M
03/04/2021 20:46

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Đổi mới phương thức phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh luôn được Liên đoàn Lao động quận Ba Đình chú trọng triển khai đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở mới Quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng, quý 1/2021, Liên đoàn Lao động quận đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 3/25 Công đoàn cơ sở (đạt 12% kế hoạch Thành phố giao), kết nạp thêm 51/1.400 đoàn viên (đạt 3,6% kế hoạch Thành phố giao); tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập 2 Công đoàn cơ sở.

Đổi mới phương thức phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Liên đoàn Lao động quận Ba Đình quan tâm, chăm lo sức khỏe cho công nhân viên chức lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận còn hướng dẫn 1 Công đoàn cơ sở tiến hành Đại hội nhiệm kỳ và 15 Công đoàn cơ sở về kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tiến hành tổ chức quy trình giới thiệu kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023); rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Quận ủy Ba Đình.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận luôn quan tâm và chỉ đạo Công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Quý 1/2021, Liên đoàn Lao động quận đã giới thiệu 5 cán bộ, đoàn viên Công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Hội động nhân dân quận Ba Đình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quý 2/2021, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình sẽ vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở theo phương thức mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đồng thời tập trung đôn đốc công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu thành phố giao.

T.P

Nguồn :