M
04/08/2020 07:40

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay (4/8), tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã long trọng khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại
Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo

Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2015 - 2020, chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 – 2020; nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, nhận thức rõ trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực trong công tác tham mưu, phục vụ; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên; Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đã lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình công tác, 9 đề án của Đảng ủy Khối, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII Đảng bộ Khối đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVI).

Nổi bật, kinh tế tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung của cả nước; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị được tăng cường, có chuyển biến tiến bộ; xây dựng nông thôn mới thu được kết quả toàn diện, nổi bật, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh; vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XII đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt kết quả tốt.

Các cấp ủy đảng kịp thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác hàng năm, giữa nhiệm kỳ gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), qua đó đã tạo được chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ...

Phát huy thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu, nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội theo diễn biến thời gian

truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Đàm Quốc Lịch - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XII trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội
truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XII trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội

truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội trình bày tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tham mưu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”
truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài Chính Hà Nội trình bày tham luận với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ”

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội phát biểu

truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII

truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
3111 1
Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu tiếp tục trình bày tham luận tại Đại hội

truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trình bày tham luận với chủ đề “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII"

Bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội

truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu
truc tuyen hinh anh dai hoi dai bieu dang bo khoi cac co quan thanh pho ha noi lan thu xiii nhiem ky 2020 2025
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

5551 116362574 2971878282910953 7757966687787568347 o

Nhóm P.V

Nguồn :