M
01/10/2020 12:14

Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị

(LĐTĐ) Trong quý III/2020, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Chính quyền và tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội, trong quý III, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với chủ đề công tác năm “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, triển khai hiệu quả Quy chế dân chủ trong các loại hình mới như: Giải phóng mặt bằng, công tác thuế, quản lý trật tự xây dựng…

Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, nhất là phát huy vai trò, sự tham gia của người dân trong công tác góp ý, xây dựng văn kiện, trong công tác chuẩn bị nhân sự đã góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, đúng tiến độ và chất lượng.

Tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, trong quý III, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành phố đã thành lập 6 đoàn giám sát việc chi trả chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cùng với đó, các quận, huyện, thị xã cũng thành lập các đoàn giám sát, với tổng số 1.159 đoàn. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng đã có văn bản kiến nghị để tiến hành rà soát công tác bình chọn hộ nghèo, cận nghèo trên toàn Thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, việc thực thi Quy chế dân chủ đã góp phần vào thành công chung của Thành phố, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm đội ngũ cán bộ không chuyên trách và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. Cạnh đó, việc phát huy Quy chế dân chủ đã góp phần tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó nhiều đại hội với tinh thần dân chủ cao đã bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Ngoài ra, Thành phố đã phát huy dân chủ, hoàn thành việc xét tuyển đặc cách viên chức đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội theo kế hoạch.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình ở cơ sở và trong công tác giám sát, phản biện. Sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ các cấp cần tập trung kiện toàn, xây dựng các quy chế, chương trình hoạt động để tiếp tục triển khai nhiệm vụ này, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ của Thành phố.

Mai Quý

Nguồn :