M
20/04/2021 16:38

Công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử

(LĐTĐ) Mới đây Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trong công nhân, viên chức, lao động quận.

Tổ chức Tháng Công nhân thiết thực, hướng về cơ sở Tổ chức Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang năm 2021 Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý I/2021 Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động
Công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm khen thưởng các cá nhân nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Phong trào thi đua nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức, lao động quận tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Cùng với đó qua phong trào thi đua, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phong trào thi đua cũng góp phần động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn đồng hành cùng với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động với tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thực hiện phong trào thi đua, các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận sẽ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về cuộc bầu cử. Mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nắm chắc những nội dung của Luật bầu cử, quyền của công dân trong bầu cử và ứng cử...

Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận thi đua góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc, cuộc bầu cử, nhất là thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đặc biệt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến tiêu biểu”, “Công nhân giỏi” quận Hoàn Kiếm trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động quận...

Đợt thi đua cao điểm được Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm phát động trong 60 ngày từ 25/3 đến 25/5/2021.

T.Vũ

Nguồn :