M
10/05/2021 15:54

Công nhân, viên chức, lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với Ngày hội của toàn dân

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền cao điểm bầu cử, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải coi việc phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu Trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Công nhân, viên chức, lao động  các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với Ngày hội của toàn dân
Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử (ảnh minh hoạ)

Theo đó công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân", gồm các hoạt động: Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia cuộc thi trực tuyến “Công nhân viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức;

Phát động chia sẻ thông tin, hình ảnh của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các Công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền lợi của công nhân, lao động trong thời gian đi bầu cử. Các công đoàn cơ sở tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân, lao động khi tham gia các hoạt động của bầu cử. Vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động đăng tải, chia sẻ hình ảnh đẹp kèm một bài viết (văn, thơ, sáng tác bài hát...) có ý nghĩa trong ngày đi bầu cử…

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng yêu cầu các Công đoàn cơ sở lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid -19 tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có đông công nhân lao động, các điểm tiếp xúc cử tri của cán bộ công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

T.Vũ

Nguồn :