M
30/01/2021 12:44

Các đại biểu đánh giá cao công tác nhân sự

(LĐTĐ) Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng đều bày tỏ tin tưởng, Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển ngày càng giàu mạnh hơn.

Công tâm, khách quan lựa chọn cán bộ đủ tầm lãnh đạo đất nước Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục bàn về công tác nhân sự Đại biểu đánh giá rất cao công tác nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng

Cơ cấu nhân sự trong danh sách đề cử rất hợp lý

Trao đổi bên lề Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Trà Vinh cho biết, sau khi nghe nội dung báo cáo về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các đại biểu đều thấy rằng công tác này đã được làm rất công phu, chu đáo, thận trọng.

Các đại biểu đánh giá cao công tác nhân sự
Đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Trà Vinh

Về cơ cầu, thành phần nhân sự nhiệm kỳ này, đại biểu Trần Quốc Tuấn cho biết, cơ cấu nhân sự trong danh sách đề cử lần này rất hợp lý, có cũ có mới, có kế thừa, có đổi mới, có địa phương có trung ương.

Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Trà Vinh bày tỏ mong muốn các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải tâm huyết, trách nhiệm với Đảng với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng, các Ủy viên Trung ương khóa XIII sẽ tích cực nghiên cứu các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra, vận dụng, nâng cao hiệu quả công tác, từ đó góp phần đưa đất nước phát triển vững mạnh, phồn vinh, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Thể hiện được tinh thần chủ đạo: "Vừa có đức vừa có tài"

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và cải cách mạnh mẽ về thể chế cũng như nguồn nhân lực, đặc biệt là thời của cách mạng 4.0 cùng các lĩnh vực đột phá của đất nước trong thời kỳ hội nhập, vì vậy nhất thiết phải có một bộ máy đủ mạnh gồm những con người vừa có đức vừa có tài để lãnh đạo đất nước.

Các đại biểu đánh giá cao công tác nhân sự
Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho biết, Đảng đã có những bước chuẩn bị công tác nhân sự rất bài bản, công phu và khoa học, có quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các khâu, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chủ đạo: "Vừa có đức vừa có tài".

Chính vì vậy, đại biểu Hà Sỹ Đồng nêu quan điểm: "Để đưa đất nước tiến bộ và phát triển hơn thì yếu tố con người là quyết định. Chính vì vậy, cần cân nhắc, suy nghĩ và nghiên cứu kỹ Đề án nhân sự để lựa chọn những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, đủ tâm, tầm, đủ tầm, đủ tài, những đồng chí quan tâm đến đời sống của người dân, đặt mục tiêu chăm lo hạnh phúc của nhân dân lên trên hết".

Hoàng Phúc

Nguồn :