Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.
Nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội: Nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam Hà Nội: Thực hiện nhiều giải pháp để gỡ vướng trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Anh Tuấn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố; cùng các đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2023, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019 - 2023 Nguyễn Công Anh cho biết, nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Thành phố, Công đoàn Sở Tư pháp đã thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ), coi đây là nội dung then chốt để thu hút đông đảo CCVCNLĐ tham gia, ủng hộ, tin tưởng và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Toàn cảnh Đại hội.

Các Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn đã chủ động tham gia với Thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCNLĐ. Tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo đoàn viên, CCVCNLĐ về các thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, giúp cho đoàn viên, CCVCNLĐ được thụ hưởng các ưu đãi từ việc triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.

Các hoạt động xã hội, chăm lo cho đoàn viên, CCVCNLĐ gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách được Ban Chấp hành và các Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn quan tâm, thực hiện tốt. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở tăng cường chăm lo cho CCVCNLĐ trong phòng, chống dịch bệnh như phát nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho toàn bộ CCVCNLĐ...

Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn; đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động của bếp ăn đơn vị; phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho toàn bộ CCVCNLĐ…

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên cũng luôn được quan tâm, chú trọng. Công tác vận động ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua được phát động đã thu hút được đông đảo đoàn viên, CCVCNLĐ hưởng ứng nhiệt tình, qua đó đã động viên CCVCNLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao...

Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu tham luận, tập trung vào các khó khăn, hạn chế trong hoạt động Công đoàn tại Sở Tư pháp; các giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động Công đoàn; đặc biệt những vấn đề cụ thể được đoàn viên, công chức, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019 - 2023. Theo đồng chí, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở Tư pháp đã đạt được nhiều thành tích, phát huy và thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn.

Cùng phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn khẳng định, Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của Công đoàn Sở Tư pháp đạt kết quả tốt.

Trong nhiệm kỳ tới, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Công đoàn Sở tiếp tục nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp điều hành của Ban Chấp hành Công đoàn Sở và các Công đoàn bộ phận, các Tổ Công đoàn trực thuộc, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết của đoàn viên, CCVCNLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh (thứ năm từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp đã đề ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028: Phấn đấu 100% CCVCNLĐ được phổ biến và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ công tác công đoàn; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; hàng năm tổ chức tốt Hội nghị CCVCNLĐ.

100% các Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua, vận động nữ đoàn viên phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn.

95% gia đình CCVCNLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; đơn vị đăng ký và phấn đấu đạt chuẩn cơ quan văn hóa; 100% Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn Sở giữ vững danh hiệu Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Sở Tư pháp cũng phấn đấu giới thiệu từ 7 - 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Công đoàn cấp trên phát động; 100% CCVCNLĐ không vi phạm về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và các tệ nạn xã hội; phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí; bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2019 - 2023 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mùa hoa phượng

Mùa hoa phượng

(LĐTĐ) Mùa hoa phượng làm bừng sáng không gian học đường với những cánh hoa đỏ rực, mang theo cả niềm vui và nỗi buồn chia ly. Đây là mùa của những kỷ niệm thanh xuân, tình cảm trong sáng và sâu đậm giữa các cô cậu học trò, khiến mùa hè trở nên ngào ngạt và nhớ thương.
Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước mới đây đã phát đi thông báo dừng đấu thầu vàng miếng SJC và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế, dự kiến bắt đầu từ 3/6.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Toàn diện, bao quát, mang tính đột phá

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Toàn diện, bao quát, mang tính đột phá

(LĐTĐ) Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều nay (28/5), các đại biểu sẽ xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), trước khi thông qua. Dự thảo luật được đánh giá đã hoàn thiện, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đầy đủ các ý kiến đóng góp; phạm vi áp dụng dự thảo luật tương đối toàn diện, bao quát hầu hết các lĩnh vực, gồm cả tổ chức chính quyền địa phương, việc phân quyền, việc liên kết phát triển mang tính liên vùng… kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội.
Hiểu đúng về gói hỗ trợ lãi suất 2%

Hiểu đúng về gói hỗ trợ lãi suất 2%

(LĐTĐ) Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, gói hỗ trợ lãi suất 2% dành cho doanh nghiệp có khả năng phục hồi, trả được nợ, chứ không phải tất cả đơn vị khó khăn.
Giải ngân nguồn vốn nước ngoài, vì sao chậm?

Giải ngân nguồn vốn nước ngoài, vì sao chậm?

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/5, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, chỉ có 2 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân hơn 10%. Còn 8 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024, tức là 0%. Tỷ lệ giải ngân thấp được cho rằng có liên quan đến nhiều vấn đề như thủ tục, điều chỉnh dự án, thẩm định giá, giải phóng mặt bằng...
Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh của Hà Nội

(LĐTĐ) Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là chính sách phát triển, phát huy giá trị văn hóa Hà Nội. Theo các chuyên gia, tới đây, thành phố Hà Nội cần có các chính sách phù hợp, ưu đãi để làm nổi bật hơn những đặc trưng văn hóa của Thủ đô; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, từ đó tạo ra nguồn lực nội sinh thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội.
Công ty Cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond: Lạ lùng cách chấm dứt hợp đồng với người lao động

Công ty Cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond: Lạ lùng cách chấm dứt hợp đồng với người lao động

(LĐTĐ) Không chỉ phản ánh bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với lý do “không hoàn thành nhiệm vụ”, nhưng lại không có bất kỳ biên bản đánh giá công việc nào; chị Nguyễn Thanh Thủy còn phản ánh Công ty cổ phần Đào tạo Hàng không Raymond vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)…

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động