M
22/10/2020 18:18

Trường mầm non Phương Đình, Đan Phượng:

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021

(LĐTĐ) Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động, mới đây, Trường Mầm non Phương Đình đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021.

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Trung học cơ sở Liên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021 LĐLĐ quận Ba Đình: 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Hội nghị nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo viên và nhân viên trong trường, bàn bạc đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục tại Trường Mầm non Phương Đình; thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2020 - 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2019 - 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 - 2021 với chủ đề của năm học xây dựng “Trường, lớp mầm non hạnh phúc”.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021
Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức của Trường năm 2020 - 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực.

Tại Hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân cũng báo cáo kết quả hoạt động của năm 2019 - 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 - 2020, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 - 2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công chức, viên chức nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất tại khu La Thạch và giải pháp vấn đề dinh dưỡng cho trẻ tại trường mầm non.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên sôi nổi đăng kí thi đua.

Trong đó đặc biệt chú trọng bàn bạc nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng - hiệu quả hoạt động công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Phát biểu với Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ, Đảng ủy viên - Cán bộ văn hóa xã Phương Đình đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường truyền thống đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Bà Lê Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn nhà trường, phát động phong trào thi đua, tập thể và cá nhân tích cực hăng hái đăng ký tham gia các danh hiệu: Tập thể trường tiên tiến, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến cấp cơ sở, Lao động tiên tiến cấp trường một cách sôi nổi.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường mầm non Phương Đình năm học 2020 - 2021.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021
Ông Nguyễn Văn Đệ, Đảng ủy viên - Cán bộ văn hóa xã Phương Đình ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021
Các giáo viên trong trường đóng góp y kiến bổ sung cho bản Dự thảo.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021
Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh chúc mừng tập thể nhà trường.

H.P

Nguồn :