M
25/05/2021 10:37

Chung tay xây dựng quê hương Chương Mỹ giầu đẹp

(LĐTĐ) Những năm qua, các ban ngành đoàn thể của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giúp diện mạo nông thôn trong huyện ngày càng thay đổi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, góp phần tích cực để huyện nhà sớm hoàn thành mục tiêu về đích huyện nông thôn mới trong năm 2021.

Ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vận động bầu cử tại huyện Chương Mỹ Chương Mỹ: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tháng 5

Góp sức bằng nhiều phong trào, mô hình sáng tạo

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là cơ hội giúp thay đổi diện mạo, tạo nên sức sống mới cho nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong huyện.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chương Mỹ xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia, không “trông chờ, ỷ lại” trong xây dựng nông thôn mới.

Chung tay xây dựng quê hương Chương Mỹ giầu đẹp
Thanh niên Thị trấn Chúc Sơn vẽ tranh tường bích họa

Cụ thể, thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chương Mỹ cùng các tổ chức chính trị, xã hội từ huyện đến xã đã thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng việc triển khai nhiều phong trào, hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Yên (Chương Mỹ), anh Nguyễn Quý Đệ đã rất khéo léo sáng tạo trong công tác dân vận, để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong đó, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”. Theo anh Nguyễn Quý Đệ, hưởng ướng cuộc vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng Ủy ban nhân dân xã, các Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động các doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân trong xã tự nguyện đóng góp ủng hộ tiền của, ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội với tổng trị giá trên 9 tỷ đồng. Cùng đó, anh cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã còn phối hợp cùng các Hội, đoàn thể triển khai xây dựng các đoạn đường nở hoa, tranh tường bích họa, điểm tô cho bức tranh quê hương Trường Yên thêm rạng rỡ, tươi sáng hơn.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân xây dựng các mô hình, thành lập các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường; mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật; mô hình không đốt rơm rạ sau thu hoạch trên cánh đồng. Đồng thời, Hội Nông dân thành lập được 46 mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn; trồng 15km đoạn đường hoa nông dân tự quản; thành lập được 2 chi hội nghề nghiệp, 29 tổ hội nghề nghiệp, 87 tổ hợp tác, 22 hợp tác xã chuyên ngành theo Luật hợp tác xã năm 2012. Hội Nông dân cũng thành lập được 11 tổ tự quản về an ninh trật tự, 16 câu lạc bộ nông dân với pháp luật duy trì hoạt động thường xuyên.

Các cấp Hội Nông dân trong huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ngày công, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, với phong trào “Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã được các cấp hội nông dân trong huyện triển khai có hiệu quả. Hội thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn kết với cuộc vận động “xây dựng Người nông dân Hà Nội Thanh lịch - Văn minh”… đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Nhiều gia đình hội viên nông dân đã thực hiện tiết kiệm trong tổ chức việc cưới, việc tang, bài trừ các hủ tục lạc hậu ở nông thôn.Số hộ nông dân đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa hàng năm đạt và vượt so với kế hoạch.Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân.

Cùng với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 100% các cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ kiến thức về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong quá trình thực hiện nhiều mô hình tham gia bảo vệ môi trường hiệu quả được duy trì và nhân rộng. Mô hình đoạn đường tự quản được các cấp Hội duy trì thường xuyên và nhân rộng; 100% cơ sở hội đăng ký thực hiện và nâng cao chất lượng đoạn đường với các hình thức cụ thể như trồng cây xanh, trồng hoa. Đồng thời phân công cán bộ, hội viên thường xuyên kiểm tra, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo chất lượng các đoạn đường.

Theo báo cáo, hiện toàn huyện hiện có 451 đoạn đường phụ nữ tự quản, trong đó có 198 đoạn đường xanh - sạch - đẹp, 27 đoạn đường nở hoa, 1 đoạn tranh tường bích họa. Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hỗ trợ 10.487 hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế với số vốn trên 378 tỷ đồng, giúp đỡ 225 hộ thoát nghèo; 111 hộ thoát nghèo bền vững.

Hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Chương Mỹ đã phát huy tinh thần xung kích, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều chương trình, phần việc hiệu quả. Trong đó, Đoàn Thanh niên trong huyện đã có nhiều hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai mô hình “Biến điểm tập kết rác tự phát thành vườn hoa thanh niên”, “Con đường bích họa”, "Con đường hoa"; "Sân chơi thiếu nhi".

Các hoạt động tình nguyện vì môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh được các cơ sở đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.100% cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Phong trào "Ngày chủ nhật xanh” được duy trì và có hiệu quả; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trồng mới, chăm sóc cây xanh, toàn huyện đã trồng 3.000 cây xanh tại xã Trần Phú, xã Đông Phương Yên, xã Trung Hòa; lắp đặt 1 sân chơi thiếu nhi tại Trung tâm huyện trị giá 40 triệu đồng; triển khai chương trình tái chế rác thải, xây dựng 2 sân chơi thiếu nhi tại xã Tốt Động, xã Nam Phương Tiến.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên huyện đã triển khai các hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên khối nông thôn phát triển kinh tế, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam huyện Chương Mỹ hướng dẫn các thủ tục cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp tại 10 xã.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Cựu chiến binh huyện cũng đã phát động phong trào “Cựu chiến gương mẫu, giúp nhau làm kinh tế giỏi”. Hay Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát động đoàn viên công đoàn ủng hỗ Quỹ xây dựng nông thôn mới; tổ chức trao tặng máy nông nghiệp cho các Hợp tác xã, trao tặng thiết bị cho các trường học của các xã…

Những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ đã hưởng ứng tích cực bằng nhiều việc làm cụ thể, mang ý nghĩa thiết thực. Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập “Quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới” và phát động kêu gọi các tập thể, cá nhân đặc biệt là huy động sự đóng góp ủng hộ trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Sự chung tay, góp sức của đông đảo công nhân viên chức lao động toàn huyện đã góp phần tạo sự thay đổi diện mạo nông thôn gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Chương Mỹ đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Cùng với đó, cảnh quan môi trường nông thôn huyện Chương Mỹ đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Minh Khuê – Kim Thoa

Nguồn :