Đổi thay ở những làng quê nông thôn mới

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… đã trở thành phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, các phong trào cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chung tay xây dựng quê hương Chương Mỹ giầu đẹp Người hết mình với phong trào phụ nữ và xây dựng quê hương

Hiệu quả từ các cuộc vận động

Thôn Làng Kim 1 (xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) có 427 hộ với 1.620 nhân khẩu, người dân trong thôn sinh sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, bà con nhân dân luôn đoàn kết, phát huy tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng thôn dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt.

Đổi thay ở những làng quê nông thôn mới
Diện mạo nhiều miền quê nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp. Ảnh: K.Tiến

Bà Cấn Thị Vân - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Kim 1, cho biết, trong năm 2022, thôn đã triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, các nội dung về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, mừng thọ, lễ hội được thực hiện tốt. Việc triển khai thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” đã góp phần giúp người dân có ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung.

Tương tự, tại xã Hương Ngải (huyện Thạch Thất), bà Bùi Thị Thưởng - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 3 (xã Hương Ngải) cho biết, những năm qua, bà con nhân dân ở thôn luôn đoàn kết, phát huy tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng thôn dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt. Công tác xây dựng gia đình văn hóa được mọi người, mọi nhà tham gia hưởng ứng; nhân dân tích cự tham gia trồng hoa, cây xanh ở những nơi công cộng, tham gia vệ sinh môi trường góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”…

Bà Phí Thị Tình (người dân thôn 3, xã Hương Ngải) cho biết: Trong những năm qua, thôn 3 nói riêng, xã Hương Ngải nói chung luôn được cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành của huyện Thạch Thất và thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội… Nhờ đó, đời sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp… Thời gian tới, cùng với chính quyền địa phương nhân dân thôn 3 tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hương Ngải.

Tương tự, tại huyện Thường Tín, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện ngày càng phát triển. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo phong trào đã chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các phòng, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, cụ thể hoá chương trình, kế hoạch hoạt động trong công tác đăng ký các danh hiệu văn hoá. Đồng thời, hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký các danh hiệu gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hoá; các Công đoàn cơ sở đăng ký danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”.

Xây dựng đời sống văn hóa mới

Đặc biệt, các địa phương tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hoá, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Từ đó, làm cho phong trào đã thật sự trở thành một cuộc vận động văn hoá lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua phong trào, các xã, thị trấn, thôn, cụm dân cư, tổ dân phố đã xây dựng đời sống văn hoá vui tươi, lành mạnh, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, người sa ngã vào tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Phong trào xây dựng làng, thôn, tổ dân phố văn hóa cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo động lực thúc đẩy kinh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ phong trào này, nhiều cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện đã trở thành gương điển hình trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc. Cùng với xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, thì xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được huyện quan tâm thực hiện.

Theo đó, các địa phương đã xóa bỏ nhiều thủ tục lạc hậu, rườm rà; tình trạng ăn uống linh đình giảm nhiều so với những năm trước; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được phát triển mạnh mẽ với hình thức hoạt động phong phú, đa dạng thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; các lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định, phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc, nhiều trò chơi, trò diễn, văn nghệ dân gian được gìn giữ và duy trì trong các dịp lễ, tết, đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Tiêu biểu, tại khu dân cư thôn Khê Hồi (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín) hiện có 672 hộ với hơn 2.300 nhân khẩu. Song song với phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện, đóng góp kinh phí, xã hội hoá tu bổ nâng cấp các công trình văn hoá; trồng cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan khang trang. Cùng đó, phong trào đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm, thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng…/.

Các phong trào, cuộc vận động thời gian qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Hà Nội. Qua phong trào đã nâng cao ý thức tự quản ở các khu dân cư, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hồi ức một thời để nhớ!

Hồi ức một thời để nhớ!

(LĐTĐ) Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, với tư cách là Tổng Biên tập đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi chứng ...
Hạnh phúc vì đã để lại những dấu ấn

Hạnh phúc vì đã để lại những dấu ấn

(LĐTĐ) Là người kế nhiệm và chèo lái con thuyền Lao động Thủ đô giai đoạn thứ 3 (giai đoạn 2012 - 2014), thời gian giữ trọng trách làm lãnh đạo ...
Luôn là tờ báo vì người lao động

Luôn là tờ báo vì người lao động

(LĐTĐ) Là cơ quan của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động, nên tôn chỉ và ...
Nhớ về anh Nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ

Nhớ về anh Nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ

(LĐTĐ) Cuộc sống là một vòng tròn bất tận. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, chu kỳ đời con người cũng vậy. Hôm nay (30/3), khi cả Tòa soạn ...
Tập trung hoàn thành sớm việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở

Tập trung hoàn thành sớm việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 30/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt ...
Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh

Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh

(LĐTĐ) Trường Đại học Tâm Anh do hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh làm chủ đầu tư với số vốn hơn 2.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu ...
Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn

Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 30/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức hội nghị phát động 100 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn quận Đống ...

Tin khác

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2023

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thảo luận xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hành động và ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội năm 2023.
Tích cực nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy Hà Nội

Tích cực nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2016 đến nay, Hà Nội đã phê duyệt và triển khai 493 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, trong đó 145 đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (khoảng 30%). Các nhiệm vụ nghiên cứu đã thu hút được sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín và sự phối hợp của các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn...
Sôi nổi hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi

Sôi nổi hội thi Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức hội thi “Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi phường Phú Thượng năm 2023”.
Thanh Trì: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

Thanh Trì: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

(LĐTĐ) Sáng nay (28/3), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.
Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”

Thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
Ấn tượng Hội diễn văn nghệ “Hanoi Metro - Mãi mãi một tình yêu”

Ấn tượng Hội diễn văn nghệ “Hanoi Metro - Mãi mãi một tình yêu”

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Depot Phú Lương, Hà Đông, đoàn viên, người lao động thuộc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã sôi nổi tham gia Hội diễn văn nghệ “Hanoi Metro - Mãi mãi một tình yêu”.
Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và Báo Hànộimới phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 tại khu vực ngã tư Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Cụm thi đua số 1 Đoàn khối các Cơ quan thành phố Hà Nội kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn

Cụm thi đua số 1 Đoàn khối các Cơ quan thành phố Hà Nội kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn

(LĐTĐ) Sáng nay (25/3), Cụm thi đua số 1 Đoàn khối các Cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2022) và tổ chức vòng 2 cuộc thi “Triệu bước chân vì sức khỏe".
Hà Nội: Trên 192 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ

Hà Nội: Trên 192 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ

(LĐTĐ) Dịp kỳ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), thành phố Hà Nội dự kiến sẽ trao tặng trên 120 ngàn suất quà cho các đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 192 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động