M
17/03/2021 17:28

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

(LĐTĐ) Năm 2021, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động tiếp tục được các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm đặc biệt quan tâm, không ngừng đẩy mạnh, tạo động lực cho người lao động vươn lên, hăng say lao động, sản xuất.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương 49 tập thể, 70 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tập huấn triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương 155 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động
Liên đoàn Lao động quận tặng quà đoàn viên, người lao động tại Chương trình Tết sum vầy 2021

Theo đó năm 2021, Liên đoàn Lao động quận phấn đấu 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị Người lao động và xây dựng, ban hành được quy chế dân chủ và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Liên đoàn lao động quận cũng đặt mục tiêu phấn đấu 75% doanh nghiệp có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, có ít nhất 35% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động quận sẽ phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra từ 50 đến 65 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động về thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động...

Để đạt mục tiêu trên Liên đoàn Lao động quận tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền thực hiện tốt và tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo tốt các chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức lao động. Bám sát các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp để nắm tình hình tổ chức hoạt động chung và đối thoại định kỳ theo Nghị định của Chính phủ.

Cùng với đó tổ chức Công đoàn nắm chắc tình hình cơ sở và đoàn viên, công nhân viên chức lao động về đời sống, việc làm, nhất là những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động trong các doanh nghiệp để chỉ đạo và tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, trợ giúp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn kịp thời, góp phần ổn định tình hình chung trên địa bàn.

Ngoài ra Liên đoàn Lao động chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng quận tiếp tục tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện các chế độ chính sách, đời sống việc làm, điều kiện, môi trường làm việc đối với công nhân viên chức lao động, nhất là về bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Liên đoàn Lao động quận tổ chức và phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động để có thể tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, tạo mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Cùng với đó Liên đoàn Lao động quận đôn đốc các đơn vị xây dựng Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động.

T.V

Nguồn :