M
14/05/2020 11:24

Đã có thẻ bảo hiểm y tế, có phải tham gia tiếp tại doanh nghiệp?

(LĐTĐ) Bà Nguyễn Thị Lành (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi có con phục vụ trong quân đội nên tôi đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chế độ thân nhân quân đội. Nay, tôi xin vào làm việc ở doanh nghiệp đóng trên địa bàn nơi tôi ở và đã được ký hợp đồng lao động. Tôi muốn biết, ngoài bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, tôi có phải tham gia bảo hiểm y tế ở doanh nghiệp nữa không?

Cấp thẻ BHYT qua mạng xã hội Zalo trong thời gian cách ly xã hội
Thủ tục cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

Nội dung bà hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế đã được sửa đổi bổ sung năm 2014 và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế quy định: Người lao động làm việc trong doanh nghiệp thuộc nhóm đứng trước nhóm đối tượng thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ…

Cũng theo Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế thì trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của đối tượng quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Như vậy, bà có thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân đội, sau đó ký hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, thì phải đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, để tránh việc trùng thẻ bảo hiểm y tế có thể ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đề nghị bà thông tin cho Bảo hiểm xã hội quân đội (qua nơi con bà công tác) để giảm thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho bà theo đối tượng thân nhân quân đội.

B.D

Nguồn :