M
21:24 | 05/08/2019

Quận Ba Đình:

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, thời gian qua, Quận ủy Ba Đình đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.   

chu dong trien khai cong tac chuan bi dai hoi dang bo quan lan thu xxvi Kỳ cuối: Vận dụng sáng tạo để phát huy hiệu quả
chu dong trien khai cong tac chuan bi dai hoi dang bo quan lan thu xxvi Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp
chu dong trien khai cong tac chuan bi dai hoi dang bo quan lan thu xxvi Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo đó, trong năm vừa qua, Quận ủy Ba Đình đã sớm thành lập 03 tiểu ban: Nhân sự, Văn kiện, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và các bộ phận giúp việc các tiểu ban.

Xây dựng và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo về công tác xây dựng văn kiện, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

chu dong trien khai cong tac chuan bi dai hoi dang bo quan lan thu xxvi
Quận Ba Đình chủ động triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI

Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, thành lập bộ phận thường trực, 04 tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, quận cũng tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy tại các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo triển khai kế hoạch về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư”; Thực hiện tốt quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử cán bộ.

Công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo qua các nhiệm kỳ được quận Ba Đình tổ chức kịp thời. Ngoài ra, tổ chức thành công lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ quận và lãnh đạo quản lý (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đặc biệt, vào cuối tháng 7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

Thông qua đại hội Đảng các cấp, quận Ba Đình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Được biết, dự kiến, thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ quận không quá 3 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2020. Số lượng đại biểu dự đại hội không quá 300 đại biểu. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 là 13 đồng chí.

P.V

Nguồn :