M
03/01/2021 11:43

Cụm thi đua số 6: Đổi mới để phát huy hiệu quả phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố… còn tích cực đổi mới công tác thi đua, đưa phong trào trở nên thiết thực, phù hợp với đặc thù ngành nghề.

Chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động Cụm thi đua số 6: Hướng trọng tâm về cơ sở, vì quyền, lợi ích của đoàn viên Công đoàn Thực hiện tốt vai trò đại diện

Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động Thành phố gồm 5 Công đoàn cấp trên là Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

Để phong trào thi đua lan tỏa và đạt hiệu quả, các cấp công đoàn trong Cụm thi đua số 6 đã tổ chức phát động các phong trào và chỉ đạo cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị phát động trong công nhân viên chức lao động, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế.

Cụm thi đua số 6: Đổi mới để phát huy hiệu quả phong trào thi đua
Hội nghị giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động Thành phố. Ảnh: Đinh Luyện

Các cấp công đoàn trong Cụm cũng xác định rõ trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phong trào “Xanh- sạch- đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động và xây dựng “Gia đình tiêu biểu”; Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”… từ các phong trào này góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành, chung sức, chia sẻ cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, thách thức.

Công tác tuyên truyền pháp luật được lồng ghép phù hợp, giúp công nhân viên chức lao động dễ dàng tiếp thu, ứng dụng. Chẳng hạn, Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức thành công Giải bóng đá mini hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp;

Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2020; Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô giỏi an toàn…

Để cung cấp thông tin tuyên truyền pháp luật cho người lao động, các Công đoàn ngành thuộc Cụm đã chủ động phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến với công nhân viên chức lao động nhằm tuyên truyền những điểm mới, nổi bật Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

Đinh Luyện

Nguồn :