Đảm bảo đóng đúng, đóng đủ bảo hiểm cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 15/11, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng đã làm việc với các đơn vị sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ đóng nộp BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) theo quy định của pháp luật.
Triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh Phổ biến kiến thức pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội cho sinh viên trường nghề

Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc

Hội nghị là dịp để UBND quận Hai Bà Trưng nắm bắt tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc; những vấn đề cần hỗ trợ, tháo gỡ; các giải pháp để khắc phục tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, làm cơ sở giải quyết các chế độ đối với người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Đảm bảo đóng đúng, đóng đủ bảo hiểm cho người lao động
UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị sử dụng lao động liên quan đến các loại bảo hiểm. Ảnh: TT

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền đã trao đổi, giải đáp những vấn đề được đơn vị quan tâm liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Tổ liên ngành thu nợ, bao gồm các cơ quan như: BHXH, Thanh tra, Chi cục Thuế, Công an, Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã phổ biến đến các đơn vị sử dụng lao động các nội dung liên quan đến việc thi hành Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Công đoàn và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc BHXH quận Hai Bà Trưng Nguyễn Diễm Ngọc đã trình bày sơ bộ tình hình tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động, tình hình thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trên địa bàn quận.

Theo đó, tính đến tháng 10/2022, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn quận là 159.473 người; tham gia BHXH tự nguyện là 2.756 người; tham gia BHTN là 154.722 người, tham gia BHYT là 467.305 người. Năm 2022, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp khó khăn, có nhiều biến động nhanh, khác thường, khó lường ảnh hưởng phức tạp đến trong nước, giá cả nguyên liệu biến động, áp lực lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và đời sống của người dân, dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chuỗi cung ứng lao động chưa phục hồi hoàn toàn. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT do HĐND, UBND Thành phố giao gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự giám sát của HĐND quận và với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, cùng với sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở; UBND quận đã tập trung chỉ đạo, yêu cầu các phòng ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các phường thực hiện tốt công tác phát triển BHXH, BHYT nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động và đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, an sinh xã hội và từng bước phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế của quận.

Về công tác chỉ đạo điều hành, trong năm 2022, ngoài công tác báo cáo định kỳ, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quận đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, ngành thực hiện quyết liệt các biện pháp phát triển tăng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thu hồi nợ đóng BHXH, phấn đấu đạt tỷ lệ nợ đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của Thành phố để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN; đẩy mạnh hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM).

Trong năm 2021, 18/18 phường đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn phường, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Tháng 6/2022, UBND quận tiếp tục chỉ đạo UBND 18 phường, các đoàn thể, tổ chức chính trị ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH quận với UBND 18 phường, các đoàn thể, tổ chức chính trị để phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND các phường, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cũng như tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT cho người dân, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Tích cực đấu tranh với những vi phạm trong lĩnh vực BHXH

Bên cạnh đó, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị Công an quận, Liên đoàn Lao động quận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế quận, Thanh tra quận và BHXH quận phối hợp chặt chẽ triển khai đầy đủ các nội dung của quy chế phối hợp số 588/QCPH-CA-LĐTBXH-SYT-LĐLĐ-CT-TTTP-BHXH ngày 1/2/2021 của Liên ngành: Công an Thành phố - Liên đoàn Lao động - Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Y tế - Thanh tra Thành phố - Cục Thuế - BHXH về thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT của người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch Liên ngành số 1911/KHLN-CA-BHXH ngày 19/5/2022 giữa Công an Thành phố và BHXH Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được BHXH quận thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, đối với công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, tính đến hết tháng 10/2022, tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.422,187 tỷ đồng, tăng 287 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Số còn phải thu trong 2 tháng cuối năm là 905,111 tỷ đồng.

Giám đốc BHXH quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh, việc nợ đọng của các đơn vị đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động nhất là quyền lợi về BHYT và trợ cấp các chế độ ngắn hạn. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động đang làm việc trong các đơn vị, UBND quận đề nghị các đơn vị chuyển hết số tiền còn phải đóng đến hết tháng 11/2022 về tài khoản của BHXH quận xong trước 30/11/2022. Đồng thời, chuyển số tiền còn phải đóng đến hết tháng 12/2022 về tài khoản BHXH quận trước ngày 25/12/2022. Tổ liên ngành sẽ thực hiện rà soát, phân loại đơn vị nợ để có giải pháp tuyên truyền, vận động; trường hợp đơn vị không thực hiện đúng cam kết, Tổ liên ngành sẽ lập danh sách đề nghị thanh tra, kiểm tra với các đơn vị có khả năng trả nợ nhưng cố tình chậm nộp, trốn đóng; lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị cố tình không chấp hành ý kiến kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra và cương quyết sàng lọc để lựa chọn một số đơn vị để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự../.

Lê Thị Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

(LĐTĐ) Theo phong tục cổ truyền, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Đền Và sẽ mở hội chính với lễ rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản ...
Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

(LĐTĐ) Ngày 5/2 (rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn du khách đổ về chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, ...
Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

(LĐTĐ) Cao nguyên Mộc Châu hay vùng núi Vân Hồ đều thuộc Sơn La - một tỉnh vùng núi phía Bắc của nước ta. Nơi đây, mùa nào cũng đẹp nhưng ...
Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

(LĐTĐ) Kiểu thời tiết nồm ẩm xuất hiện liên tục trong nhiều ngày gần đây làm nhà cửa ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi, phát ...
Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

(LĐTĐ) Tối nay (5/2), sự kiện chính của Ngày thơ Việt Nam với chủ đề "Nhịp điệu mới" sẽ được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long nhằm tăng hiệu quả ...
Hà Nội: Nhếch nhác xung quanh công viên Cầu Giấy sau khi tháo rào sắt

Hà Nội: Nhếch nhác xung quanh công viên Cầu Giấy sau khi tháo rào sắt

(LĐTĐ) Những ngày đầu năm Quý Mão 2023, nhiều người khi đi qua công viên Cầu Giấy (Hà Nội) khá bất ngờ khi gần 50% lượng hàng rào sắt tại đây ...
Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 27/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ ...

Tin khác

Đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân có lợi cho người lao động

Đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân có lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Biểu thuế thu nhập cá nhân hay mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế đang được đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội.
Infographic: Hỗ trợ tiền cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc

Infographic: Hỗ trợ tiền cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 6696 Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
Người lao động kỳ vọng tăng lương hàng năm từ 10% trở lên

Người lao động kỳ vọng tăng lương hàng năm từ 10% trở lên

(LĐTĐ) Trong năm 2023, nhiều người lao động kỳ vọng tăng lương hàng năm từ 10% trở lên.
Phấn đấu ngày càng có nhiều thanh niên được thụ hưởng lợi ích ưu việt của chính sách BHXH

Phấn đấu ngày càng có nhiều thanh niên được thụ hưởng lợi ích ưu việt của chính sách BHXH

(LĐTĐ) Chiều 13/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2027. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đồng chủ trì buổi lễ.
Năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại điểm cầu BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố, cùng 629 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Infographic: Những trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Infographic: Những trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, trong đó quy định một số trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Ấm lòng bệnh nhân nghèo trong những ngày Tết không được sum họp bên gia đình

Ấm lòng bệnh nhân nghèo trong những ngày Tết không được sum họp bên gia đình

(LĐTĐ) Với mong muốn tiếp tục chia sẻ, lan tỏa yêu thương để động viên các bệnh nhân vượt qua bệnh tật, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 5/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Quý Mão 2023”.
Hà Tĩnh: Thưởng Tết cao nhất 40 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Hà Tĩnh: Thưởng Tết cao nhất 40 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho biết, mức thưởng Tết 2023 cao nhất 40 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Hà Nội: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT

(LĐTĐ) Năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội được Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố giao về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.
10 kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

10 kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

(LĐTĐ) Năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành đánh giá cao, người dân, doanh nghiệp ngày càng tin tưởng, hài lòng. Trong đó, có thể kể đến 10 kết quả nổi bật.
Xem thêm
Phiên bản di động