Công đoàn Việt Nam tổ chức không thể thiếu của giai cấp công nhân và người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những đổi mới cũng như hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn và một số nội dung quan trọng của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhằm tạo ra những luồng dư luận xấu, phá vỡ sự đồng thuận xã hội, gây khó khăn cho việc triển khai những nội dung đã được quyết nghị.
Đối thoại, thương lượng về tiền lương sẽ được Công đoàn tập trung cao nhất trong nhiệm kỳ mới Cán bộ Công đoàn toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường

Nền tảng quan trọng để Công đoàn Việt Nam hoàn thành sứ mệnh

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức vào tháng 12/2023 đã quyết nghị 3 khâu đột phá gồm đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Không thể phủ nhận những nỗ lực đổi mới của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức vào tháng 12/2023 đã quyết nghị 3 khâu đột phá; xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Đây là nền tảng quan trọng để Công đoàn Việt Nam hoàn thành sứ mệnh của mình với vai trò vừa là tổ chức chính trị - xã hội, vừa là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bởi vì, trong bối cảnh số lượng công nhân, người lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng, chuyển mạnh sang khu vực ngoài Nhà nước; sự xuất hiện tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp… đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thế nhưng, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài viết, bài bình luận thiếu khách quan, thậm chí bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận một số nội dung quan trọng của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam nhằm tạo ra những luồng dư luận xấu, phá vỡ sự đồng thuận xã hội, gây khó khăn cho việc triển khai những nội dung đã được quyết nghị. Cụ thể là đưa ra các luận điệu cho rằng khâu đột phá của Đại hội Công đoàn Việt Nam “không có gì mới”, “thiếu nhiều giải pháp cơ bản” nên “không thể nào đấu tranh hiệu quả cho người lao động”. Đây là những luận điệu sai trái đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số thế lực thù địch thường xuyên “xới lại” những cuộc ngừng việc tập thể của công nhân tại một số địa phương đã được tổ chức Công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động giải quyết hài hòa trên tinh thần hợp tác tiến bộ để lồng ghép các luận điệu nhằm “đẩy nóng” vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động, từng bước thực hiện mưu đồ kích động, lôi kéo người dân gây sức ép với chính quyền sớm cho phép các tổ chức của người lao động tại cơ sở được hoạt động.

Không chỉ vậy, chúng còn núp bóng cái gọi là “bảo vệ người lao động” nhưng thực chất là thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây chia rẽ, làm suy yếu mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, qua đó chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thực tế là, hoạt động công đoàn ngay sau Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, có nhiều điểm mới, tiếp tục hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm và thu hút người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Ngay trong quý I năm 2024, các cấp Công đoàn đã thành lập được 627 Công đoàn cơ sở, kết nạp mới 68.917 đoàn viên công đoàn; giới thiệu 16.322 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Công đoàn lấy nhu cầu, lợi ích của người lao động làm căn cứ hoạt động

Ngay sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn sớm xây dựng các văn bản cụ thể hóa để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 được ban hành là giải pháp quan trọng góp phần hoàn thành chỉ tiêu có “85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và Công đoàn”.

Không thể phủ nhận những nỗ lực đổi mới của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đoàn viên Công đoàn tỉnh Bình Dương vui mừng được lên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức để về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công, cũng là thời điểm gần đến Tết Nguyên đán 2024. Mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp đều hướng vào chăm lo Tết đủ đầy cho đoàn viên, người lao động, hiều cách làm mới, sáng tạo được triển khai thực hiện. Theo đó, đã có trên 10,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn với tổng kinh phí hơn 7.025 tỷ đồng; có gần 244 nghìn lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay, với tổng số tiền hỗ trợ trên 106 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn đã tổ chức và phối hợp với cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức 5.049 chuyến xe tập trung miễn phí đưa trên 170.150 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết với tổng số tiền gần 49 tỷ đồng. Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024”, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024” để hỗ trợ miễn phí cho gần 1.300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc làm việc ở các tỉnh phía Nam, có quê ở phía Bắc về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc sau Tết, với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ ngày 25/8/2023 sửa đổi Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn; đã có gần 90.000 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với số tiền trên 120 tỷ đồng.

Công đoàn Việt Nam tổ chức không thể thiếu của giai cấp công nhân và người lao động
Cán bộ Công đoàn góp ý kiến vào dự thảo Luật BHXH sửa đổi.

Cùng với đó là tham gia có hiệu quả việc góp ý, phản biện đối với các dự án Luật có liên quan mật thiết đến đoàn viên, người lao động như dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội; tập trung hoàn thiện dự thảo hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo đảm đồng bộ của hệ thống pháp luật, từ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát huy vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng tiền lương Quốc gia, Công đoàn Việt Nam đã tích cực đàm phán, thương lượng tăng lương tối thiểu vùng. Theo đó, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng trình Chính phủ phê duyệt và áp dụng từ ngày 1/7/2024. Đây là đề xuất đáp ứng được mong mỏi của hàng triệu lao động, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu lương tối thiểu đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu...

Có thể khẳng định những kết quả hoạt động rõ nét trên là hành động cụ thể, thiết thực thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cùng những quyết sách quan trọng của tổ chức Công đoàn vào cuộc sống; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước; thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Bổ sung 3.210 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Bổ sung 3.210 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa quyết định giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 cho 12 trường với tổng chỉ tiêu là 3.210 học sinh vào 74 lớp.
Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

(LĐTĐ) Triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.
Quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024

Quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 30/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố dự Hội nghị và làm báo cáo viên.
Hãy nói không với thuốc lá!

Hãy nói không với thuốc lá!

(LĐTĐ) Nói không với hút thuốc lá (thuốc lá truyền thống, thuốc lá thế hệ mới) không chỉ bảo vệ sức khỏe người hút ở thì hiện tại mà còn là một trong những biện pháp bảo vệ sức khỏe thế hệ thì tương lai của đất nước.
Công tác phát triển đoàn viên: Những kết quả tích cực từ cơ sở

Công tác phát triển đoàn viên: Những kết quả tích cực từ cơ sở

(LĐTĐ) Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp Công đoàn Thủ đô, nhất là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.
An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu tháng 5 đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Điều này cho thấy quy trình đảm bảo an toàn lao động vẫn còn nhiều lỗ hổng và đảm bảo an toàn lao động tiếp tục là vấn đề bức thiết, cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
70 thí sinh tranh tài trong Hội thi Thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội

70 thí sinh tranh tài trong Hội thi Thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 30/5, tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội thi Thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội năm 2024. Đây là hoạt động chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh, lao động năm 2024, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2024), đồng thời, thúc đẩy phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong công nhân lao động.

Tin khác

Công tác phát triển đoàn viên: Những kết quả tích cực từ cơ sở

Công tác phát triển đoàn viên: Những kết quả tích cực từ cơ sở

(LĐTĐ) Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp Công đoàn Thủ đô, nhất là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.
70 thí sinh tranh tài trong Hội thi Thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội

70 thí sinh tranh tài trong Hội thi Thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 30/5, tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội thi Thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội năm 2024. Đây là hoạt động chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh, lao động năm 2024, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2024), đồng thời, thúc đẩy phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong công nhân lao động.
Sôi nổi Hội thao Cụm văn hóa thể thao Đường sắt khu vực Vinh

Sôi nổi Hội thao Cụm văn hóa thể thao Đường sắt khu vực Vinh

(LĐTĐ) Sáng ngày 30/5, Cụm Văn hóa thể thao Đường sắt Khu vực Vinh tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Cụm năm 2024.
Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, đặc biệt là Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai gắn với phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới 100% Công đoàn cơ sở.
Công nhân may xúc động đón nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

Công nhân may xúc động đón nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Vui mừng, xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời là cảm xúc của chị Nguyễn Thị Thanh Hằng - công nhân may tại Công ty TNHH MTV Ngọc Việt khi đón nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” từ các cấp Công đoàn Thủ đô.
Ấn tượng từ phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” ngành Giao thông vận tải

Ấn tượng từ phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” ngành Giao thông vận tải

(LĐTĐ) Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội luôn được duy trì và thực hiện ngày càng có hiệu quả. Các phong trào thi đua được các cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo đơn vị, đông đảo CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp là động lực thúc đẩy trong công tác và lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi Hội thi “Nhảy dân vũ” năm 2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi Hội thi “Nhảy dân vũ” năm 2024

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ, Chính quyền quận Hai Bà Trưng; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng nay (29/5), tại Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận đã tổ chức Hội thi “Nhảy dân vũ” năm 2024.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Thăm, động viên NLĐ đang khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên

Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Thăm, động viên NLĐ đang khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên

(LĐTĐ) Trong những ngày qua, đoàn công tác của Công đoàn Đường sắt Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã có mặt tại hiện trường thăm, động viên, người lao động đang trực tiếp tham gia công tác chuyển tải hành khách và thi công khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên.
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Chiều 29/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với đoàn viên, người lao động năm 2024.
Công đoàn Công an huyện Chương Mỹ hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2024

Công đoàn Công an huyện Chương Mỹ hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Công an huyện Chương Mỹ tổ chức chương trình hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, khám và tư vấn sức khỏe cho đoàn viên, thân nhân đoàn viên Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động