M
30/01/2021 15:33

Đại biểu trẻ nhất chia sẻ bên lề Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Bên lề Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Hà Đức Minh (sinh năm 1987), Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, là đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội, chia sẻ cảm xúc niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi tham dự ngày hội lớn của đất nước; đồng thời, gửi gắm những kỳ vọng đường lối của Đảng với công tác phát triển thanh niên trong thời gian tới.

Các đại biểu đánh giá cao công tác nhân sự Tin tưởng sẽ bầu được những đồng chí xứng đáng nhất vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Công tâm, khách quan lựa chọn cán bộ đủ tầm lãnh đạo đất nước

Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai bày tỏ: Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn là sinh viên, vào năm 2009, tôi cảm thấy rất hãnh diện, xúc động. Được thay mặt thế hệ trẻ tỉnh Lào Cai, là đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, đất nước, tôi rất vinh dự và tự hào, đồng thời, thống nhất cao với nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu trẻ nhất chia sẻ bên lề Đại hội XIII của Đảng
Đại biểu Hà Đức Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai

Đại biểu Hà Đức Minh cho biết, Tỉnh Đoàn Lào Cai luôn định hướng, quan tâm rèn luyện và xây dựng đội ngũ Đoàn viên ưu tú để xem xét, giới thiệu, kết nạp Đảng. Quá trình định hướng tư tưởng và bồi dưỡng cho đội ngũ đoàn viên cơ sở được thực hiện lâu dài, đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn của Đảng đề ra.

Theo đại biểu Hà Đức Minh, trong những năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm ưu ái đặc biệt dành cho thanh niên, xây dựng và ban hành các chủ trương, nội dung quan trọng nhằm tại điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát triển. Đáng chú ý, Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng dành sự quan tâm đặc biệt, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho thanh niên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, và chiến lược dài hạn đến năm 2045.

Đặc biệt, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra những quyết sách, tạo việc làm cho thanh niên, tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Trong bối cảnh đó, các bạn trẻ phải tự xây dựng, bồi đắp kiến thức và kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu đề ra.

“Tôi cho rằng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức tạo điều kiện cho thanh niên phát triển thông qua những hoạt động chung của Trung ương Đoàn, các cấp địa phương. Trong đó, phong trào thanh niên khởi nghiệp đã được Chính phủ phát động, triển khai thực hiện sâu rộng đối với thanh niên cả nước”, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai nói.

Đại biểu Hà Đức Minh cho biết, đối với tỉnh Lào Cai, là địa phương ở khu vực biên giới, tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, chúng tôi tập trung vào việc định hướng phù hợp, tạo cơ chế, chính sách, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, thực hiện những hoài bão, ước mơ.

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai cho biết, đã tập trung vào đối tượng thanh niên ở các khu vực nông thôn để họ được tiếp cận khoa học, công nghệ mới để chuyển giao khoa học-kỹ thuật để thanh niên có cơ hội được lập nghiệp.

Để đạt được khát vọng như trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đề ra, đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đề ra các định hướng lớn, trong đó chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đặc biệt của công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đại biểu Hà Đức Minh khẳng định: Phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với việc nghiên cứu kỹ lưỡng các dự thảo Văn kiện, tham luận, hoạt động Đoàn của tỉnh Lào Cai trong thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, triển khai đến đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Trong các hoạt động, thanh niên luôn chủ động xây dựng chương trình hành động của thế hệ trẻ, đảm bảo nội dung nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Hoàng Phúc

Nguồn :