M
26/09/2020 16:11

Quận Hai Bà Trưng:

Chính quyền và tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025.

Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và công đoàn Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Hợp tác chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn Phong trào thi đua trong tạo khí thế, động lực cho lao động sản xuất

Thực hiện Chương trình số 163/Ctr-UBND-LĐLĐ ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI; Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định về tiến bộ trong tình hình mới đồng thời để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận Hai Bà Trưng, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận đã thống nhất Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025 với các nội dung thiết thực.

Thứ nhất, duy trì phối hợp nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động gắn với nhiệm vụ chính trị của quận Hai Bà Trưng.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Công đoàn trên trang thông tin điện tử của quận; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người lao động.

Chính quyền và tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025.

Bên cạnh đó là phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 và Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Hàng năm, tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động.

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Song song với đó là tăng cường phối hợp tiếp xúc, đối thoại với người sử dụng lao động các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận ít nhất 1 lần/năm để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận tiếp tục phối hợp hỗ trợ kinh phí công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; các hoạt động văn hóa, thể thao; đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động quận.

Một nội dung quan trọng đó là Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoạt động không ổn định để đề xuất có hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn, Luật việc làm, Luật vệ sinh an toàn thực phẩm… và các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhất là vi phạm nợ đọng và không tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Cuối cùng là phối hợp chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện gắn biển, khen thưởng công trình chào mừng các ngày kỷ niệm, các công trình trọng điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị của quận, biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”, “Người tốt, việc tốt” trong công nhân, viên chức, lao động và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Phương Bùi

Nguồn :