M
19/07/2020 21:02

Đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2021

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa công bố danh sách nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 3 năm 2021. 

Để văn hóa các dân tộc tỏa sáng ở Thủ đô
Người níu giữ “hồn Việt” giữa không trung
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Trong đó có 25 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 85 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ ba năm 2021 được gửi về từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

4052 1024 6b6df5cd048dedd3b49c
(Ảnh minh họa: Bảo Thoa)

Các nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu đợt này bao gồm nhiều loại hình di sản văn hoá phi vật thể, như: Ca trù, Diều sao, Hát Dô, Hát Văn, Hát Xẩm, Rối nước, Hát chèo, Múa bài bông, Hò cửa đình, Hát Trống quân, Hát Tuồng, Trống hội, Ẩm thực, Nặn tò he, Tri thức dân gian và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

Trong đó, loại hình Ca trù chiếm số đông nghệ nhân, gồm 12 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, đó là các nghệ nhân Nguyễn Văn Chi, Ngô Văn Đảm, Phạm Thị Điền, Lê Thị Hân, Phùng Thị Hồng, Bùi Thế Kiên, Lưu Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Hồng Ngưu, Nguyễn Thị Tam, Trần Văn Trúc, Nguyễn Văn Vằng.

Các loại hình khác được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân nhân dân gồm các nghệ nhân: Nguyễn Gia Độ, Nguyễn Hữu Kiêm, Phạm Văn Mai (Diều sáo); Nguyễn Thị Lan (Hát Dô); Lưu Ngọc Đức, Nguyễn Tất Kim Hùng (Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu); Bùi Quốc Thi (Hát Văn); Phan Thị Kim Dung (Hát Xẩm); Đinh Hữu Tự, Nguyễn Thị Thỏa (Rối nước); Phạm Thị Ánh Tuyết (Ẩm thực); Chu Tiến Công, Nguyễn Văn Thành (Nặn tò he).

Danh sách nghệ nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu sẽ được công khai trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp thành phố. Thời gian lấy ý kiến là 15 ngày, kể từ ngày 17/7/2020.

Bảo Thoa

Nguồn :