho Công đoàn cơ sở hoạt động hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý tài chính được các đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ ở đơn vị; 100% Công đoàn cấp trên cơ sở ban hành quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở để thực hiện; các nội dung, đối tượng, định mức chi đều tuân thủ quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, chi tiêu đảm bảo quy định. Đối với Công đoàn cơ sở theo phân cấp, giao Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động xây dựng mức chi và tổ chức thực hiện theo nguồn thu thực tế tại đơn vị.

Công tác chi tài chính tại các cấp Công đoàn đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn và phúc lợi đoàn viên. Các hoạt động chi tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn, nhất là các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, vì lợi ích đoàn viên như: Tư vấn, trợ giúp pháp lý, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, chăm lo Tết Nguyên đán, hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động,... Tỷ trọng chi cho các hoạt động phong trào và chăm lo đoàn viên, người lao động toàn Thành phố chiếm từ 75% đến 77% tổng số chi trong các năm.

Chi công khai, thiết thực, hiệu quả

Với phương châm hướng về cơ sở, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” và ngân sách công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi hỗ trợ 1.246.635 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 558,314 tỉ đồng.

Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt
Người lao động được hỗ trợ phiếu mua hàng 0 đồng, phiếu mua hàng giảm giá.

Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: Hỗ trợ 518.015 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với số tiền 217,31 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 285 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 9,75 tỉ đồng; hỗ trợ người lao động mất việc làm, thiếu việc làm do doanh nghiệp thiếu đơn hàng; chăm lo, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm thông qua Chương trình “Tết Sum vầy”; tổ chức 3.232 chuyến xe ô tô miễn phí và hỗ trợ trên 276.126 vé xe ô tô đưa 377.908 lượt công nhân lao động về quê đón Tết; thăm, tặng quà và trao trợ cấp cho 728.620 công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán với số tiền 341 tỉ đồng.

Đồng thời, ủng hộ Quỹ Vì biển đảo Việt Nam 3,276 tỉ đồng; ủng hộ, động viên, chia sẻ với lực lượng làm công tác phòng chống dịch Covid-19 13,45 tỉ đồng; ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” 4,556 tỉ đồng; “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” 3,365 tỉ đồng ; ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 16,953 tỉ đồng.

Thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh nhân, gia đình có công với cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 hàng năm. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô đã làm tốt Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”; tổ chức ký kết các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, thông qua đó thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn. Theo đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã ký 78 bản thỏa thuận hợp tác, có 72.849 đoàn viên công đoàn, người lao động được hưởng lợi, với số tiền 17.848.692.000 đồng, trong đó LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo 6 đơn vị trực thuộc ký kết thỏa thuận hợp tác với Cụm trưởng 8 Cụm thi đua LĐLĐ Thành phố, triển khai đến các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Quỹ Trợ vốn Công nhân, viên chức, lao động nghèo (CNVCLĐ) Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định, triển khai cho 11.519 lượt đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, thu nhập thấp vay vốn với tổng số tiền giải ngân là 283.090 triệu đồng. Công tác giải ngân diễn ra bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy trình cho vay theo Quy chế vay vốn của Quỹ trợ vốn, góp phần tăng thu nhập cho mỗi lao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Quỹ trợ vốn đã phối hợp giải quyết cho 36 dự án vay vốn với 120 hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ, tạo việc làm mới cho 135 lao động với tổng số tiền giải ngân là 6.364 triệu đồng, đảm bảo đúng quy định, đúng nguyên tắc quản lý Quỹ quốc gia và Quỹ Trợ vốn.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19; các cấp Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã thể hiện được trách nhiệm, bản lĩnh, sự kiên cường; xứng đáng là lực lượng gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong công tác phòng chống dịch và thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa ổn định phát triển sản xuất kinh doanh.

Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa, dừng hoạt động; hàng chục nghìn công nhân lao động đã phải ngừng việc, mất việc làm, mất thu nhập. Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động; riêng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 các cấp Công đoàn Thủ đô đã trích từ ngân sách Công đoàn trên 100 tỉ đồng và vận động nguồn lực xã hội hóa với số tiền trên 104 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trên 120.000 đoàn viên, người lao động; thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu; ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ bữa ăn ca “3 tại chỗ”…

Khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều công nhân lao động gặp khó khăn, mắc kẹt ở các khu nhà trọ; nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được LĐLĐ Thành phố chỉ đạo triển khai, thực hiện thí điểm, sau đó được nhân rộng áp dụng trong toàn hệ thống, như: Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, “Tổ ứng phó khẩn cấp”, thiết lập “Đường dây nóng hỗ trợ côngnhân”, “Tổ An toàn Covid-19”… qua đó đã hỗ trợ công tác phòng dịch, tiếp nhận thông tin; vận chuyển, hỗ trợ kịp thời 90.000 “Túi An sinh Công đoàn” đến với công nhân lao động gặp khó khăn trong dịch bệnh.

Nhiều cán bộ Công đoàn đã không quản ngại vất vả, sẵn sàng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để trực tiếp chăm lo, hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động tại các khu cách ly, các khu nhà trọ bị phong tỏa; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê trọ cho công nhân. Từ đó, đã giúp đoàn viên, người lao động yên tâm, gắn bó với tổ chức Công đoàn; gắn bó với doanh nghiệp; tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch, góp phần vào thành công chung của Thành phố và cả nước.

Hướng mạnh về người lao động

Tại quận Hai Bà Trưng, công tác chăm lo đã tập trung vào các hoạt động thiết thực như thăm hỏi, trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ quận đã trao trợ cấp và quà cho 3.106 lượt đoàn viên, người lao động, 229 lượt con đoàn viên, người lao động bị nhiễm chất độc da cam, đioxin, với số tiền là 1.966 triệu đồng. Tổ chức “Tết sum vầy” hỗ trợ vé xe ô tô đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết cho 2.251 đoàn viên công đoàn, người lao động và con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ với số tiền 1.430 triệu đồng. Các Công đoàn cơ sở cũng chăm lo, trợ cấp khó khăn cho 21.245 lượt đoàn viên, người lao động, với số tiền 5,6 tỉ đồng.

Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt
Chương trình ca nhạc tại Tết Sum vầy mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên, người lao động.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp: Các cấp Công đoàn quận đã hỗ trợ “Túi an sinh Công đoàn” tại “Gian hàng lưu động 0 đồng”, “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” cho 4.437 đoàn viên với số tiền 1.585 triệu đồng; hỗ trợ 139 thành viên của 62 “Tổ An toàn Covid-19” với tổng số tiền là 124 triệu đồng. Vận động Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 tiền mặt và vật phẩm trị giá hơn 34 tỉ đồng. Tham gia tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ có 121 người lao động được hỗ trợ với số tiền là 217 triệu đồng.

Các cấp Công đoàn quận cũng hỗ trợ trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho tuyến đầu phòng, chống dịch với số tiền hơn 1tỉ đồng. Bên cạnh đó, tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, ủng hộ các vùng bị thiên tai, bão lụt do quận và Thành phố phát động với số tiền trên 6 tỉ đồng.

Tại quận Nam Từ Liêm, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động cũng được các cấp Công đoàn đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả. Công tác chăm lo đã tập trung vào các hoạt động thiết thực như thăm hỏi, trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ quận đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, trao 3.840 quà cho CNVCLĐ và 1.260 con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 3.665,2 triệu đồng; hỗ trợ vé ô tô cho 98 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 296,1 triệu đồng; Công đoàn cơ sở phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức 125 chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết.

Hà Phong

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

(LĐTĐ) Sáng 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn...
Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt các mục tiêu cao để kiến tạo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội.
Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

(LĐTĐ) Sau Tết Nguyên đán, lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm và theo các chuyên gia, lãi suất sẽ khó tăng mạnh thời gian tới.
Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn quận.
Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân được giao tuyển chọn và gọi 56 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

(LĐTĐ) Chùa Cái Bầu còn được gọi là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, cách thành phố Hạ Long khoảng 65km, gần khu du lịch Bãi Dài (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), rất nguyên sơ và thơ mộng. Với độ cao khoảng 100m, đứng từ sân Thiền viện, du khách có thể ngắm nhìn vịnh Bái Tử Long.
Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

(LĐTĐ) Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần hạn chế thấp nhất những nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.

Tin khác

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Công đoàn Thủ đô: Đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả

Công đoàn Thủ đô: Đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả

Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã và đang không ngừng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe ấm tình Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe ấm tình Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

(LĐTĐ) Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Thăng Long, hàng chục chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình.
Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức các chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc

Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức các chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc

(LĐTĐ) Ngoài những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết đã thành thông lệ, Tết Nguyên đán năm nay, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội còn tổ chức 6 chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Nhân dịp đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, chiều 30/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.
Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 26/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động