M
17/01/2021 19:03

Liên đoàn Lao động Thành phố:

Đôn đốc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2021

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tập trung trong công tác chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian đề ra.

Hoàn thành hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2021 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021 Trường Mầm non Đốc Tín: Tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức viên chức

Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố đã có văn bản số 13/LĐLĐ đôn đốc các cấp Công đoàn tập trung chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021.

Tại văn bản, Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, tính đến ngày 7/1/2021, trên toàn Thành phố đã có 42/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký kết văn bản liên tịch với chính quyền đồng cấp để chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian tổ chức Hội nghị trong năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Trước hết, các Công đoàn cấp trên cơ sở cần tập trung hơn trong công tác chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian đề ra.

Đôn đốc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2021
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở

Cùng đó, các Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng Quy chế dân chủ, trong đó có các quy định về việc tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định.

Định kỳ vào thứ 6 của tuần thứ 4 hàng tháng, Liên đoàn lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở báo cáo kết quả, lập danh sách các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2021 về Liên đoàn Lao động Thành phố qua hộp thư điện tử của Ban Chính sách pháp luật và gửi trực tiếp Biên bản (hoặc Nghị quyết) Hội nghị về Ban Chính sách pháp luật trước ngày 30/3/2021 (đối với Hội nghị cán bộ công chức, viên chức) và trước ngày 30/7/2021 (đối với Hội nghị người lao động) để đối chiếu số liệu.

Phạm Diệp

Nguồn :