M
11/03/2021 19:13

Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì:

Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

(LĐTĐ) Chiều 11/3, Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Gặp mặt nữ công đoàn viên dịp 8/3 Huyện Ba Vì: Tăng cường bảo vệ, phòng chống cháy rừng Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Hội nghị cũng tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Đạt

Theo đó, thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại hội nghị 100% các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Cơ sở đã nhất trí bầu đồng chí Trần Anh Tuấn, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026.

Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Đạt
Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Các đại biểu thống nhất để đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa 2021-2026. Ảnh: Hồng Đạt

Về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2018-2026, tại hội nghị với phương thức bỏ phiếu kín, các đại biểu đã thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch là 14 đồng chí, bổ sung quy hoạch là 26 đồng chí vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện là 8 đồng chí; Chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện là 3 đồng chí; Chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện là 2 đồng chí.

Việc tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh đã góp phần đảm bảo công tác cán bộ của Liên đoàn Lao động huyện, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Hồng Đạt

Nguồn :