M
14/05/2020 12:04

Đề xuất bổ sung chuyên gia độc lập vào Hội đồng Tiền lương quốc gia

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tiền lương quốc gia. 

de xuat bo sung chuyen gia doc lap vao hoi dong tien luong quoc gia Bổ nhiệm ông Ngọ Duy Hiểu làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia
de xuat bo sung chuyen gia doc lap vao hoi dong tien luong quoc gia Lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ tăng 5,3%
de xuat bo sung chuyen gia doc lap vao hoi dong tien luong quoc gia Không thể không tăng lương tối thiểu vùng
de xuat bo sung chuyen gia doc lap vao hoi dong tien luong quoc gia
Hội đồng Tiền lương quốc gia họp thương lượng mức lương tối tiểu vùng năm 2020.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương (chương II quy định Hội đồng Tiền lương quốc gia). Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 3/7/2013 thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia (gồm 15 thành viên). Hội đồng Tiền lương quốc gia thực hiện chức năng tư vấn, khuyến nghị với Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng hằng năm.

Sau 8 năm thành lập và hoạt động, đến nay Hội đồng Tiền lương quốc gia đã 8 lần khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng. Chính phủ cơ bản thống nhất với phương án Hội đồng Tiền lương quốc gia đã khuyến nghị (áp dụng cho năm 2014 tăng bình quân 15,2%, năm 2015 tăng bình quân 14,2%, năm 2016 tăng bình quân 12,4%, năm 2017 tăng bình quân 7,3%, năm 2018 tăng bình quân 6,5%, năm 2019 tăng bình quân 5,3%, năm 2020 tăng bình quân 5,5%). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng Tiền lương quốc gia cũng có những hạn chế như: Cơ cấu thành viên chưa có sự tham gia của các chuyên gia độc lập; chức năng của Hội đồng Tiền lương quốc gia mới tập trung khuyến nghị về lương tối thiểu vùng, chưa thể hiện đầy đủ theo tên gọi và mục đích hình thành Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Tại dự thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất quy định về Hội đồng Tiền lương quốc gia với mô hình cơ bản như hiện nay và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung để triển khai những vấn đề mới theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, như mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Tiền lương quốc gia, bổ sung thành viên là chuyên gia độc lập, cơ chế bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Theo đó, về nhiệm vụ, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ thực hiện các nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và xây dựng các báo cáo nghiên cứu về các yếu tố xác định mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ Luật Lao động; xây dựng phương án mức lương tối thiểu theo tháng, mức lương tối thiểu theo giờ và việc phân vùng địa bàn áp dụng; tổ chức thương lượng trên cơ sở đó khuyến nghị với Chính phủ việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ hằng năm, từng thời kỳ; tư vấn, khuyến nghị về chính sách tiền lương áp dụng chung đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. Dự thảo cũng đề xuất bổ sung tối đa 3 thành viên là chuyên gia độc lập vào Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Ngọc Tú

Nguồn :