M
15:52 | 12/10/2019

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tiến hành trong tháng 2/2020

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch 42 của Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận, Đại hội các chi bộ trực thuộc diễn ra không quá 1 ngày, hoàn thành trước ngày 20/01/2020 và Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố diễn ra không quá 2 ngày, hoàn thành trong tháng 2/2020.  

dai hoi dang bo co quan lien doan lao dong thanh pho tien hanh trong thang 22020 Quận Hai Bà Trưng cần tiếp tục duy trì trật tự xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp
dai hoi dang bo co quan lien doan lao dong thanh pho tien hanh trong thang 22020 Quận Hoàng Mai: Chuẩn bị chu đáo, chất lượng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
dai hoi dang bo co quan lien doan lao dong thanh pho tien hanh trong thang 22020 Chủ động triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố mở rộng vừa được tổ chức mới đây, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai Kế hoạch 42 của Đảng ủy Cơ quan về tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, Đại hội các chi bộ diễn ra không quá 1 ngày, hoàn thành trước ngày 20/01/2020. Riêng Đảng ủy bộ phận Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô căn cứ vào tiến độ chung để chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc; Đại hội đảng bộ bộ phận Cung Văn hóa diễn ra không quá 1 ngày và hoàn thành trước ngày 25/01/2020. Đặc biệt, Đảng ủy Cơ quan lựa chọn chi bộ Báo Lao động Thủ đô để tổ chức Đại hội điểm, thời gian tổ chức đại hội điểm vào cuối tháng 12/2019. Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố diễn ra không quá 2 ngày, hoàn thành trong tháng 2/2020.

dai hoi dang bo co quan lien doan lao dong thanh pho tien hanh trong thang 22020
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố quán triệt Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận

Kế hoạch cũng chỉ ra 3 nội dung cụ thể của đại hội các chi bộ và đảng bộ bộ phận Cung Văn hóa gồm: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 (hoặc 2017-2020) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (hoặc 2020-2022); Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đồng thời bầu Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư đối với các chi bộ không bầu Ban chấp hành) nhiệm kỳ mới.

Kế hoạch cũng đề cập chi tiết đến việc chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên cũng như việc tổ chức thực hiện đại hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã yêu cầu các chi bộ, Đảng bộ nghiêm túc, khẩn trương thực hiện những nội dung quan trọng trong Kế hoạch đồng thời cho biết, thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan sẽ phát hành bộ tài liệu đầy đủ chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội gồm: mẫu market, khánh tiết, trang trí đại hội, kịch bản chi tiết chương trình đại hội, bài phát biểu khai mạc, bế mạc, mẫu phiếu bầu…

Để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội, Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố cũng quyết định thành lập 3 tiểu ban và 1 tổ giúp việc cho Đại hội. Trong đó, Tiểu ban nhân sự gồm 5 đồng chí, Tiểu ban Văn kiện gồm 9 đồng chí, Tiểu ban tuyên truyền gồm 7 đồng chí. Đặc biệt, Đảng ủy Cơ quan sẽ thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo đại hội do đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan làm tổ trưởng để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức đại hội nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian.

P.V

Nguồn :