M
02/03/2021 20:44

Huyện Ba Vì: Tăng cường bảo vệ, phòng chống cháy rừng

(LĐTĐ) Là một trong những huyện có diện tích rừng lớn nhất của thành phố Hà Nội, nên công tác phòng, chống cháy rừng luôn được huyện Ba Vì chú trọng.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng dịp lễ, Tết Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng Không chủ quan với cháy rừng trong mùa nắng nóng

Qua ghi nhận, trong những ngày gần đây, tại các xã có rừng như: Cẩm Lĩnh, Sơn Đà, Vân Hòa đã xảy các vụ cháy thực bì dưới tán rừng trồng của chủ rừng và hộ gia đình, làm thiệt hại về kinh tế, môi trường của các địa phương.

Để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, huyện Ba Vì yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có rừng, các chủ rừng và các phòng, ban liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng;

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ, nhân dân và chủ rừng trên địa bàn; tổ chức phân công lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở, thực hiện thường trực 24/24h trong những ngày thời tiết hanh khô; chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm những nguy cơ gây ra cháy rừng, chú trọng những địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.

Huyện Ba Vì: Tăng cường bảo vệ, phòng chống cháy rừng

Các xã có rừng, các chủ rừng cần tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô 2021. Ảnh: Hồng Đạt

Huyện Ba Vì cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, các loại phương tiện, thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện tốt phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn nhân dân, chủ rừng xử lý thực bì, cắt giảm vật liệu cháy dưới tán rừng để quản lý và có phương án phòng chống cháy lan vào rừng. Khi xảy ra cháy rừng phải huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, kịp thời chữa cháy rừng. Tiếp tục thực hiện nghiem túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng theo Thông tư số 25/2019/TT-BNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đối với các chủ rừng và các đơn vị liên quan, huyện Ba Vì đề nghị các chủ rừng thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành liên quan về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác này…

Hồng Đạt

Nguồn :