Multimedia
10/02/2024 14:02
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường

10/02/2024 14:02

Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Với vai trò là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng một cách tốt nhất cho đoàn viên, người lao động mà quan trọng hơn tiếp tục thực hiện sứ mệnh chính trị nâng tầm giai cấp công nhân để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường.
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường
Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Với vai trò là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng một cách tốt nhất cho đoàn viên, người lao động mà quan trọng hơn tiếp tục thực hiện sứ mệnh chính trị nâng tầm giai cấp công nhân để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường.
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường
Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã dành cho phóng viên Báo Lao động Thủ đô cuộc trao đổi về những định hướng quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong năm mới - 2024, cũng như nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).
Phóng viên: Trước thềm Xuân mới Giáp Thìn 2024, tổ chức Công đoàn đã tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Xin Chủ tịch cho biết những nhiệm vụ trọng tâm, những mục tiêu cụ thể sẽ được tổ chức Công đoàn triển khai trong nhiệm kỳ mới?
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của gần 1.100 đại biểu. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, thông qua 10 diễn đàn chuyên đề và 10 trung tâm thảo luận tại Đại hội, đại biểu dự Đại hội đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm về kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tích cực, chủ động tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, NLĐ; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường

Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

Trước những biến động, thách thức trong giai đoạn mới, Việt Nam sẽ hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, thực hiện các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… đòi hỏi các cấp Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường

Theo đó, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam xác định: Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở; lấy Công đoàn cơ sở (CĐCS) làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, NLĐ làm căn cứ xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động; khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đoàn viên, NLĐ trong thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, từ nay đến năm 2028, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá: Một là, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Hai là, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ba là, xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các nhóm chỉ tiêu phấn đấu, gồm 7 chỉ tiêu hằng năm, 3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ. Trong đó, 3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ, gồm: Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được Công đoàn thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được Công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.

.Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường
Phóng viên: Thưa Chủ tịch, năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, xin Chủ tịch cho biết những nhiệm vụ trọng tâm nào sẽ được Công đoàn ưu tiên triển khai trong năm nay?
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; ban hành Hướng dẫn số 02/HD-TLĐ ngày 22/12/2023 yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp theo thẩm quyền; tuyên truyền, phố biến Nghị quyết tới đoàn viên, NLĐ. Đồng thời xem xét, bổ sung, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác hằng năm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, cùng quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ tổ chức Công đoàn đã đề ra trong năm.

Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã ban hành Chương trình công tác năm 2024 với chủ đề “Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Theo đó, các cấp Công đoàn tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

- Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của NLĐ, như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi)...

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2024 với phương châm: “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”; tổ chức tốt Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trực tiếp và qua sàn giao dịch thương mại điện tử, Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn năm 2024”; tổ chức tổng kết 10 năm triển khai Chương trình “Tết Sum vầy”.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền để đoàn viên, NLĐ hiểu, nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, các cấp Công đoàn và ngành, địa phương, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức về giai cấp công nhân, về Đảng, về Công đoàn, năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ.

- Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, gắn với việc thúc đẩy nâng cao năng suất lao động quốc gia.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng tổ chức Công đoàn, chủ động phát hiện những khuyết điểm để hoàn thiện.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo bước chuyển mạnh trong toàn hệ thống, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028” và cũng sẽ sớm xây dựng 4 chương trình, nghị quyết chuyên đề còn lại, gồm: Chương trình xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 - 2028; Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028; Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn và Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033 để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống.
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường
Phóng viên: Năm 2024, Công đoàn Việt Nam sẽ kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập (28/7 /1929 - 28/7 /2024). Là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, xin Chủ tịch cho biết: Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục có những giải pháp để góp phần xây dựng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là đội tiên phong trên mặt trận xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc?
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trong nhiệm kỳ này, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công nhân lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh.

Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với công nhân, viên chức, lao động; kiên trì, sáng tạo trong đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ, xây dựng các mô hình phù hợp, kịp thời phát hiện và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác…

Không chỉ giúp mỗi đoàn viên, công nhân lao động nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, chế độ, giai cấp, tổ chức Công đoàn, mà thông qua các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm, Công đoàn động viên, khuyến khích công nhân lao động không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó nâng cao thu nhập, đời sống của mình và gia đình, góp phần xây dựng đất nước hùng cường.

Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường

Đặc biệt, trong chỉ tiêu phấn đấu hằng năm, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu: Bình quân mỗi CĐCS trong năm giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Để thực hiện mục tiêu này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các CĐCS quan tâm phát hiện giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng, trong đó chú trọng đoàn viên, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường
Nội dung: Lan Ngọc | Đồ họa: Đức Hà